Decizia nr. 970 din 12.11.2008

12.11.2008


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind somarea S.C. REALITATEA MEDIA SA
BUCUREŞTI, Piaţa Presei Libere nr. 1, C.U.I. 14080700
Corp A4, etaj 2, camera 28, sector 1

pentru postul de televiziune REALITATEA TV
BUCUREŞTI,Piaţa Presei Libere, corp A1 şi Nod A1-A2, corp C2,mezanin

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 12 noiembrie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare privind emisiunea „Deschide lumea”, difuzată în data de 11 noiembrie 2008 de postul de televiziune Realitatea TV.

Postul REALITATEA TV aparţine S.C. REALITATEA MEDIA SA (licenţa audiovizuală nr. S-TV 30.1/27.03.2001, decizia de autorizare nr. 447.0/30.10.2001 şi de reautorizare nr. 447.1/17.02.2005).

Membrii Consiliului au vizionat emisiunea şi au constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 42 alin. (1) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului, prin difuzarea şi retransmisia serviciilor de programe se realizează şi se asigură pluralismul politic şi social, diversitatea culturală, lingvistică şi religioasă, informarea, educarea şi divertismentul publicului, cu respectarea libertăţilor şi a drepturilor fundamentale ale omului.

Potrivit prevederilor art. 42 alin. (1) din Codul audiovizualului, orice persoană are dreptul la propria imagine.

Postul de televiziune REALITATEA TV a transmis în data de 11.11.2008 emisiunea „Deschide lumea”, în intervalul orar 16.00-18.00, moderată de Cosmin Prelipceanu şi Laura Chiriac.

Începând cu ora 17.39, a fost difuzat spotul comercial pentru promovarea ziarului „Academia Caţavencu”, spot în care se făcea referire la faptul că, în ediţia de miercuri, 12.11.2008, a ziarului, va fi publicată o „Listă a candidaţilor pătaţi”. Pornind de la acest fapt, emisiunea a continuat sub titlul: „Lista ruşinii”. În studio a fost invitat d-nul Cătălin Prisacariu, redactor şef adjunct, şef investigaţii la „Academia Caţavencu”.

Membrii Consiliului au constatat că, pe parcursul acestei părţi a emisiunii, radiodifuzorul a difuzat informaţii despre unii candidaţi la alegerile din luna noiembrie 2008, preluate din publicaţia menţionată, informaţii însoţite de comentarii de ordin subiectiv, care s-au transformat în veritabile „verdicte” la adresa acestor candidaţi.

În conformitate cu dispoziţiile din legislaţia audiovizuală, informarea publicului trebuie să se facă în mod corect, astfel încât telespectatorii să-şi poată forma propria opinie în legătură cu subiectul dezbătut. Consiliul a apreciat că postul de televiziune REALITATEA TV nu şi-a îndeplinit această obligaţie, încălcând prevederile art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului.

Dispoziţiile invocate impun în sarcina radiodifuzorilor să asigure informarea publicului cu respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.

Prin modul în care a fost tratat subiectul, radiodifuzorul a încălcat şi dreptul la imagine al persoanelor nominalizate, reglementat de dispoziţiile art. 42 alin. (1) din Codul audiovizualului.

Astfel, pe parcursul dezbaterii acestei părţi a emisiunii „Deschide lumea”, pe ecran a fost titrat: „Lista ruşinii”, titlu care, încă de la început, fără a se intra pe fondul problemei, sugerează vinovăţia persoanelor nominalizate pe listă.

Pe parcursul emisiunii, moderatorii au citat numele a 15 persoane (dintre care două au intervenit telefonic, în direct şi s-au disculpat), candidaţi la alegerile pentru Parlamentul României, despre care au afirmat lucruri neverificate şi nedovedite, preluate ca atare din presa scrisă.

