Hotărârea nr. 47 din 16 ianuarie 2003


Trimiteteţi articolul prin email title=

HOTĂRÂRE Nr. 47 din 16 ianuarie 2003

privind stabilirea evenimentelor de importanţă majoră difuzate în cadrul programelor de televiziune

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 82 din 10 februarie 2003

În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 21 alin. (2) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ART. 1
Evenimentele de importanţă majoră care pot fi difuzate în exclusivitate, dacă difuzarea nu privează o parte importantă a publicului din România de posibilitatea de a le urmări în direct sau în transmisie decalată în cadrul unui serviciu de programe cu acces liber, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2
În sensul prezentei hotărâri, se consideră că o parte importantă a publicului este constituită din cel puţin 70% din populaţia recenzată a României.

ART. 3
(1) Difuzarea evenimentelor de importanţă majoră se face de regulă în direct.
(2) În funcţie de condiţii şi de înţelegerile dintre radiodifuzori şi organizatori, difuzarea unor manifestări care fac parte dintr-un eveniment de importanţă majoră se poate face decalat, în tot sau în parte.

PRIM-MINISTRU ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Preşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului,
Ralu Filip

ANEXA 1

LISTA
evenimentelor de importanţă majoră


Nr.
crt. Evenimentul


1. Festivalul Internaţional „George Enescu”

2. Jocurile Olimpice de Iarnă

3. Jocurile Olimpice de Vară

4. Campionatul mondial de fotbal şi jocurile de calificare ale echipei naţionale a României la acest campionat

5. Campionatul european de fotbal şi jocurile de calificare ale echipei naţionale a României la acest campionat