Legi

În această secţiune puteţi găsi o listă a actelor normative referitoare la sectorul audiovizual din România.

 1 | 2

ORDONANŢĂ Nr. 21/2016 din 24 august 2016

pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel (...)

LEGE Nr. 181 din 30 iunie 2015

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2013 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002

LEGE Nr. 103 din 8 iulie 2014

pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002

LEGE Nr. 95 din 1 iulie 2014

pentru modificarea art. 86 din Legea audiovizualului nr. 504/2002

HOTĂRÂRE Nr. 403 din 19 iunie 2013

pentru aprobarea Strategiei privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel naţional

Extras din Legea nr. 35 din 13 martie 2008 - Capitolul 7 - Campania electorală

pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor (...)

Extras din Legea nr. 67 din 25 martie 2004 *** Republicată pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale

SECŢIUNEA a 7-a Campania electorală, articolele 61 - 77 - Text în vigoare începând cu data de 27 iunie 2011

Codul de practici al statisticilor europene

Versiunea 2011 Adoptat de Comitetul Sistemului Statistic European la 28 septembrie 2011

Hătărâre Nr. 1213 din 7 octombrie 2009

pentru aprobarea Strategiei privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel naţional

Prevederi legislative privind campania electorală pentru alegerea Preşedintelui României

În şedinţa publică din data de 29 septembrie 2009, după mai multe runde de consultări cu reprezentanţi ai radiodifuzorilor şi ai ONG, CNA a adoptat Decizia privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României. Conform art. 19^1 alin. (4) din Legea (...)

Prevederi legislative şi liste cu radiodifuzorii care realizează emisiuni electorale

Decizia nr. 391 din 26 martie 2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România ai Parlamentului European Extras din Legea nr. 33 din 16 ianuarie 2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu (...)

Extras din Legea nr. 33 din 16 ianuarie 2007

privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările şi completările ulterioare

CADRUL NORMATIV PRIVIND REFLECTAREA ÎN AUDIOVIZUAL A CAMPANIEI ELECTORALE PENTRU ALEGEREA CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI A SENATULUI

Actul normativ care reglementează alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi, implicit, campania electorală ce se va desfăşura în vederea alegerilor este Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, cu modificările şi completările (...)

LEGE Nr. 116 din 19 mai 2008

pentru completarea art. 89 din Legea audiovizualului nr. 504/2002

LEGE Nr. 41 din 17 iunie 1994 (Republicată)

privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune

1 | 2