DECIZIA nr. 196 din 25.03.2014

28.03.2014


envoyer l'article par mail title=


 privind somarea S.C. A.V.E. 2000 S.R.L. cu sediul în Cernavodă, str. Panait Cerna, nr. 9, bl. E 10, sc. B, ap. 14, jud. Constanţa, CUI 11731367

 pentru postul de televiziune MEDIA TV (Cernavodă)
 Cernavodă, str. Ovidiu, nr. 11, jud. Constanţa

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 25 martie 2014, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat nota întocmită de Biroul Licențe Autorizări, cu privire la respectarea formatului de principiu al serviciului de programe și a structurii programelor difuzate de postul de televiziune Plus TV. Postul de televiziune Media TV aparține radiodifuzorului S.C. A.V.E. 2000 S.R.L., (licenţă audiovizuală nr. TV-C 384.1/13.03.2011, eliberată la 09.02.2011 şi decizie de autorizare nr. 1420.1/25.02.2014, eliberată la 25.02.2014).
 În urma analizării documentației prezentate, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. A.V.E. 2000 S.R.L. a încălcat prevederile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor invocate din Legea audiovizualului, furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. e). Alin. (1) lit. e) al articolului menţionat prevede că licența audiovizuală cuprinde formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor.

 În fapt, în baza raportului întocmit de Serviciul Inspecţie, în urma analizării structurii programelor difuzate de postul Media TV (Cernavodă), în perioada 13-19 decembrie 2013, s-a constatat că formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor difuzate în mod real nu corespund cu cele aprobate de CNA la data de 08.02.2011.
 Astfel, programele de informare reprezintă 29,1% faţă de 60% cât prevede grila aprobată, iar programe de divertisment şi alte tipuri de programe, aprobate în proporţie de 15% sunt difuzate în proporție de 18,6%.
 De asemenea, potrivit raportului, radiodifuzorul transmite programe producție proprie în proporţie de 28,6%, în condiţiile în care în structura aprobată de Consiliu erau alocate 100 procente.

 Programele de publicitate erau transmise în proporție de 6.6% față de 10% cât prevede grila aprobată, iar programele educative, culturale și religioase, aprobate în proporție de 15% nu erau retransmise.
 Faţă de aceste considerente, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a respectat dispoziţiile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, potrivit cărora furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia de a solicita Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor, modificând structura programului difuzat în mod unilateral, fără acordul prealabil al Consiliului.
 Potrivit reglementărilor în vigoare, pentru modificarea formatului de principiu al serviciului de programe şi a structurii programelor acordul Consiliului Naţional al Audiovizualului trebuie solicitat cu cel puţin 30 de zile înainte de a se proceda la această modificare.
 Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului S.C. A.V.E. 2000 S.R.L. cu somaţie publică de intrare în legalitate.

 Supusă la vot, propunerea de somare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

 DECIZIE :

 Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. A.V.E. 2000 S.R.L., titular al licenţei audiovizuale TV-C 384.1/13.03.2011, eliberată la 09.02.2011 şi decizie de autorizare nr. 1420.1/25.02.2014, eliberată la 25.02.2014, pentru postul de televiziune „MEDIA TV”., se sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea dispoziţiilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat S.C. A.V.E. 2000 S.R.L., deținătoare a postului MEDIA TV cu somaţie publică, întrucât nu a respectat structura programelor aprobată de Consiliu, fapt ce contravine prevederilor art 54 din Legea audiovizualului.
 Potrivit dispoziţiilor invocate, modificarea structurii programelor poate fi făcută numai cu acordul Consiliului.”

 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate