Comunicat de presă. Ședința din 26.02.2015

Sancțiuni: amendă 100.000 de lei – e-Strada TV, amendă 50.000 de lei S.C. Media Sat Oltenia S.R.L. şi somaţii publice - RCS & RDS, Lider FM Galaţi şi RTT Braşov

26.02.2015


Trimiteteţi articolul prin email title=

Întrunit în şedinţă publică din data de 26.02.2015, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcţiile de specialitate (Serviciul Inspecţie/Direcţia Monitorizare) ca urmare a reclamaţiilor primite şi a decis aplicarea următoarelor sancţiuni:

- amendă în cuantum de 100.000 de lei postului e-Strada TV, pentru încălcarea prevederilor art. 54 alin. (2), art. 3 alin. (2), art. 29, alin. (1), lit. a) şi f) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a dispoziţiilor art. 128, lit. c) şi d), art. 101, 130, alin. (1) şi art. 40 alin. (1) şi (3) din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual (Decizia 220/2011). Rapoartele de monitorizare au fost întocmite pentru perioada 28.12.2014 - 22.01.2015 şi au inclus o serie de emisiuni, cum ar fi “Fabrica de sănătate”, precum şi mai multe grupaje de teleshopping în care au fost promovate diverse tratamente naturiste ale d-lui Stelian Fulga;

- amendă în cuantum de 50.000 de lei societăţii S.C. Media Sat Oltenia SRL (Goeşti/Dolj), pentru încălcarea prevederilor art. 50 alin. (1), art. 58 alin. (1), art. 74 alin. (3) şi art. 82 din Legea audiovizualului (termen de intrare în legalitate de 15 zile);

- somaţie publică distribuitorului de servicii RCS - RDS S.A. pentru nerespectarea prevederilor art. 82 alin. (2) din Legea audiovizualului (termen de intrare în legalitate de 30 de zile);

- somaţie publică postului de radio Lider FM din Galaţi, pentru că ediţia din data de 26.06.2014 a emisiunii „Birjarii de la PRO” a fost difuzată fără a ţine seama de dispoziţiile art. 30 şi art. 34 alin. (1) din Codul audiovizualului;

- somaţie publică postului RTT din Braşov, deoarece radiodifuzorul nu a respectat prevederile art. 78 alin. (3) din Codul audiovizualului.

De asemenea, Consiliul Naţional al Audiovizualului a decis retragerea licenţei postului Musiklub pentru încălcarea prevederilor art. 57 alin. (1), lit. b) din Legea audiovizualului.

Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire:

Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare

art. 3 (2) Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.
art. 29 (1) Comunicările comerciale audiovizuale difuzate de furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele condiţii: a) să poată fi uşor identificate ca atare, comunicările audiovizuale cu conţinut comercial mascat fiind interzise; (...) f) să nu stimuleze comportamente dăunătoare sănătăţii sau siguranţei populaţiei;
art. 50 (1) Furnizarea unui serviciu de programe în sistem analogic de un radiodifuzor aflat în jurisdicţia României se poate face numai în baza licenţei audiovizuale analogice şi, după caz, a licenţei de emisie.
art. 54 (2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e).
art. 57 (1) Licenţa audiovizuală analogică se retrage de Consiliu în următoarele situaţii: (...) b) titularul încetează să difuzeze serviciul de programe pentru care i s-a acordat licenţa audiovizuală mai mult de 90 de zile, pentru motive de natură tehnică, şi mai mult de 96 de ore, pentru orice alte motive imputabile titularului;
art. 58 (1) Difuzarea serviciului de programe poate începe după obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală.
art. 74 (3) Distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.
art. 82 (1) Orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice, cu excepţia celor care utilizează exclusiv spectrul radio, are obligaţia să includă în oferta sa serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România, precum şi alte servicii de programe, libere la retransmisie şi fără condiţionări tehnice sau financiare, ale radiodifuzorilor privaţi, aflaţi sub jurisdicţia României, în limita a 25% din numărul total de servicii de programe distribuite prin reţeaua respectivă, precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte. Criteriul de departajare pentru radiodifuzorii privaţi este ordinea descrescătoare a indicelui anual de audienţă. (2) Distribuitorii care retransmit servicii de programe au obligaţia, la nivel regional şi local, să includă în oferta lor cel puţin două programe regionale şi două programe locale, acolo unde acestea există; criteriul de departajare va fi ordinea descrescătoare a audienţei. (3) În mediul rural, pentru reţele cu mai puţin de 100 de abonaţi Societatea Română de Televiziune poate asigura gratuit recepţia programelor publice, în vederea retransmisiei. (4) În localităţile în care o minoritate naţională reprezintă o pondere mai mare de 20% distribuitorii vor asigura şi servicii de transmitere a programelor care sunt libere la retransmisie, în limba minorităţii respective. (5) În limita posibilităţilor, distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice vor include în ofertele lor de programe serviciile publice ale Societăţii Române de Radiodifuziune, ale unui program de radiodifuziune naţional şi ale unui program de radiodifuziune local, private.

Codul de reglementare a conținutului audiovizual (Decizia nr. 220/2011)

art. 30 Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, viaţa privată, onoarea şi reputaţia, precum şi dreptul la propria imagine.
art. 34 (1) Orice persoană are dreptul la propria imagine.
art. 40 (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere; dacă acuzaţiile sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars; în situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie să se precizeze acest fapt. (...) (3) Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă.
art. 78 (3) La difuzarea în reluare a programelor se va face menţiunea „Reluare” pe întreaga durată a difuzării acestora, cu excepţia operelor cinematografice.
art. 101 Este interzisă orice formă de promovare a unor produse sau a unor servicii care sugerează publicului ori îl instigă să renunţe la alte produse sau servicii similare ori asemănătoare identificabile. art. 128 Este interzisă menţionarea în publicitate sau în teleshopping a unor indicaţii terapeutice referitoare la boli precum: c) alte boli infecţioase grave; d) cancer şi alte boli tumorale;
art. 130 (1) Este interzisă difuzarea de publicitate şi teleshopping la produse şi tratamente naturiste, care, după caz, nu sunt însoţite de avertizarea, sonoră şi scrisă: a) „Produs neatestat medical”; b)
„Metodă neatestată medical”.

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul