DECIZIA nr. 491 din 11.08.2011

16.08.2011


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. EUROMEDIA TV S.R.L.

Piatra Neamţ, str. Mihai Viteazu nr. 1, bl. C1, parter, Jud. Neamţ C.U.I. 13810424

pentru postul de televiziune UNU TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 11 august 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, precum şi reclamaţia înregistrată la CNA cu nr. 11411/08.08.2011 cu privire la respectarea regulilor de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerile parţiale parlamentare, precum şi la respectarea regimului difuzării publicităţii politice în cadrul serviciului de programe difuzat de postul UNU TV din Piatra Neamţ, în perioada 01-05 august 2011.

Postul de televiziune UNU TV aparţine radiodifuzorului S.C. EUROMEDIA TV S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 223.2/15.06.2000, decizia de autorizare nr. 451.0/15.11.2001 şi reautorizare nr. 451.1/08.04.2003). Conform Hotărârilor de Guvern nr. 670 şi 671 din 29 iunie 2011, în Circumscripţia electorală nr. 29 - judeţul Neamţ, Colegiul uninominal nr. 6, alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor vor avea loc în data de 21 august 2011, iar campania electorală va începe în data de 6 august 2011 şi se va termina la 20 august 2011.

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. EUROMEDIA TV S.R.L. a încălcat prevederile art. 139 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pe cele ale art. 1 şi 11 din Decizia nr. 210/2010 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerile parţiale parlamentare, prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale.

Codul Audiovizualului la art. 139 prevede că publicitatea, pozitivă sau negativă, în legătură cu partide politice, oameni politici, mesaje politice este interzisă, cu excepţia perioadelor de campanie electorală.

Potrivit dispoziţiilor invocate din Decizia nr. 210/2010 :

-art. 1 – Campania electorală pe posturile de radio şi de televiziune începe cu 15 zile înainte de ziua votării şi se încheie cu 24 de ore înainte de momentul începerii votării. -art. 11 - În perioada dintre data aducerii la cunoştinţă publică a zilei alegerilor şi începerea campaniei electorale, radiodifuzorii nu pot difuza emisiuni de promovare electorală şi spoturi sau alte producţii audiovizuale care constituie forme de promovare electorală.

În fapt, în perioada 01-05 august 2011, postul UNU TV din Piatra Neamţ a difuzat un material audiovizual în cadrul căruia a fost promovat domnul Adrian Rădulescu, candidatul PDL la alegerile parţiale parlamentare.

Materialul audiovizual respectiv a avut o durată de 4 minute şi 19 secunde şi a fost difuzat începând cu data de 03 august 2011, fiind transmis de mai multe ori pe zi, respectiv cu o frecvenţă de aproximativ de 3 ori pe zi.

Acest material audiovizual, în cadrul căruia a fost promovat domnul Adrian Rădulescu, a avut următorul conţinut : „REALIZĂRILE UNUI AGRICULTOR DIN POPOR - sigla Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Plata restantă a subvenţiilor la oi, vaci, capre, păsări, porci şi credit agricol - Crearea mecanismului de finanţare prin garantarea cu adeverinţe eliberate de APIA - AJUTOR specific pentru producţia de lapte, între 200 euro şi 1200 euro/exploataţie – ADRIAN RĂDULESCU ministru-secretar de stat MADR - sigla Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – REINTRODUCEREA subvenţiei la motorina de 1.12 lei/l şi ulterior majorarea acesteia la 1.22 lei/l - ADRIAN RĂDULESCU (...) – MAJORAREA sprijinului de plată directă pe suprafaţă de la 97 euro/ha la 176,65 euro/ha - – Majorarea de la 420 lei la 530 lei – sprijin/ cap de vacă - ADRIAN RĂDULESCU ministru-secretar de stat MADR - sigla Ministerului Agriculturii şi dezvoltării rurale – MAJORAREA de la 43 de lei la 63 lei – sprijin/cap de oaie şi capră - - ADRIAN RĂDULESCU ministru-secretar de stat MADR – sprijin pentru culturi verzi de 130euro/ha, Sprijin pentru agromediu 124 euro/ha, Sprijin pentru zona defavorizată (montană) 90 euro/ha. - ADRIAN RĂDULESCU ministru-secretar de stat MADR - sigla Ministerului Agriculturii şi dezvoltării rurale – (...) –Vino în echipa învingătorilor.

