Consiliul Naţional al Audiovizualului

Instrucțiuni privind completarea formularului, inclusiv legislația aferentă


Actualitate

RECOMANDAREA C.N.A. nr. 19 din 20 august 2019

mai mult

RECOMANDAREA nr. 18 din 20 august 2019 privind campania de interes public desfășurată de Asociația Platforma România 100

mai mult

Proiect de Decizie privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Consiliul Naţional al Audiovizualului supune consultării publice proiectul de Decizie privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României, astfel cum a fost votat în şedinţa Consiliului din data de 13 august 2019. Observaţiile şi recomandările pot fi transmise, prin poştă sau pot fi depuse direct la registratura C.N.A., până cel târziu vineri 30 august 2019. Observaţiile şi recomandările pot fi transmise și prin fax la numărul 021 305.53.54 sau prin e-mail pe adresa cna@cna.

mai mult

Comunicat - În atenţia distribuitorilor de servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice

Referitor la retransmisia canalelor publice din Ungaria: M1, M2, M4, M5, Duna şi Duna World

mai mult

RECOMANDAREA nr. 17 din 16 iulie 2019 privind campania de interes public „Apăr apa!”

mai mult

DECIZIE Nr. 220 din 24 februarie 2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual

Text actualizat în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 10 iulie 2019.

mai mult

Decizie nr. 614 din 11 iunie 2019 pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului Național al Audiovizualului nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual

Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 25 iunie 2019. Conform art. 4 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, dispoziţiile din actele normative prin care se stabilesc şi se sancţionează contravenţiile intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.

mai mult

În atenția solicitanților de avize de retransmisie și a distribuitorilor de servicii de programe retransmise

mai mult

Lista staţiilor TV pentru 2019, în vederea aplicării principiului “must carry”


 actualizată la data de 03.06.2019-

mai mult

Ordinea de zi a şedinţei de marți, 20 august 2019 – ora 10.00

mai mult

Extras din procesul verbal al şedinţei de marți, 20 august 2019 – ora 10.00

mai mult

Informare de presă

21.08.2019 mai mult

Ultimele articole postate

DECIZIA nr. 758 din 13.08.2019

privind somarea S.C. NEXT STAR S.R.L. - pentru serviciul de programe INFO TEXT Hărlău

21.08.2019

DECIZIA nr. 757 din 13.08.2019

privind somarea S.C. MEDIKA BROADCAST CHANNEL S.R.L. - pentru posturile FOCUS FM din Slobozia și MEDIKA TV din București

21.08.2019

DECIZIA nr. 756 din 13.08.2019

privind somarea S.C. MEDIA GRUP PRODUCTION S.R.L. - pentru posturile FOCUS FM din Buzău și FOCUS TV din Buzău

21.08.2019