Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 07.02.2017

07.02.2017


Trimiteteţi articolul prin email title=


- România TV – amendă 40.000 de lei;
- Realitatea TV – amendă 10.000 de lei;
- Antena 3 -amendă 5.000 de lei

Întrunit în ședință publică, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate și a decis să aplice următoarele sancțiuni:

- amendă în cuantum de 40.000 de lei postului de televiziune România TV. În data de 18.01.2017, la difuzarea mai multor emisiuni în care s-au abordat teme de actualitate, în principal legate de prezența Președintelui României la ședința de Guvern din acea zi, radiodifuzorul nu a respectat dispozițiile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 referitoare la obligația de a asigura „informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor” . De asemenea, s-a reținut și încălcarea prevederilor art. 65 lit. c) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual [„În emisiunile de ştiri şi dezbateri, radiodifuzorii trebuie să respecte următoarele reguli: (…) c) titlurile şi textele afişate pe ecran să reflecte cât mai fidel esenţa faptelor şi datelor prezentate” ], precum și încălcarea dispozițiilor art. 40 alin. (1) și (2) și art. 64 alin. (1) lit. b) din același Cod. Raportul de monitorizare - întocmit ca urmare a autosesizării CNA și a sutelor de reclamații primite pe acest subiect - a cuprins ediții ale unor emisiuni informative (inclusiv de tip Breaking News) și de dezbatere (ex: „Ediție de seară”);

- amendă în cuantum de 10.000 de lei postului Realitatea TV, deoarece nu a respectat prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului și nici pe cele ale art. 66 alin. (1) lit. a) și art. 70 din Codul audiovizualului la difuzarea ediției din 06.12.2016 a emisiunii „Jocuri de putere”, în care s-au purtat discuții pe tema declarațiilor unor oficiali din Ungaria, la adresa României, participanții din platou făcând referire la mișcările extremiste maghiare, la doleanțele acestora, la UDMR și lideri ai acestei formațiuni, fără a fi prezentat în cadrul emisiunii și un punct de vedere al minorității maghiare;

- amendă în cuantum de 5.000 de lei postului de televiziune Antena 3 pentru încălcarea art. 40 alin. (1) și (2) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual, precum și obligarea radiodifuzorului de a acorda drept la replică Consiliului Superior al Magistraturii și Direcției Naționale Anticorupție, în conformitate cu prevederile Codului de reglementare a conţinutului audiovizual. Consiliul a avut în vedere rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a sesizărilor primite de la cele două instituții pentru emisiunile „Sinteza zilei” din 16, 20.11.2016 și 05.12.2016 și emisiunea „Esențial” din 05.12.2016. Pentru acest caz, hotărârea Consiliului a fost luată după reanalizarea deciziei din ședința publică din 02.02.2017.

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire:

Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare

art. 40 (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a- şi exprima punctul de vedere; dacă acuzaţiile sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars; în situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie să se precizeze acest fapt.

(2) Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare sau să indice, cel puţin, probele care le susţin, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acuzaţiile.

art. 64 (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii: (…) b) informarea cu privire la un fapt sau un eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.

art. 66 (1) În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie să respecte următoarele principii: a) asigurarea imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică.

art. 70 În cadrul programelor de ştiri şi dezbateri care abordează probleme de interes public privind minorităţile etnice, religioase sau sexuale se va prezenta şi un punct de vedere al acestora.