Comunicat de presă

15.12.2009


envoyer l'article par mail title=

Întruniţi în şedinţa publică din data de 15.12.2009, membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului au analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcţia de specialitate şi au decis să sancţioneze, pentru încălcarea legislaţiei audiovizuale, postul de televiziune Antena 3 cu o amendă în cuantum de 100.000 lei. În ediţia emisiunii „Ştirea Zilei” din data de 09.12.2009, moderatorul nu a respectat prevederile privind protejarea demnităţii umane şi a dreptului la propria imagine, respectiv art. 42, alin. 1, 2, 3 din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual [„(1) Orice persoană are dreptul la propria imagine. (2) În cazul în care în emisiunile audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere ; dacă acuzaţiile sunt aduse de radiodifuzor, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars.”, (3) Realizatorii emisiunilor au obligaţia să respecte dreptul persoanei la propria imagine şi să pună în vedere interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare sau să indice, cel puţin, probele care le susţin ; stăruinţa moderatorului trebuie să fie convingătoare, astfel încât să ajute publicul să-şi formeze o opinie corectă”.], raportate la prevederile art. 3 alin. 1 din Legea audiovizualului nr. 504/ 2002, privind „respectarea libertăţilor şi a drepturilor fundamentale ale omului”.

Pe baza raportului Serviciului de Inspecţie pentru posturile de televiziune din teritoriu, Consiliul a sancţionat pentru încălcarea dispoziţiilor Deciziei CNA nr. 853 din 29.09.2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României, următoarele posturi :

Olt TV Slatina – amendă în cuantum de 10.000 lei (art. 8 din Decizia CNA nr. 853 din 29.09.2009, potrivit căruia „Cu 24 de ore înainte de începerea votării şi până la închiderea urnelor sunt interzise difuzarea oricăror mesaje şi comentarii cu conţinut electoral, a emisiunilor şi spoturilor electorale, precum şi invitarea sau prezentarea în programe a candidaţilor şi a reprezentanţilor acestora şi ai partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale care susţin candidaţi, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 9.”) ;

Gorj TV şi Radio Infinit/ Novaci/ Gorj - câte o somaţie publică pentru dezechilibre electorale, (conform art. 3, alin 1 din Decizia nr. 853 din 29.09.2009 – „Radiodifuzorii sunt obligaţi să asigure, în cadrul emisiunilor prevăzute în prezenta decizie, reflectarea desfăşurării campaniei electorale, cu respectarea următoarelor principii : a) echitate – toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ; b) echilibru în prezentarea activităţilor de campanie ale candidaţilor ; c) imparţialitate - tratarea tuturor candidaţilor în mod obiectiv şi echidistant.”).

În cadrul aceleiaşi şedinţe, membrii Consiliului au aprobat solicitările de licenţe prin satelit pentru posturile Autentic Cinema TV şi Alfa Omega TV International.

Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul