Comunicat de presă

05.11.2009


envoyer l'article par mail title=

Întruniţi în şedinţa publică din data de 06.10.2009, membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului au decis să sancţioneze, pentru încălcarea legislaţiei audiovizuale, următoarele posturi :

Prima TV – amendă în cuantum de 30.000 lei, Antena 1 – amendă în cuantum de 20.000 lei, Kanal D – amendă în cuantum de 10.000 lei. Pe baza raportului de monitorizare, întocmit de direcţia de specialitate, privind durata publicităţii inserate în intervale de o oră, din perioada 15 - 22 octombrie a.c., s-a constatat că posturile menţionate mai-sus au depăşit în mod repetat timpul de 12 minute pe oră alocat publicitatii conform art. 35 alin. 1 şi 2 din Legea Audiovizualului nr. 504/ 2002 [(1) Proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute ; în cazul televiziunii publice durata acestora nu poate depăşi 8 minute din timpul oricărei ore date.(2) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică în cazul anunţurilor radiodifuzorului în legătură cu propriile sale programe şi cu produsele auxiliare derivate direct din acestea, al anunţurilor de sponsorizare şi al plasărilor de produse.] Pentru depăşirea duratei publicităţii, posturile menţionate au mai fost sancţionate în anul 2009.

În cadrul aceleiaşi şedinţe, Consiliul a analizat raportul de monitorizare, întocmit de direcţia de specialitate, cu privire la modul de reflectare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României în emisiuni de ştiri, dezbateri şi promovare în perioadele 23 – 27 octombrie 2009 şi, respectiv, 28.10. – 02.11. 2009.

Membrii C.N.A au constatat dezechilibre electorale în reflectarea campaniei pentru alegeri prezidenţiale de către radiodifuzori şi au decis să sancţioneze cu somaţie publică posturile Antena 3, B1 TV şi OTV. Conform art. 3, alin 1 din Decizia nr. 853 din 29.09.2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României – „Radiodifuzorii sunt obligaţi să asigure, în cadrul emisiunilor prevăzute în prezenta decizie, reflectarea desfăşurării campaniei electorale, cu respectarea următoarelor principii : a) echitate – toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ; b) echilibru în prezentarea activităţilor de campanie ale candidaţilor ; c) imparţialitate - tratarea tuturor candidaţilor în mod obiectiv şi echidistant.”

Membrii Consiliului au aprobat solicitarea de prelungire a licenţei audiovizuale S.C. ABC Plus Media S.A. Oradea pentru Naţional FM Marghita, Câmpia Turzii şi pentru Favorit FM Zalău.

Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul