Decizia nr. 98 din 12.02.2008

12.02.2008


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind somarea S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L.
cu sediul în BUCUREŞTI, B-dul Hristo Botev nr. 23, sector 3
CUI 15994676
Tel: 021/318.64.16; Fax: 021/318.64.12, 318.64.11

pentru postul de televiziune OTV
B-dul Magheru nr. 28-30, et. 6, sector 1
BUCUREŞTI
Tel: 021/318.64.16; Fax: 021/318.64.12, 318.64.11

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 12 februarie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia monitorizare cu privire la spotul publicitar pentru produsul “1-TOP” difuzat de postul de televiziune OTV.

Postul de televiziune OTV aparţine radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 78.1/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizualizării spotului, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 145 alin. (4) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, publicitatea şi teleshoppingul la produse şi tratamente pentru disfuncţii sexuale sau probleme de natură sexuală ori pentru creşterea sânilor nu pot fi difuzate decât în intervalul orar 22:00 – 6:00 şi trebuie însoţite de avertizarea că aceste produse nu sunt destinate copiilor.

În fapt, în ziua de 1 februarie 2008, la ora 16:30, postul de televiziune OTV a difuzat spotul publicitar pentru produsul “1-TOP”, spot cu următorul conţinut:

“În India, cu mii de ani în urmă, Ayurveda, cea mai veche medicină din lume, descoperea primele remedii pentru virilitate şi longevitate.
Urmând întocmai reţetele tradiţionale, Pentavox a creat „1-Top”, o combinaţie unică din cele mai valoroase extracte vegetale, cu acţiune afrodisiacă, revitalizantă şi imunostimulatoare.
„1-Top” are efecte benefice asupra glandelor sexuale masculine; efecte tonice generale şi de creştere a potenţei, prin care conferă calitate vieţii de cuplu şi un plus de încredere în sine.
„1-Top”, o pilulă albastră cu care vedem viaţa în roz.”

Pe parcursul acestui mesaj verbal, în imagine apare cutia cu ambalaj a produsului, inscripţionată astfel:
„- Capsule cu extracte vegetale
- 1 - Top
- CAPSULE
- Pentru îmbunătăţirea vieţii sexuale
- Combinaţie unică de extracte vegetale”

În partea inferioară a imaginii sunt afişate trei numere de telefon. Astfel cum rezultă din raportul de monitorizare, spotul pentru produsul „1 - Top” a continuat să fie difuzat, în aceeaşi modalitate, şi în zilele de: 02.02.2008 la ora 19:23, 04.02.2008 la ora 16:21, 05.02.2008 la ora 16:36, 06.02.2008 la ora 16:32.

Având în vedere conţinutul vizual şi sonor al spotului, membrii Consiliului au constatat că acesta promovează un produs pentru îmbunătăţirea funcţiilor sexuale şi că a fost difuzat în interval orar necorespunzător în raport de conţinutul acestuia, respectiv înainte de ora 22:00, ceea ce a avut drept consecinţă nerespectarea regulilor de publicitate, prevăzute de Decizia nr. 187/2006.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au propus somarea radiodifuzorului pentru încălcarea prevederilor art. 145 alin. (4) din Decizia 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audioviyualului, coroborat cu art. 162 alin. (2) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările ulterioare, şi cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. pentru postul de televiziune OTV şi dispune intrarea de îndată în legalitate. Potrivit Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18:00-22:00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

,,Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune OTV cu somaţie publică, întrucât în perioada 01 - 06 februarie 2008, înainte de ora 20:00, a difuzat un spot publicitar care promovează un produs pentru îmbunătăţirea funcţiilor sexuale, fapt ce contravine dispoziţiilor art. 145 din Codul audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor legale invocate, publicitatea şi teleshoppingul la produse şi tratamente pentru disfuncţii sexuale sau probleme de natură sexuală nu pot fi difuzate decât în intervalul orar 22:00 – 6:00 şi trebuie însoţite de avertizarea că aceste produse nu sunt destinate copiilor."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.