Comunicat de presă

24.07.2009


envoyer l'article par mail title=

Decizia CNA nr. 751 din 23 iulie 2009 privind scoaterea la concurs a unui pachet de frecvenţe pentru înfiinţarea unui serviciu tematic de programe de radiodifuziune destinat copiilor

Consiliul Naţional al Audiovizualului a adoptat în şedinţa publică din 23.07. 2009 Decizia nr. 751 din 23 iulie 2009, conform căreia concursul de acordare a licenţelor audiovizuale se va desfăşura în data de 08.09.2009.

Radiodifuzorii care doresc să participe la concursul de acordare a licenţelor audiovizuale se vor adresa în perioada 27.07.2009 – 27.08.2009, Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii în vederea obţinerii avizului tehnic, în condiţiile stabilite de aceasta.

Dosarele de înscriere la concursul de acordare a licenţelor audiovizuale se vor depune la sediul Consiliului Naţional al Audiovizualului în conformitate cu prevederile art. 4 din Decizia C.N.A. nr. 403/2005 şi se vor prezenta comisiei de verificare a CNA în vederea avizării, până la data de 02.09.2009, inclusiv.

Frecvenţele pentru înfiinţarea unui serviciu tematic de programe de radiodifuziune destinat copiilor se regăsesc în anexa Deciziei nr. 751 din 23 iulie 2009.

Lista frecvenţelor respective poate fi consultată pe pagina de web www.cna.ro şi la avizierul CNA.

Potrivit dispoziţiilor art. 5, alin.2 din Decizia nr. 403/ 2005, la concurs pot participa numai solicitanţii care se încadrează în prevederile art. 43, alin.(3) şi (6), art. 44, alin. (8) şi (9), art. 47 şi art. 53 din Legea audiovizualului nr.504/ 2002 şi care au obţinut în prealabil avizul tehnic eliberat de Autoritatea Naţională pentru pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, în condiţiile stabilite de aceasta.

Direcţia Comunicare şi Relaţii Europene

Documents joints