Decizii CNA

Deciziile de reglementare emise de CNA

În această secţiune puteţi găsi deciziile CNA de reglementare a activităţii audiovizuale din România.

 1 | 2 | 3 | 4

DECIZIE nr. 119 din 03.06.2021 privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale parțiale din data de 27 iunie 2021

Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 578 din 8 iunie 2021.

DECIZIE nr. 603 din 21 octombrie 2020 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din anul 2020

Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 973 din 22 octombrie 2020.

DECIZIE nr. 475 din 18 august 2020 privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2020

Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 771 din 24 august 2020.

DECIZIE Nr. 72 din 2 februarie 2012 privind condiţiile de eliberare şi modificare a avizului de retransmisie

DECIZIE C.N.A. nr. 72/2012 modificată prin Decizia nr. 350/2015, Decizia nr. 128/2017, Decizia nr. 155/2019, Decizia nr. 396/2019 și Decizia nr. 203/2020.

DECIZIE Nr. 203 din 25 februarie 2020 pentru modificarea și completarea Deciziei C.N.A. nr. 72/2012 privind condiţiile de eliberare şi modificare a avizului de retransmisie

Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 din 4 martie 2020

DECIZIE nr. 781 din 03.09.2019 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României, cu modificările ulterioare

Versiune consolidată : Cuprinde modificările aduse actului oficial publicate în M. Of., prevăzute în Decizia Nr. 848/01.10.2019 - Publicată în M. Of. Nr. 805/04.10.2019.

DECIZIE Nr. 848 din 1 octombrie 2019 pentru modificarea Deciziei Consiliului Național al Audiovizualului nr. 781/2019 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României

Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 805 din 4 octombrie 2019.

DECIZIE nr. 781 din 03.09.2019 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României in anul 2019

Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 732 din 6 septembrie 2019

DECIZIE Nr. 396 din 14 mai 2019

pentru completarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 72/2012 privind condiţiile de eliberare şi modificare a avizului de retransmisie

DECIZIE nr. 308 din 26 martie 2019 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European

Publicată în : Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 247 din 01.04.2019

DECIZIE nr. 155 din 29 ianuarie 2019

pentru modificarea Deciziei Consiliului Național al Audiovizualului nr. 72/2012 privind condițiile de eliberare și modificare a avizului de retransmisie

DECIZIE C.N.A. nr. 454 din 02.10.2018 pentru modificarea Deciziei C.N.A. nr. 441/20.09.2018

Publicată în : Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 840 din 2 octombrie 2018

DECIZIE C.N.A. nr. 441 din 20.09.2018 privind reflectarea pe posturile de radio şi de televiziune a referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018

Publicată în : Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 813 din 21.09.2018

DECIZIE Nr. 345 din 14 iunie 2018 pentru abrogarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 36/2008 privind obligaţia distribuitorilor de servicii de programe de a aduce la cunoştinţa publicului sancţiunile aplicate de Consiliul Naţional al Audiovizualului

Publicată în : Monitorul Oficial Nr. 530 din 27 iunie 2018

Posturile de radio si televiziune care si-au manifestat intenția de a reflecta campania electorală pentru alegerile locale partiale din data de 05 noiembrie 2017

1 | 2 | 3 | 4