Comunicat de presă

04.06.2009


envoyer l'article par mail title=

Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat, în şedinţa din data de 4.06.2009, rapoartele de monitorizare întocmite de direcţia de specialitate cu privire la modul de reflectare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România ai Parlamentului European în emisiuni de ştiri şi dezbatere, în perioada 8 - 31 mai 2009.

Consiliul a hotărât aplicarea câte unei amenzi în cuantum de 2.500 lei următoarelor posturi centrale : Antena 3, Realitatea TV, B1 TV şi OTV, pentru încălcarea prevederilor art. 3, art. 5 şi art. 8 din Decizia nr. 391 din 26 martie 2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România ai Parlamentului European (art. 3 - „Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul emisiunilor prevăzute în prezenta decizie, reflectarea desfăşurării campaniei electorale cu respectarea următoarelor principii :
a) echitate - competitorii electorali trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ;
b) echilibru - prezentarea competitorilor electorali proporţională cu importanţa evenimentelor electorale ;
c) imparţialitate - obligaţia radiodifuzorilor de a trata competitorii electorali obiectiv şi echidistant.”).

De asemenea, conform art.. 5 din Decizia nr. 391/ 2009 „Timpii de antenă oferiţi competitorilor electorali, potrivit dispoziţiilor art. 7, trebuie să respecte ponderea stabilită prin dispoziţiile art. 18 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează :
a) 4/5 din timpii de antenă se repartizează în mod egal partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au membri în Parlamentul European şi care participă la alegeri, precum şi alianţelor politice sau electorale dintre acestea ;
b) 1/5 din timpii de antenă se repartizează în mod egal partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care nu au membri în Parlamentul European care participă la alegeri, precum şi candidaţilor independenţi.”

În aceeaşi şedinţă publică, Consiliul a analizat Raportul Serviciului de Inspecţie din perioada 27 mai - 2 iunie 2009, referitor la reflectarea campaniei electorale pentru alegerile europarlamentare în emisiuni de ştiri şi dezbatere şi a sancţionat pentru încălcarea prevederilor art. 3, 5 şi 8 din Decizia nr. 391 din 26 martie 2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România ai Parlamentului European următoarele posturi locale :

• amendă în cuantum de 2.500 lei postului TÂRGOVISTE TV ;

• somaţie publică posturilor : Antena 1 Suceava, BUCOVINA TV SUCEAVA, TV BACĂU, TVS Braşov, NORD VEST TV SATU MARE, PRIMA TV SLATINA.

În cadrul aceleiaşi şedinţe, Consiliul a decis : somaţie publică postului Radio Transilvania Bistriţa, pentru încălcarea regulilor privind difuzarea publicităţiii (art. 158 din Codul CNA -. “Este interzisă orice formă de publicitate pentru furnizarea de servicii medicale publice, de stat şi private.”)

Membrii Consiliului au fost de acord cu prelungirea licenţei audiovizuale prin satelit Societăţii Radio XXI SRL Bucureşti pentru Radio 21.

Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice