Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 14.03.2017

14.03.2017


Trimiteteţi articolul prin email title=


- Amenzi: Antena 1 – 10.000 de lei
Pro TV – 10.000 de lei
România TV – somație publică

Întrunit în ședință publică, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a reclamațiilor primite și a decis să aplice următoarele sancțiuni:

- Antena 1 - amendă de 10.000 de lei pentru edițiile din 17.09, 12.10 și 28.11.2016 ale emisiunii ”Mireasă pentru fiul meu”, care au fost difuzate cu încălcarea prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 și art. 18 lit. (b) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual. La stabilirea cuantumului sancțiunii s-au avut în vedere și edițiile din 22 - 23.09.2016 ale emisiunii „Observator”, în care nu s-au respectat dispozițiile art. 40 alin. (1) din Cod;

- PRO TV - amendă de 10.000 de lei pentru edițiile din 12, 13 și 17.10 2016 ale emisiunii ”La Măruță”, deoarece radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 30 și pe cele ale art. 33 alin. (3) din Codul audiovizualului;

- România TV - somație publică pentru nerespectarea prevederilor art. 75^1 alin. (1) din Codul audiovizualului la transmiterea, în emisiunea informativă ”Știrile România TV” din 24, 25.09 și 02.10.2016 a unor știri referitoare la accidente rutiere, în care numărul de identificare al mașinilor implicate nu a fost blurat.

De asemenea, Consiliul a hotărât să emită decizii de intrare în legalitate în privința spoturilor de teleshopping aferente produselor Abexine și Flexagen Forte, care s-au difuzat cu încălcarea dispozițiilor art. 93 și, respectiv, art.120 alin. (1) din Codul audiovizualului.

În aceeași ședință, constatând încălcarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului, CNA a decis să aplice o somație publică societății ROM CONSULT SRL Hunedoara pentru Info HD din Deva.

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire:

Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările și completările ulterioare

ART. 39 (2) Difuzarea în serviciile de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective

ART. 54 (2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e).

Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare

ART. 18 Nu pot fi difuzate în intervalul orar 6,00 - 23,00 producţii care prezintă: (…) b) scene de sex, limbaj sau comportament obscen.

ART. 30 Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, viaţa privată, onoarea şi reputaţia, precum şi dreptul la propria imagine.

ART. 33 (3) Este interzisă difuzarea de ştiri, dezbateri, anchete sau de reportaje audiovizuale care constituie imixtiuni în viaţa privată şi de familie a persoanei, fără acordul acesteia

ART. 40 (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a- şi exprima punctul de vedere; dacă acuzaţiile sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars; în situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie să se precizeze acest fapt.

ART. 75^1 (1) Radiodifuzorii se vor asigura ca în relatările despre accidente să nu fie difuzat niciun indiciu care ar putea duce la identificarea victimelor, cu excepţia situaţiei în care există acordul acestora sau al familiei sau când prevalează un interes public justificat.

ART. 93 Comunicările comerciale audiovizuale trebuie să respecte, indiferent de formă şi de durată, principiile de protecţie a minorului, de informare corectă a publicului, de respectare a demnităţii umane, de asigurare a unei concurenţe loiale.

ART. 120 (1) Sub rezerva derogărilor prevăzute de legislaţia comunitară şi naţională aplicabile apelor minerale naturale şi produselor alimentare destinate unei alimentaţii speciale, informaţiile referitoare la produsele alimentare nu trebuie să atribuie unui produs alimentar proprietăţi de prevenire, de tratament şi de vindecare a unei boli umane şi nu trebuie să evoce astfel de proprietăţi.