SOLICITARE DE INFORMAȚII de interes public (Legea nr. 544/2001)

La adresa cna cna.ro, în baza Legii n. 544/2001, puteti trimite către CNA o solicitare de informații de interes public, urmând să primiți răspunsul în termenul legal la adresa de e-mail/poștală comunicată.

LEGE Nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

HOTĂRÂRE Nr. 123 din 7 februarie 2002 - actualizata

Vă informăm că CNA este operator de date personale, iar prin transmiterea unei solicitări, vă dați acordul ca datele dvs. personale (nume, prenume, e-mail etc.) să fie prelucrate conform Regulamentului (UE) 2016/679, General Data Protection Regulation-GDPR.


Rapoartele de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 sunt postate ca anexă la Rapoartele de activitate ale CNA (anexa nr. 2.3)