Comunicat de presă

23.03.2010


envoyer l'article par mail title=

Întruniţi în şedinţa publică din data de 23.03.2010, membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului au analizat raportul de monitorizare întocmit de Serviciul de Inspecţie privind unele reţele CATV din teritoriu, ca urmare a reclamaţiilor de la UPC, şi au constatat că societatea RCS & RDS S.A. a încălcat dispoziţiile art. 74 alin. 3 din Legea Audiovizualului nr. 504/ 2002, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede că „Distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.”

În consecinţă, membrii CNA au sancţionat cu somaţie publică cu intrare de îndată în legalitate societatea RCS & RDS S.A. pentru localităţile Craiova, Bucureşti, Tg. Mureş, Iaşi şi Timişoara.

De asemenea, Societatea RCS & RDS S.A. nu a respectat, prin netransmiterea programului N 24 PLUS, principiul „must carry" prevăzut de art. 82. alin. 1 din Legea Audiovizualului nr. 504/ 2002, cu modificările şi completările ulterioare.

„Orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice, cu excepţia celor care utilizează exclusiv spectrul radio, are obligaţia să includă în oferta sa serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România, precum şi alte servicii de programe, libere la retransmisie şi fără condiţionări tehnice sau financiare, ale radiodifuzorilor privaţi, aflaţi sub jurisdicţia României, în limita a 25% din numărul total de servicii de programe distribuite prin reţeaua respectivă, precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte. Criteriul de departajare pentru radiodifuzorii privaţi este ordinea descrescătoare a indicelui anual de audienţă.”

În cadrul aceleiaşi şedinţe, Consiliul a aprobat solicitarea S.C. PRO TV SA Bucureşti de prelungire a licenţei audiovizuale cu 9 ani pentru PRO TV Timişoara.

Biroul Comunicare şi Relaţii cu Publicul