Decizia nr. 7 din 10.01.2008

10.01.2008


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. UPC ROMÂNIA S.A.,
cu sediul în BUCUREŞTI, Şoseaua Nordului nr. 62D, sector 1
Tel. : 031/101.81.00 ; Fax : 031/101.81.01

pentru localitatea :
Tulcea, str. Isaccei nr. 73,. Clădirea S.C Donaris S.A., et. 4
Tel. : 0240/534.188 ; Fax : 0240/536.188

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 10 ianuarie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, cu privire la reţeaua de cablu din localitatea Tulcea din judeţul Tulcea, aparţinând S.C. UPC ROMÂNIA S.A. Distribuitorul de servicii S.C. UPC ROMÂNIA S.A. deţine avizul de retransmisie nr. A 5801/24.11.2006 pentru localitatea Tulcea, jud. Tulcea.

Analizând raportul întocmit de inspectorul teritorial al CNA, membrii Consiliului au constatat că S.C. UPC ROMÂNIA S.A. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pe cele ale art. 6 alin. (1) din Decizia nr. 12/2003, modificată prin Decizia nr. 262/2003 privind eliberarea avizului de retransmisie, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii de programe şi fără a notifica în prealabil la CNA, modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în structura ofertei de servicii aprobată de CNA pentru localităţile menţionate, nu erau retransmise.

Potrivit dispoziţiilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare : “Distribuitorii de servicii au obligaţia de a notifica în prealabil Consiliului orice modificare în structura ofertei de servicii de programe retransmise”.

Conform dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Decizia CNA nr. 12/2003, astfel cum a fost modificată, S.C. UPC ROMÂNIA S.A. avea obligaţia legală să aducă la cunoştinţa CNA modificările intervenite în structura ofertei de servicii de programe retransmise, cu cel puţin 15 zile înainte de efectuarea acestora.

În urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al CNA, în data de 19 decembrie 2007 şi 8 ianuarie 2008, s-a constatat că în reţeaua de cablu din localitatea Tulcea, jud. Tulcea, aparţinând S.C. UPC ROMÂNIA S.A., se retransmiteau în plus faţă de oferta de servicii de programe aprobată de CNA, programele ORT, RAI UNO, THE MONEY CHANNEL, N24, iar programul TVRM, deşi înscris în oferta aprobată de Consiliu nu era retransmis.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. f) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din acelaşi act normativ, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice distribuitorului de servicii S.C. UPC ROMANIA S.A. şi dispune intrarea de îndată în legalitate, în sensul încetării retransmiterii serviciilor de programe ce nu sunt înscrise în oferta de servicii de programe şi a retransmiterii programelor aprobate de Consiliu.

În cazul în care societatea dumneavoastră nu se conformează prezentei somaţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.