Comunicat ref. atenționări transmise radiodifuzorilor cu privire la respectarea prevederilor art. 48 din Legea audiovizualului

12.10.2021


envoyer l'article par mail title=

Ref. Atenționări transmise radiodifuzorilor cu privire la respectarea prevederilor art. 48 din Legea audiovizualului

Întrunit în ședința publică din data de 12.10.2021, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat sinteza întocmită de Direcția Control în urma verificării modului în care posturile de radio și de televiziune respectă prevederile art. 48 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora :

„Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia de a asigura accesul simplu, direct şi permanent al publicului la cel puţin următoarele categorii de informaţii :
a) denumirea, statutul juridic şi sediul social ;
b) numele reprezentantului legal şi structura acţionariatului până la nivel de persoană fizică şi juridică, asociat sau acţionar care deţine o cotă mai mare de 20% din capitalul social ori drepturile de vot ale unei societăţi titulare de licenţă audiovizuală ;
c) numele persoanelor responsabile de conducerea societăţii comerciale şi ale celor care îşi asumă, în principal, responsabilitatea editorială ;
d) coordonatele furnizorului de servicii mass-media, inclusiv adresa de poştă electronică sau a site-ului internet la care acesta poate fi contactat rapid, direct şi efectiv ;
e) lista publicaţiilor editate de persoana juridică respectivă şi lista celorlalte servicii de programe pe care le asigură ;
f) *** Abrogată prin L. nr. 333/2009
g) organismele de reglementare sau de supraveghere competente.”

Au fost verificate 180 de posturi de televiziune și 149 de posturi de radio (naționale, regionale și locale). În urma analizării sintezei, CNA a constatat că dintre acestea 86 de posturi de televiziune și 71 de posturi de radio respectă dispozițiile mai sus-invocate.

La finalul dezbaterilor, Consiliul a decis să transmită atenționări către 94 de posturi de televiziune și 78 de posturi de radio pentru a intra în legalitate până la data 31.10.2021, urmând ca după această dată să efectueze verificările necesare și să aplice sancțiuni în conformitate cu prevederile legislației audiovizualului.

Biroul Informare și Relații Publice