Au fost prezentate instantanee cu preşedintele PD-L Neamţ Gh. Ştefan şi alţi membri PD-L Neamţ, Culiţă Tărâţă, Ioan Munteanu, în timp ce pe ecran era scris : „ Echipa Învingătorilor ! „ Gh. Ştefan primarul Municipiului Piatra Neamţ Preşedinte al PD-L Neamţ, Culiţă Tărâţă, deputat , preşedinte al filialei neamţ al UNPR, deputatul independent Ion Munteanu, echipa învingătorilor, toţi sunt alături de învingător ADRIAN RĂDULESCU ministru-secretar de stat MADR - sigla Ministerului Agriculturii şi dezvoltării rurale."

În continuare a fost reluat textul pe ecran, identic cu voice over „- ADRIAN RĂDULESCU proiectele şi priorităţile unui agricultor din popor : Atragerea de fonduri, împreună cu autorităţile publice locale, pentru : reabilitarea drumurilor, realizarea reţelelor de apă potabilă, canalizare şi gaze naturale. Modificarea legii arendei prin introducerea plăţii impozitului pe teren de către arendaşi - ADRIAN RĂDULESCU ministru-secretar de stat MADR - sigla Ministerului Agriculturii şi dezvoltării rurale – Stabilirea prin lege a dreptului de preempţiune la vînzarea terenurilor în favoarea vecinilor, arendaşului, statului, pentru sprijinirea comasării terenului. Organizarea pieţei prin realizarea de centre de colectare pentru produsele agricole. Cadastrul gratuit prin extinderea programului pilot CESAR. - ADRIAN RĂDULESCU ministru-secretar de stat MADR – A venit specialistul ! Adrian Rădulescu Un agricultor din popor – sigla PD-L” . Analizând conţinutul acestui material audiovizual, difuzat în mod repetat, în perioada 01-05 august 2011, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat legislaţia audiovizuală atât în materie de campanie electorală, cât şi de publicitate politică. Astfel, membrii Consiliului au constatat că respectivul material audiovizual a constituit în fapt publicitate politică, publicitate pe care legislaţia audioviozuală o permite doar în perioada de campanie electorală.

Conform prevederilor art. 139 din Codul audiovizualului, publicitatea politică este interzisă, cu excepţia perioadelor campaniei electorale. Sub acest aspect, membrii Consilului au constatat că materialul audiovizual în care a fost prezentat candidatul PDL a fost difuzat înainte de începerea campaniei electorale, fiind înfrânte astfel dispoziţiile invocate. De asemenea, membrii Consiliului au mai constatat că acest material audiovizual a avut un caracter electoral, prin promovarea d-lui Adrian Rădulescu - candidatul PDL pentru alegerile parţiale parlamentare, material audiovizual care a fost difuzat în afara campaniei electorale. Potrivit dispoziţiilor art. 1 şi 11 din Decizia nr. 210/2010, campania electorală pe posturile de radio şi de televiziune începe cu 15 zile înainte de ziua votării, iar înainte de începerea campaniei electorale radiodifuzorii nu pot difuza emisiuni de promovare electorală sau orice alte materiale audiovizuale cu caracter electoral.

Or, radiodifuzorul a transmis aceste materiale de promovare a candidatului PDL în perioada 01-05 august 2011, în condiţiile în care campania electorală pentru alegerile parţiale parlamentare urma să înceapă la 6 august, deci ulterior faţă de momentul difuzării acestora. Având în vedere aceste considerente, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea cu somaţie publică a radiodifuzorului. În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. EUROMEDIA TV S.R.L. pentru postul de televiziune UNU TV şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul S.C. EUROMEDIA TV S.R.L. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune UNU TV cu somaţie publică, întrucât în perioada 01-05 august 2011 a difuzat materiale audiovizuale cu caracter electoral în favoarea candidatului PDL la alegerile parţiale parlamentare din Colegiul uninominal nr. 6, judeţul Neamţ, înainte de începerea efectivă a campaniei electorale.

Potrivit legislaţiei audiovizuale, radiodifuzorii nu pot difuza emisiuni de promovare electorală în afara campaniei electorale."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.