Redăm din raportul de monitorizare:

"Cosmin Prelipceanu: Dăunătorii sunt candidaţii pătaţi. Iar Lista candidaţilor pătaţi va fi publicată mâine, un prim episod, este vorba despre deputaţii pentru zona de vest a ţării. (...) Spune-ne cât de departe în foc băgaţi mâna pentru informaţiile de aici?

Cătălin Prisacariu: Băgăm destul de adânc mâna în foc, trecem de cot, ne apropiem de umăr. Deci băgăm cam toată mâna, dacă nu chiar amândouă."

Unele din aceste afirmaţii au constat, de exemplu, în faptul că persoane dintre cele menţionate în listă sunt acţionare la una sau mai multe firme, fapt prezentat ca o acuzaţie, deşi legislaţia în vigoare nu interzice ca o persoană care deţine o funcţie publică să fie acţionar la societăţi comerciale. De asemenea, acolo unde legiuitorul a considerat, a stabilit în mod expres situaţiile de incompatibilitate sau de conflict de interese.

Exemplificăm din raportul de monitorizare:

„Cosmin Prelipceanu: Păi o să vă citesc că nu e prea lung la dumneavoastră. La dumneavoastră scrie aşa: sunteţi asociat în Societatea Media Net SRL. Media Net este proprietar al paginii www.transindex.ro, cea mai populară publicaţie web de limba maghiară din Transilvania.”
(...)
"Laura Chiriac: Ce-i reproşaţi concret domnului Hunor?
Cătălin Prisacariu: Nu e un reproş. Dumnealui are dreptul, evident, să deţină orice vrea dumnealui, dacă nu e vorba de droguri sau arme sau lucruri interzise. Numai că există, din punctul nostru de vedere, un conflict major de interese pentru că Harghita şi Covasna se pot apropia de o dictatură aproape autentică, în condiţiile în care vocea presei este subordonată integral unor politicieni."
(...)
"Laura Chiriac: Am înţeles. Replica dumneavoastră, domnule Hunor, vă ascultăm.
Kelemen Hunor, preşedinte executiv UDMR: Deci, nu ştiu care au fi problema. Eu am fost jurnalist din 90 până în 97. Cunosc foarte bine presa.
Laura Chiriac: Din câte înţelegem, problema ar fi un conflict de interese.
Kelemen Hunor, preşedinte executiv UDMR: Eu nu văd niciun conflict de interese.„Abordând tema unei presupuse vinovăţii a persoanelor aflate pe”Lista ruşinii„, postul REALITATEA TV nu a precizat în ce constă”vina" acestora şi nici motivul pentru care acestor candidaţi ar trebui să le fie ruşine. Ipotezele formulate în susţinerea presupusei vinovăţii formulate de moderatorii emisiunii nu au fost demonstrate, ele bazându-se doar pe acuzaţii aduse de surse anonime.

Membrii Consiliului apreciază că postul REALITATEA TV avea obligaţia să verifice informaţiile preluate din presa scrisă, astfel încât difuzarea lor să fie făcută cu respectarea dreptului la propia imagine reglementat de legislaţia audiovizuală.

În temeiul dispoziţiilor art. 162 alin. (2) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările ulterioare coroborate cu art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. REALITATEA MEDIA SA pentru postul de televiziune REALITATEA TV şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune REALITATEA TV cu somaţie publică, întrucât în emisiunea”Deschide lumea", difuzată în ziua de 11 noiembrie 2008, nu a informat corect publicul cu privire la presupusele fapte culpabile ale unor candidaţi la alegerile din luna noiembrie 2008, la adresa cărora au fost prezentate informaţii neverificate, bazate pe surse anonime, preluate din presa scrisă.

Acest fapt a fost de natură, pe de o parte, să afecteze dreptul la o informare obiectivă a publicului, care nu şi-a putut forma o opinie corectă cu privire la subiectul dezbătut, iar, pe de altă parte, să prejudicieze imaginea cadidaţilor despre care s-a discutat."