Comunicat de presă referitor la Bucharest Pride 2021

11.08.2021


envoyer l'article par mail title=

În atenţia tuturor radiodifuzorilor

Consiliul Național al Audiovizualului reamintește radiodifuzorilor faptul că orice informație trebuie tratată cu echilibru și imparțialitate. Recomandăm ca reflectarea în mass-media audiovizuale a Bucharest Pride 2021 să țină cont de respectarea prevederilor legislației audiovizuale.

***
- Art. 40 din Legea audiovizualului nr. 504/2002 „Este interzisă difuzarea de programe care conţin orice formă de incitare la ură pe considerente de rasă, religie, naţionalitate, sex sau orientare sexuală”.
- Art 47 alin. (3) și (4) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual – „Sunt interzise în programele audiovizuale afirmaţii defăimătoare generalizatoare la adresa unui grup/comunităţi definit(e) de gen, vârstă, rasă, etnie, naţionalitate, cetăţenie, credinţe religioase, orientare sexuală, nivel de educaţie, categorie socială, afecţiuni medicale sau caracteristici fizice. (4) Sunt interzise în programele audiovizuale afirmaţii defăimătoare generalizatoare la adresa unei persoane pe baza apartenenţei acesteia la un grup/o comunitate definit(ă) de gen, vârstă, rasă, etnie, naţionalitate, cetăţenie, credinţe religioase, orientare sexuală, nivel de educaţie, categorie socială, afecţiuni medicale sau caracteristici fizice”.
- Art. 70 alin. (1) din Codul audiovizualului „În cadrul programelor de ştiri şi dezbateri care abordează probleme de interes public privind minorităţile etnice, religioase sau sexuale se va prezenta şi un punct de vedere al acestora”. Menționăm că direcția de specialitate din cadrul CNA va monitoriza modul de prezentare al acestui subiect în spațiul audiovizual, iar rapoartele vor fi analizate în viitoarele ședințe publice ale Consiliului.

Biroul Informare și Relații Publice