Decizia nr. 973 din 13.11.2008

13.11.2008


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind somarea S.C. TV ANTENA 1 S.A.,
cu sediul în Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 25-27, sector 1

pentru postul de televiziune ANTENA 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 13 noiembrie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la modul în care a fost reflectată, în emisiunile de ştiri difuzate în perioada 31.10 - 11.11.2008, activitatea de campanie electorală a partidelor politice pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, de către postul Antena 1.

Postul de televiziune ANTENA 1 aparţine radiodifuzorului S.C. TV ANTENA 1 S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV 012.1/25.01.1993 şi decizia de autorizare nr. 025/14.06.1994).

Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. TV ANTENA 1 S.A. a încălcat dispoziţiile art. 3 din Decizia 792/2008 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale.

Potrivit prevederilor invocate:

“Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul emisiunilor prevăzute în prezenta decizie, desfăşurarea unei campanii electorale cu respectarea următoarelor principii:

a) echitate - fiecare candidat sau competitor electoral trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscut electoratului;

b) echilibru - o prezentare proporţională cu importanţa evenimentelor electorale, în cazul tuturor candidaţilor şi competitorilor electorali;

c) imparţialitate - obligaţia radiodifuzorilor de a trata toţi candidaţii şi competitorii electorali obiectiv şi echidistant”.

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că, în perioada menţionată, postul Antena 1 a transmis informaţii despre activităţile de campanie electorală a reprezentanţilor PD-L, PNL şi PSD+PC, în timp ce activitatea de campanie electorală a UDMR şi PRM sau a altor formaţiuni politice nu a fost reflectată deloc.

Procedând astfel, radiodifuzorul nu a respectat principiile echităţii, echilibrului şi imparţialităţii reglementate de dispoziţiile art. 3 din Decizia CNA nr. 792/2008.

Principiile enunţate presupun ca toţi candidaţii şi competitorii electorali să fie trataţi obiectiv şi echidistant, astfel încât fiecare dintre aceştia să aibă posibilitatea de a se face cunoscut electoratului, beneficiind de o prezentare proporţională cu importanţa evenimetelor electorale.

Pentru aceste considerente, în conformitate cu dispoziţiile art. 20 din Decizia CNA nr. 792/2008 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. TV ANTENA 1 S.A. pentru postul de televiziune ANTENA 1 şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

,,Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul ANTENA 1 cu somaţie publică, întrucât, în cadrul emisiunilor de ştiri electorale, difuzate în perioada 31.10-11.11.2008, nu a prezentat în mod echitabil, echilibrat şi imparţial informaţii cu privire la activităţile de campanie electorală ale candidaţilor sau competitorilor electorali la alegerile parlamentare.

Astfel, în perioada menţionată, postul Antena 1 a transmis informaţii cu privire la activitatea de campanie electorală a PD-L, PNL şi PSD+PC, în timp ce activitatea electorală a UDMR şi PRM sau a altor formaţiuni politice nu a fost reflectată deloc.

Acest fapt contravine dispoziţiilor art. 3 din Decizia privind principiile şi regulile de desfăşurare a campaniei electorale, care dispun că radiodifuzorii au obligaţia de a reflecta activităţile de campanie electorală în mod echitabil, echilibrat şi imparţial, oferind tuturor candidaţilor posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.