ERGA

Grupul Autorităților Europene de Reglementare pentru Serviciile Media Audiovizuale (ERGA) este format din autoritățile naționale de reglementare în domeniul serviciilor media audiovizuale.

ERGA consiliază Comisia Europeană și facilitează cooperarea între organismele de reglementare din UE.