Decizia nr. 1052 din 27.11.2008

27.11.2008


envoyer l'article par mail title=


cu sediul în Bucureşti, sector 3, Bd. Hristo Botev nr. 23, CUI 15994676

pentru postul OTV
Bd. Magheru nr. 28-30 et. 6, sector 1, Bucureşti

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 27 noiembrie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat sesizarea înregistrată sub nr. C471/21.11.2008, precum şi raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la emisiunea “În atenţia PNA”, ediţiile difuzate de postul de televiziune OTV în zilele de 09 şi 16 noiembrie 2008.

Postul OTV aparţine radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL (licenţa audiovizuală nr. S-TV 78/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr.620.0/01.04.2004).

Analizând raportul de monitorizare şi vizionând ediţiile emisiunii menţionate mai sus, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul SC Ocram Televiziune SRL a încălcat dispoziţiile art. 42 alin. (1) şi (2) din Decizia C.N.A. nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform prevederilor invocate :
(1) Orice persoană are dreptul la propria imagine.
(2) În cazul în care în emisiunile audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere ; dacă acuzaţiile sunt aduse de radiodifuzor, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars.

În fapt, în data de 09.11.2008, postul de televiziune OTV a difuzat emisiunea “În atenţia P.N.A.” cu subtitlul 27 de termene la Instanţa Supremă, pentru escrocheria lui Vasile Cutean. În cadrul emisiunii, alături de invitatul permanent, jurnalistul Silviu Alupei, au participat domnii George Costin, copreşedinte al Asociaţiei Solidaritatea a Organizaţiilor Civice şi domnul Nicu Bănuţoiu, preşedintele Asociaţiei Adevăr şi Dreptate 1989.

Discuţiile purtate în emisiune au fost cu privire la modul în care se desfăşoară un proces în care domnul Vasile Emilian Cutean, Preşedinte al Comisiei Parlamentare a Revoluţionarilor din Decembrie 1989, are calitatea de inculpat, fiind acuzat de fapte de corupţie.

Ediţia din data de 16 noiembrie a emisiunii “În atenţia PNA”, a avut, de asemenea, ca subiect de discuţie, desfăşurarea acestui proces, şi s-a difuzat sub titlul “20 noiembrie : Escrocul “revoluţionar” va păcăli a 28-a oară Instanţa Supremă”. Invitaţii emisiunii au fost aceiaşi cu cei care au participat în emisiunea difuzată în data de 9 noiembrie.

Analizând raportul de monitorizare, vizionând cele două emisiuni şi purtând discuţii în şedinţa publică, atât cu reprezentantul postului, cât şi cu domnul Silviu Alupei, membrii Consiliului au constatat că emisiunile s-au difuzat cu încălcarea normelor audiovizuale referitoare la protecţia dreptului la propria imagine.

Acuzaţiile morale şi penale aduse, precum şi titlurile sub care au fost difuzate cele două ediţii ale emisiunii “În atenţia PNA”, respectiv : “27 de termene la Instanţa Supremă, pentru escrocheria lui Vasile Cutean” şi “20 noiembrie : Escrocul “revoluţionar” va păcăli a 28-a oară Instanţa Supremă”, au fost de natură a prejudicia dreptul la imagine al domnului Vasile Emilian Cutean.

De asemenea, de natură a afecta dreptul la propria imagine al acestuia, au fost şi unele afirmaţii făcute în cadrul acestor emisiuni de către invitaţi, care au folosit, la adresa domnului Cutean, calificative precum “nemernic” sau “inculpat escroc”.

Membrii Consiliului au apreciat că, deşi pe parcursul celor două emisiuni, invitaţii au încercat să facă dovada acuzaţiilor de fraudă sau de corupţie, prin utilizarea unor documente din dosarul în care domnul Emilian Cutean este inculpat, aceste documente constituie totuşi un material probatoriu ce urmează a fi apreciat de instanţă, singura în măsură să decidă în ce măsură documentele prezentate susţin acuzaţiile şi că, până la o pronunţare definitivă a acesteia cu privire la acuzaţiile aduse, domnul Cutean beneficiază de prezumţia de nevinovăţie.

De asemenea, faptul că în ambele emisiuni, invitatul permanent al emisiunii a încercat să îl contacteze telefonic pe domnul Emilian Cutean, pentru a se apăra cu privire la acuzaţiile aduse, este lipsit de relevanţă în contextul în care, în cadrul emisiunii din data de 16 noiembrie, la apariţia acestuia în studio, accesul în emisiune i-a fost respins de radiodifuzor pe motiv că emisiunea nu este una electorală, iar normele audiovizuale prevăd că accesul persoanelor având calitatea de candidat este permis numai în cadrul acestui gen de emisiuni.

Consiliul a apreciat că maniera în care s-a procedat nu a fost una legală şi onestă, întrucât demnitatea şi imaginea persoanei respective au fost prejudiciate prin expunerea publică în legătură cu presupuse fapte grave, în contextul în care, persoana respectivă candidează la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senatului, ce urmează a se desfăşura la 30 noiembrie 2008, şi nu i-a fost oferită posibilitatea de a-şi expune propriul punct de vedere cu privire la acuzaţiile aduse.

Adoptarea de către radiodifuzor a unei astfel de conduite, în perioada campaniei electorale, este de natură a afecta competiţia electorală. În condiţiile în care, într-un program audiovizual, se aduc acuzaţii la adresa unor candidaţi, acuzaţii în legătură cu care acestora nu li se solicită nici măcar un punct de vedere, publicul nu are posibilitatea să-şi formeze propria opinie în legătură cu subiectele ce îi sunt prezentate. O astfel de atitudine reprezintă, în egală măsură, o încălcare a legislaţiei audiovizuale, dar şi a regulilor democraţiei.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au propus amendarea radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. cu suma de 2 500 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată în condiţiile şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului, modificată.

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, coroborat cu cele ale art. 162 alin. (2) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C OCRAM TELEVIZIUNE SRL, având licenţa audiovizuală S-TV nr. 78/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004 pentru postul de televiziune OTV, se sancţionează cu amendă în cuantum de 2500 lei pentru încălcarea dispoziţiilor art. 42 alin. (1) şi (2) din Decizia C.N.A. nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.


Către
S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL
B-dul Hristo Botev nr. 23, sector 3
BUCUREŞTI, CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV
B-dul Magheru nr. 28-30, etaj 6, sector 1 BUCUREŞTI

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 1052/27.11.2008 privind amendarea cu 2.500 lei a radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul OTV cu amendă în cuantum de 2.500 lei, întrucât, în cadrul emisiunii « În atenţia PNA », ediţiile difuzate în zilele de 9 şi 16 noiembrie 2008, dreptul la propria imagine al unei persoane care candidează la alegerile pentru Camera Deputaţilor a fost prejudiciat de acuzaţiile aduse de invitaţii emisiunii, acuzaţii a căror probă s-a făcut cu documente dintr-un dosar aflat pe rolul instanţei judecătoreşti dar, asupra cărora, instanţa nu s-a pronunţat printr-o hotărâre definitivă, iar persoana lezată nu a beneficiat de posibilitatea de a se apăra cu privire la acuzaţiile aduse.

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.