Comunicat - Sancţiuni, Şedinţa CNA din data de 04.12.2012

04.12.2012


envoyer l'article par mail title=

Pe baza rapoartelor de monitorizare întocmite de Serviciul de Inspecţie pentru posturile de televiziune şi de radio din teritoriu (perioada, 21.11.2012 - 02.12.2012) cu privire la reflectarea campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, respectiv la respectarea prevederilor art. 3 din Decizia CNA nr. 738 din 01 noiembrie 2012 , precum şi, după caz, a dispoziţiilor art. 8 alin. 1 şi/ sau art. 9 alin. 1 din Decizia nr. 738 referitoare la emisiunile informative, de dezbatere şi de promovare electorală, Consiliul a hotărât să aplice următoarele sancţiuni :

amendă în cuantum de 5.000 lei postului Tele 2 Turnu Severin (dezechilibru în emisiunile de dezbateri) ;

amendă în cuantum de 5.000 lei postului TV Galaţi (dezechilibru în emisiunile informative) ;

amendă în cuantum de 5.000 lei postului Olt TV Slatina (dezechilibru în emisiunile informative). La stabilirea sancţiunii s-a reţinut şi nerespectarea, în emisiunile de “Promovare electorală” difuzate în perioada 19 – 26.11.2012, a prevederilor art. 11 alin. 3 din Decizia CNA 738, conform cărora “Spoturile publicitare electorale nu pot avea o durată mai mare de 30 de secunde şi trebuie să fie asumate în mod explicit de către candidații și competitorii electorali. Radiodifuzorii au obligaţia să asigure identificarea spoturilor electorale, astfel încât publicul să fie informat cu privire la competitorul electoral al cărui mesaj este difuzat” ;

somaţie publică postului Mix 2 Braşov (dezechilibru în emisiunile informative, în perioda 09.11.2012 – 02.12.2012).

Art. 3 din Decizia CNA nr. 738 din 01.11.2012 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor media audiovizuale precizează : “Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure desfăşurarea unei campanii echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi competitorii electorali, respectând următoarele principii : a) echitate - toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ; b) echilibru în prezentarea activităţilor de campanie ale competitorilor electorali ; c) corectitudine – toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant“.

Conform art 8. alin. 1 din Decizia nr. 738, „Emisiunile informative se supun obligaţiei de obiectivitate, echitate şi de informare corectă a publicului.”, iar potrivit art. 9 alin. 1 din Decizia nr. 738, „În cadrul emisiunilor de promovare electorală şi al emisiunilor de dezbateri electorale radiodifuzorii trebuie să asigure tuturor competitorilor electorali condiţii echitabile în ceea ce priveşte libertatea de exprimare, pluralismul opiniilor şi echidistanţa.”

De asemenea, după analiza rapoartelor de monitorizare întocmite de Serviciul Inspecţie ca urmare a reclamaţiilor primite, CNA a decis sancţionarea cu somaţie publică a postului RTV Galaţi. În emisiunile de promovare electorală „Tribuna electorală”, difuzate în zilele de 20 şi 21.11.2012, nu s-a ţinut cont de dispoziţiile art. 9 alin. 2 lit. b şi c din Decizia CNA nr. 738/ 01.11.2012, conform cărora : „În cadrul emisiunilor de promovare electorală şi al emisiunilor de dezbateri electorale radiodifuzorii trebuie să se asigure că invitaţii respectă următoarele obligaţii : b) să nu facă afirmaţii care pot aduce atingere demnităţii umane, dreptului persoanei la propria sa imagine și la respectarea vieţii sale private, sau să aducă atingere moralei publice ;” c) să probeze eventualele acuzaţii cu incidenţă penală sau morală aduse unui alt candidat sau reprezentant al competitorilor electorali”.

Biroul Comunicare şi Relaţii cu Publicul