Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 19.10.2017

19.10.2017


Trimiteteţi articolul prin email title=

Întrunit în ședință publică, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Serviciul Inspecție și a decis să aplice câte o somație publică următoarelor societăți:

- Discover Bukovina SRL / Bukovina CATV/ Vicovu de Jos/Suceava, deoarece nu a respectat prevederile art. 82 alin. (1), art. 50 alin. (1) și art. 58 alin. (1) din Legea audiovizualului și nici pe cele ale art. 4 alin. (2) din Decizia CNA nr. 72/2012, cu modificările și completările ulterioare;
- RAC SRL Filiala Rodna / RAC - CATV Rodna / Bistrița Năsăud, pentru încălcarea dispozițiilor art. 50 alin. (1), art. 58 alin. (1), art. 74 alin. (3) și art. 82 alin. (1), (2) din Legea audiovizualului.

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire:

Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările și completările ulterioare

ART. 50 (1) Furnizarea unui serviciu de programe în sistem analogic de un radiodifuzor aflat în jurisdicţia României se poate face numai în baza licenţei audiovizuale analogice şi, după caz, a licenţei de emisie.

ART. 58 (1) Difuzarea serviciului de programe poate începe după obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală.

ART. 74 (…) (3) Distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

ART. 82 (1) Orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice, cu excepţia celor care utilizează exclusiv spectrul radio, are obligaţia să includă în oferta sa serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România, precum şi alte servicii de programe, libere la retransmisie şi fără condiţionări tehnice sau financiare, ale radiodifuzorilor privaţi, aflaţi sub jurisdicţia României, în limita a 25% din numărul total de servicii de programe distribuite prin reţeaua respectivă, precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte. Criteriul de departajare pentru radiodifuzorii privaţi este ordinea descrescătoare a indicelui anual de audienţă. (2) Distribuitorii care retransmit servicii de programe au obligaţia, la nivel regional şi local, să includă în oferta lor cel puţin două programe regionale şi două programe locale, acolo unde acestea există; criteriul de departajare va fi ordinea descrescătoare a audienţei.

Decizia CNA nr. 72/2012 privind condiţiile de eliberare şi modificare a avizului de retransmisie cu modificările și completările ulterioare

ART. 4 (2) Alocarea în frecvenţă a serviciilor de programe se face cu respectarea următoarelor cerinţe: a) serviciile de programe de televiziune se grupează în funcţie de categoria lor tematică.