Comunicat - Sancţiuni, Şedinţa CNA din data de 05.12.2012

05.12.2012


envoyer l'article par mail title=

În şedinţa CNA, a fost analizat raportul de monitorizare întocmit de direcţia de specialitate pentru unsprezece posturi centrale de televiziune cu privire la durata publicităţii inserate în intervale de o oră, perioada monitorizată fiind lunile septembrie şi octombrie 2012, intervalul orar 18:00 – 23:00. Constatând încălcări ale prevederilor art. 35 alin. (1) din Legea Audiovizualului nr. 504/2002 [“(1) Proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute”], Consiliul a decis să sancţioneze, pentru depăşirea timpului de 12 minute pe oră alocat publicităţii, următoarele posturi de televiziune :

OTV – amendă în cuantum de 15.000 lei ;

Realitatea TV – somaţie publică.

De asemenea, Consiliul a hotărât emiterea unei Decizii de intrare de îndată în legalitate în privinţa spotului publicitar pentru cuţitul Miracle Blade World Class, versiunea care se difuzează în prezent la posturile de televiziune. Consiliul a apreciat că spotul a fost transmis fără a respecta prevederile art. 93 (“Comunicările comerciale audiovizuale trebuie să respecte, indiferent de formă şi de durată, principiile de protecţie a minorului, de informare corectă a publicului, de respectare a demnităţii umane, de asigurare a unei concurenţe loiale.”) şi art. 94 lit. a şi b din Codul audiovizualului care precizează că “În scopul unei informări corecte, orice informaţie sau avertizare conţinută într-o comunicare comercială audiovizuală se difuzează astfel încât aceasta să fie clar percepută de public, în special prin asigurarea următoarelor măsuri : a) să fie prezentată static, lizibil şi pe o durată suficientă, în cazul informaţiei difuzate sub formă de videotext ; dimensiunea caracterelor trebuie să fie de minimum 17 puncte în format SD, definiţie standard, respectiv 32 în format HD, înaltă definiţie. b) să fie redată la viteză normală de citire.”

Biroul Comunicare şi Relaţii cu Publicul