Decizia nr. 969 din 12.11.2008

12.11.2008


Trimiteteţi articolul prin email title=

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 12 noiembrie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la respectarea de către radiodifuzori a normelor audiovizuale privind desfăşurarea campaniei electorale.

Potrivit monitorizării, începând din data de 10 noiembrie 2008, în cadrul unora dintre calupurile de publicitate comercială difuzate de postul de televiziune „Realitatea”, a fost difuzat un spot publicitar pentru publicaţia „Academia Caţavencu”. Pe parcursul derulării spotului, în care un cor bărbătesc intonează un cântec, versurile sunt subtitrate pe ecran:

„Nu este pe lume plăcere mai mare
decât vânătoarea de hoţi şi bandiţi.
Să intri în codru, să ţii drumul mare,
să vezi candidaţii cum se dau cinstiţi
Să-i prinzi cu minciuna, să-i prinzi cu ciordeala,
să-i arzi la gazetă, să-i dai la tipar.
Să nu mai laşi lumea să muşte momeala,
să dea cu ştampila pe-un cap de tâlhar”.

„S-a deschis sezonul la dăunătorii cu imunitate
Fii atent în cine tragi cu ştampila.
Lista candidaţilor pătaţi.
De miercuri, în Academia Caţavencu.”

Vizionând spotul publicitar, membrii Consiliului au constatat că acesta încalcă dispoziţiile art. 3 alin. (1) şi art. 29 alin. (1) lit. b) şi d) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit art. 3 alin. (1), prin difuzarea şi retransmisia serviciilor de programe se realizează şi se asigură pluralismul politic şi social, diversitatea culturală, lingvistică şi religioasă, informarea, educarea şi divertismentul publicului, cu respectarea libertăţilor şi a drepturilor fundamentale ale omului.

Conform art. 29 alin. (1): Publicitatea, inclusiv publicitatea autopromoţională, şi teleshoppingul trebuie să respecte următoarele condiţii:

b) să nu prejudicieze demnitatea umană;

d) să nu aducă ofensă convingerilor religioase sau politice ale telespectatorilor şi radioascultătorilor;

Analizând spotul, membrii Consiliului au apreciat că acesta este un spot comercial care transmite un mesaj electoral ce stimulează absenteismul la vot al electoratului, prin discreditarea candidaţilor care sunt caracterizaţi, fără distincţie, ca mincinoşi, hoţi, bandiţi, tâlhari.

Membrii Consiliului au apreciat că mesajul spotului este ofensator şi la adresa convingerilor politice ale electoratului, întrucât se induce ideea că acesta nu a ştiut ce a votat, fiind avertizat asupra acestui fapt ca asupra unui posibil „pericol” pe care până în prezent nu l-a conştientizat, şi asupra căruia, în sfârşit, este atenţionat.

Astfel, spotul induce, în mod tendenţios, un mesaj negativ referitor la candidaţi, care sunt „dăunători” şi care, prin dol şi minciună au convins anterior electoratul, astfel încât este descurajată prezenţa la vot a acestuia.

De asemenea, caracterizarea generală a candidaţilor ca fiind mincinoşi, hoţi, bandiţi, dăunători cu imunitate are un caracter denigrator la adresa tuturor candidaţilor la alegerile parlamentare, de natură a prejudicia interesele şi de a afecta dreptul la imagine şi demnitatea unor candidaţi care sunt de bună-credinţă şi nu au săvârşit fapte ilegale.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că spotul încalcă reglementările în vigoare, reglementări potrivit cărora, comunicarea audiovizuală trebuie să se facă cu respectarea libertăţilor şi a drepturilor fundamentale ale omului, iar publicitatea, ca modalitate de comunicare audiovizuală, nu trebuie să prejudicieze demnitatea umană sau să aducă ofensă convingerilor politice ale telespectatorilor.

Pentru aceste considerente, Consiliul Naţional al Audiovizualului dispune, în temeiul şi cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea audiovizualului, intrarea deîndată în legalitate în privinţa spotului, în sensul că acesta să fie difuzat cu respectarea prevederilor legale.