Decizia nr. 966 din 11.11.2008

11.11.2008


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind somarea S.C. TV ANTENA 3 S.A.
cu sediul în Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 25-27, sector 1

pentru postul de televiziune ANTENA 3-NEWS & CURRENT AFFAIRS

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 11 noiembrie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat reclamaţia înregistrată la CNA cu nr. 15906/06.11.2008, privind solicitarea acordării dreptului la rectificare, adresată de Institutul Cultural Român postului de televiziune Antena 3, pentru afirmaţiile din emisiunea „Sinteza zilei”, difuzată în data de 24 septembrie 2008.

Postul ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS aparţine radiodifuzorului S.C. TV ANTENA 3 S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 76.1/16.12.2003 şi decizia de autorizare nr. 882.0/24.06.2005).

În urma analizării documentelor prezentate în şedinţă, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. TV ANTENA 3 S.A. nu a respectat obligaţia de a comunica Institutului Cultural Român, în termenul legal, decizia luată, cu privire la acordarea dreptului la rectificare, încălcând dispoziţiile art. 63 alin. (1) din Decizia 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, radiodifuzorul va decide, în termen de două zile de la data primirii cererii de rectificare, dacă îi va da curs sau nu.

În fapt, în data de 25.09.2008, Institutul Cultural Român a solicitat radiodifuzorului S.C. TV ANTENA 3 S.A. acordarea dreptului la rectificare pentru afirmaţiile din emisiunea „Sinteza zilei”, difuzată în data de 24 septembrie 2008.

Întrucât radiodifuzorul nu a răspuns solicitării adresate, prin reclamaţia nr. 14775/22.10.2008, Institutul Cultural Român s-a adresat CNA, solicitându-i să analizeze situaţia prezentată şi să adopte măsurile care se impun.

În data de 29.10.2008, în urma intervenţiei Consiliului din sedinţa publică din ziua de 28.10.2008, S.C. TV ANTENA 3 S.A a comunicat Institutului Cultural Român că a luat decizia de a-i acorda dreptul solicitat.

Prin adresa nr. 16262/10.11.2008, Institutului Cultural Român i-a transmis radiodifuzorului refuzul de a da curs propunerii acestuia de a participa la o ediţie a emisiunii „Sinteza zilei”, în scopul exercitării dreptului solicitat, considerând că acordarea acestuia, în acel moment, la mai mult de o lună de la emisiunea în care au fost difuzate informaţiile inexacte a căror rectificare a solicitat-o, nu este de natură să compenseze prejudiciul de imagine produs Institutului Cultural Român.

Concomitent, prin reclamaţia nr. 15906/06.11.2008, Institutul Cultural Român a solicitat CNA, în virtutea considerentelor prezentate mai sus, sancţionarea radiodifuzorului S.C. TV ANTENA 3 S.A. pentru nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la acordarea dreptului la rectificare.

Analizând documentele prezentate, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a respectat dispoziţiile art. 63 alin. (1) din Codul Audiovizualului, în sensul că nu a comunicat Institutului Cultural Român, în termen de două zile, decizia sa cu privire la acordarea dreptului solicitat.

Având în vedere cele prezentate, în temeiul dispoziţiilor art. 162 alin. (2) din Decizia CNA nr. 187/2006, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de dispoziţiile art. 15 al aceleiaşi legi, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. TV ANTENA 3 S.A. pentru postul de televiziune ANTENA 3 şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit Deciziei CNA nr. 52/2003 S.C. TV ANTENA 3 S.A. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00 - 22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

,,Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune ANTENA 3 cu somaţie publică, întrucât nu a comunicat, în termenul legal de 2 zile, decizia cu privire la acordarea dreptului la rectificare, solicitat de către Institutul Cultural Român, astfel cum prevede Codul audiovizualului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.