Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 10.01.2017

10.01.2017


Trimiteteţi articolul prin email title=

Întrunit în şedinţă publică, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de Direcția Control și Digitalizare, Serviciul Inspecție pentru modul în care a fost reflectată campania electorală pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului la posturile din teritoriu și, constatând nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Decizia CNA nr. 592/2016 privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale din anul 2016 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, a decis să aplice câte o somație publică posturilor:

- Televiziunea Arad (județul Arad), pentru ediția din data de 07.12.2016 a emisiunii electorale „Pulsul Zilei”;
- Radio Star din Sebeș (județul Alba), pentru ediția din data de 07.12.2016 a emisiunii „Alegeri parlamentare 2016”.

De asemenea, Consiliul a decis sancționarea cu somație publică a societății Minisat Telecom SRL (Radio Minisat), pentru că radiodifuzorul nu a ținut cont de dispozițiile art. 20 alin. (5) din Decizia nr. 277 din 6 iunie 2013.

În aceeași ședință, pentru SRTV, Consiliul a aprobat solicitarea privind eliberarea de licenţe în sistem digital pentru TVR1, TVR 2 şi studiourile teritoriale Cluj, Craiova, Timişoara, Iaşi, Tg. Mureş, precum și solicitarea privind acordarea de licenţe în sistem digital pentru TVR 3 şi TVR HD. Totodată, a fost aprobată solicitarea de licență audiovizuală prin rețele de comunicații electronice a S.C. TEMATIC CABLE SRL Oradea pentru SZEKELY TV din Miercurea Ciuc.

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire:

Decizia CNA nr. 592 din 18 octombrie 2016 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale din anul 2016 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului

Art. 5 - (1) Pentru reflectarea campaniei electorale, radiodifuzorii pot realiza şi difuza numai următoarele tipuri de emisiuni cu caracter electoral: (…)
b) emisiuni electorale, prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 208/2015, în care competitorii electorali îşi pot prezenta programele politice şi activităţile de campanie electorală; în situaţia transmiterii în direct a unor Consiliul Naţional al Audiovizualului 3 activităţi de campanie, durata acestor transmisii se va încadra în timpul de antenă acordat fiecărui competitor electoral potrivit prevederilor art. 68 din Legea nr. 208/2015; emisiunile vor fi identificate ca atare la începutul emisiunii, în cazul posturilor de radio, şi, respectiv, vor fi semnalate prin marcajul „emisiune electorală”, afişat în mod vizibil pe toată durata difuzării, în cazul posturilor de televiziune; emisiunile electorale pot fi difuzate în zilele de luni până vineri;

Decizia Nr. 277 din 6 iunie 2013 privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori

Art. 20 - (5) În cazul serviciilor de programe cu difuzare terestră, decizia de autorizare audiovizuală va fi eliberată în termen de 30 de zile de la data depunerii la CNA a documentelor de autorizare modificate corespunzător de către ANCOM. Radiodifuzorul are obligaţia de a depune la CNA documentele modificate de ANCOM, în maximum 30 de zile de la data eliberării acestora.