Comunicat de presă. Ședința din data de 26.03.2015

26.03.2015


Trimiteteţi articolul prin email title=

Întrunit în şedinţă publică, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoarte de monitorizare întocmite de Direcția Monitorizare și Serviciul Inspecție și a decis aplicarea următoarelor amenzi:

- amendă în cuantum de 100.000 de lei societății Lidas Prod SRL (Zimnicea) pentru încălcarea prevederilor art. 50 alin. (1), art. 58 alin. (1), 74 alin. (1), (3) și art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările și completările ulterioare;

- amendă în cuantum de 60.000 de lei postului Digital 3 TV (Odorheiu Secuiesc), deoarece radiodifuzorul nu a respectat prevederile art. 50 alin. (1) și art. 58 alin. (1) din Legea audiovizualului;

- amendă în cuantum de 45.000 de lei postului Sport Klub și amendă în cuantum de 15.000 de lei postului Sport Klub Prime pentru că nu au ţinut cont de dispoziţiile art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului (monitorizare în lunile octombrie și decembrie 2014, respectiv, în luna octombrie 2014).

În aceeași ședință publică, CNA a decis să aplice somații publice societăţilor Europe Developpement International-R SA Bucureşti (Europa FM Slatina), ABC Plus Media SA Oradea (Național TV Iași și Piatra Neamț) şi Media Stil SRL Vaslui pentru nerespectarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului, conform cărora: „Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e)”.

De asemenea, Consiliul a aprobat următoarele solicitări de acordare a licențelor audiovizuale:

- S.C. STILUS SRL Vicovu de Sus/Suceava pentru difuzarea prin reţele de comunicaţii electronice a serviciului de programe STILUS CATV Vicovu de Sus şi
- S.C. MEDIA GRUP PRODUCTION SRL Buzău pentru difuzarea prin reţele de comunicaţii electronice a serviciului de programe Focus TV din Buzău.

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul

Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire:

Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările

Art. 35 (1) Proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute; în cazul televiziunii publice durata acestora nu poate depăşi 8 minute din timpul oricărei ore date.

Art. 50 (1) Furnizarea unui serviciu de programe în sistem analogic de un radiodifuzor aflat în jurisdicţia României se poate face numai în baza licenţei audiovizuale analogice şi, după caz, a licenţei de emisie.

Art. 58 (1) Difuzarea serviciului de programe poate începe după obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală.

Art. 74 (1) Retransmisia de servicii de programe de către distribuitorii de servicii se va face numai pe baza avizului eliberat de Consiliu. (…) (3) Distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

Art. 82 (1) Orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice, cu excepţia celor care utilizează exclusiv spectrul radio, are obligaţia să includă în oferta sa serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România, precum şi alte servicii de programe, libere la retransmisie şi fără condiţionări tehnice sau financiare, ale radiodifuzorilor privaţi, aflaţi sub jurisdicţia României, în limita a 25% din numărul total de servicii de programe distribuite prin reţeaua respectivă, precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte. Criteriul de departajare pentru radiodifuzorii privaţi este ordinea descrescătoare a indicelui anual de audienţă.