Legi

În această secţiune puteţi găsi o listă a actelor normative referitoare la sectorul audiovizual din România.

 1 | 2

Directiva privind Serviciile Media Audiovizuale 2007/65/CE a Parlamentului European şi Consiliului

din 11 decembrie 2007 de modificare a Directivei 89/552/CEE a Consiliului privind coordonarea anumitor acte cu putere de lege şi acte administrative ale statelor membre cu privire la desfăşurarea activităţilor de difuzare a programelor de (...)

Legea nr. 148 din 26 iulie 2000

privind publicitatea. Text în vigoare începând cu data de 27 iulie 2008

Legea nr. 363 din 21 decembrie 2007

privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor - TITLUL I

Legea nr. 196 din 13 mai 2003

privind prevenirea şi combaterea pornografiei

Sinteză EPRA privind actele normative care reglementează publicitatea politică în diferite ţări europene

EPRA/2006/02 23rd EPRA Meeting, Elsinore, Denmark 17-19 May 2006 Background paper – Plenary Political advertising : case studies and monitoring EPRA Secretariat

Hotărârea nr. 47 din 16 ianuarie 2003

privind stabilirea evenimentelor de importanţă majoră difuzate în cadrul programelor de televiziune

Legea nr 8 din 26 martie 1996

privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare - Capitolul 5

Legea nr. 56 din 13 februarie 2003

pentru ratificarea Convenţiei europene privind televiziunea transfrontieră a Consiliului Europei, adoptată la Strasbourg la 5 mai 1989, şi acceptarea Protocolului de amendare a Convenţiei europene privind televiziunea transfrontieră a Consiliului Europei, adoptat la Strasbourg la 1 octombrie 1998 (...)

Legea nr. 373 din 24 septembrie 2004

pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului - CAP. 7 Campania electorală

1 | 2