Consiliul Naţional al Audiovizualului


Cum funcţionează CNA?


Actualitate

Proiect Decizie privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Consilul Național al Audiovizualului supune consultării publice proiectul de Decizie privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României, astfel cum a fost votat în ședința Consiliului din 02 septembrie 2014.

Având în vedere termenele prevăzute la pct. 1 și 20 din Anexa la HG nr. 521/2014, observaţiile şi recomandările pot fi transmise, prin poştă sau pot fi depuse direct la registratura CNA, până cel târziu miercuri 10 septembrie 2014, inclusiv. Observaţiile şi recomandările pot fi transmise și prin fax la numărul 021 305.53.54 sau prin e-mail pe adresa cna cna.ro.

mai mult

Ordinea de zi a şedinţei de marți, 2 septembrie 2014, ora 10.00

mai mult

Extras din procesul verbal al şedinţei de marți, 22 iulie 2014, ora 10.00.

mai mult

Informare de presă

14.07.2014

Vă informăm că şedinţa publică a CNA programată pentru data de 15.07.2014 nu va mai avea loc, subiectele propuse urmând să fie discutate în prima şedinţă publică a Consiliului. Următoarea şedinţă publică a CNA va fi anunţată în timp util.

mai mult

Formular pentru acreditarea jurnaliştilor la şedinţele publice ale Consiliului

Conform ROF, jurnaliştii care vor să participe la şedinţele Consiliului trebuie să solicite o acreditare, care este valabilă pentru o şedinţă, o perioadă determinată sau permanent.

mai mult


Ultimele articole postate

Anunt concurs Expert - Biroul Cancelaria Consiliului

22.08.2014

Concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant - 2 posturi

pe perioadă nedeterminată, în cadrul Serviciului Monitorizare Radio-Tv – Direcţia Monitorizare.

20.08.2014

Legea audiovizualului nr. 504 din 11 iulie 2002

Text în vigoare începând cu data de 11 iulie 2014

14.08.2014