Comunicat de presă

08.04.2010


envoyer l'article par mail title=

Întruniţi în şedinţa publică din data de 8.04.2010, membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului au analizat raportul de monitorizare întocmit de direcţia de specialitate pentru ediţia emisiunii „Dan Diaconescu Direct”, difuzată de postul de televiziune OTV, în data de 11.03.2010, în cadrul căreia o invitată prezentată drept „clarvăzătoare” a făcut preziceri privind posibile cutremure în România, fără ca moderatorul să solicite opinia pertinentă a autorităţilor cu competenţe în domeniu. Radiodifuzorul a încălcat, astfel, atât prevederile privind informarea corectă a publicului (art. 3 alin. 2 din Legea audiovizualului nr. 504/ 2002, cu modificările şi completările ulterioare), cât şi pe cele ale art. 83 din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual [« În vederea informării corecte a populaţiei despre iminenţa producerii unor dezastre şi despre zonele de risc potenţial, despre măsurile de prevenire, de intervenţie operativă şi de refacere în cazul dezastrelor (calamităţi naturale şi alte catastrofe), pentru diminuarea efectelor sociale, economice şi ecologice ale acestora, radiodifuzorii au obligaţia să confrunte informaţiile primite din surse proprii sau de la colaboratori ocazionali cu informaţiile deţinute de autorităţile competente, înainte de a transmite ştiri şi puncte de vedere care pot genera panică în rândul populaţiei ; în cazul în care versiunile primite diferă, se va transmite în mod obligatoriu şi informaţia provenită de la sursa autorizată legal, cu menţionarea acesteia »]. În consecinţă, membrii Consiliului au decis să sancţioneze postul OTV cu amendă în cuantum de 10.000 lei.

Pe baza raportului Serviciului de Inspecţie, membrii C.N.A. au hotărât să sancţioneze cu somaţie publică cu intrare în legalitate în termen de 30 de zile societatea DTH TELEVISION GRUP S.R.L. pentru localitatea Bucureşti pentru încălcarea dispoziţiilor art. 74 alin. 3 din Legea Audiovizualului nr. 504/ 2002, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede că „Distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.”

În cadrul aceleiaşi şedinţe, Consiliul a aprobat solicitarea de licenţă audiovizuală prin satelit S.C. Happy Holiday S.R.L. pentru postul TV Nord Est.

Biroul Comunicare şi Relaţii cu Publicul