Decizia nr. 963 din 10.11.2008

10.11.2008


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind somarea S.C. REALITATEA MEDIA S.A.,
pentru postul REALITATEA TV

S.C. REALITATEA MEDIA S.A.
C.U.I. 14080700
Piaţa Presei Libere nr. 1
Corp A4, etaj 2, camera 28, sector 1
BUCUREŞTI

pentru postul de televiziune REALITATEA TV
Piaţa Presei Libere, corp A1 şi Nod A1-A2, corp C2, mezanin
BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 10 noiembrie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la respectarea normelor audiovizuale privind campania electorală.

Postul de televiziune REALITATEA TV aparţine S.C. REALITATEA MEDIA S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 30.1/27.03.2001, decizia de autorizare nr. 447.0/30.10.2001 şi de reautorizare nr. 447.1/17.02.2005).

Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul SC Realitatea Media SA a încălcat dispoziţiile art. 9 şi art. 14 alin. (1) din Decizia nr. 792 din 30 septembrie 2008 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale.

Potrivit art. 9:

(1) În perioada campaniei electorale candidaţii au acces la posturile publice şi private de radio şi televiziune, inclusiv la cele prin cablu, numai în emisiunile prevăzute la art. 8.

Conform art. 14:

(1) Radiodifuzorii privaţi pot difuza spoturi publicitare electorale numai în cadrul emisiunilor electorale, cu respectarea cerinţelor referitoare la publicitate prevăzute în Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, a dispoziţiilor Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 187/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor art. 38 alin. (4) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

În fapt, postul de televiziune Realitatea TV a difuzat, în data de 5 noiembrie 2008, în cadrul emisiunii informative „Realitatea de la Ora 13”, o ştire intitulată „HOŢIE LA HIPERMARKET”. În cadrul acestei ştiri a fost inserată o secvenţă dintr-o dezbatere electorală difuzată cu o seară înainte de postul de televiziune, dezbatere la care au participat domnii Silviu Prigoană, candidat PD-L, şi Gheorghe Ciubotaru, candidat PNL.

Ştirea a avut următorul conţinut:

Voce off: „Invitat la Realitatea te priveşte, vicepreşedintele ANPC a declarat că a trimis în instanţă deja 60 de dosare referitoare la nereguli descoperite în hipermarketuri dar judecătorii au decis că nu sunt probe suficiente”.

Silviu Prigoană: „Dumneavoastră trebuie s-aveţi putere, ca agenţie, să puteţi să ridicaţi instantaneu autorizaţia de funcţionare, definitiv pe teritoriul României, la un magazin la care-aţi găsit o neregulă”.

Gheorghe Ciubotaru (vicepreşedinte ANPC): Aşa este, modificăm legislaţia. Deocamdată, o ridică cel care-o acordă. Noi nu acordăm autorizaţii”.

De asemenea, în data de 7 noiembrie, în cadrul emisiunilor de ştiri „Realitatea de la ora 16” şi „Realitatea de la ora 18” a fost difuzată, sub titlul „Vizită la fabrică”, o ştire referitoare la vizita candidatului PD-L Răzvan Ionescu pe platforma IMGB, precum şi o discuţie a acestuia cu muncitorii. Ştirea nu a fost difuzată în cadrul grupajelor informative electorale.

Vizionând înregistrările emisiunilor respective, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 9 alin. (1) din Decizia nr. 792/2008, privind principiile şi regulile de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale.

Potrivit dispoziţiilor invocate, în perioada campaniei electorale candidaţii au acces la posturile publice şi private de radio şi televiziune, inclusiv la cele prin cablu, numai în emisiunile electorale de promovare – în care candidaţii şi reprezentanţii competitorilor electorali îşi promovează propria candidatură, programele politice şi activităţile de campanie electorală, şi emisiunile electorale de dezbatere – în care radiodifuzorii pun în discuţie programele electorale şi temele de interes public legate de campania electorală, cu participarea candidaţilor, reprezentanţilor competitorilor electorali, jurnaliştilor, analiştilor şi altor invitaţi.

Totodată, conform prevederilor art. 11 alin. (2) din Decizia 792/2008, ştirile electorale pot fi prezentate numai în emisiuni informative special concepute în acest scop, identificate ca atare.

Or, pentru a nu fi afectate principiile echităţii, echilibrului şi imparţialităţii sub care trebuie să se desfăşoare campania electorală, în această perioadă, candidaţii au acces numai în emisiunile de promovare electorală şi în cele de dezbatere electorală, aşa cum sunt definite acestea la art. 8 din Decizia 792/2008.

Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat, de asemenea, prevederile art. 14 alin. (1) din Decizia 792/2008, întrucât, în data de 6 noiembrie 2008, în cadrul emisiunii „Deschide lumea”, la ora 17.42, după dezbarea electorală desfăşurată în studio şi anunţată ca fiind încheiată, a fost difuzat un material de promovare a candidatului Mircea Geoană care a ţinut un discurs la CCIR. Discursul a fost redat prin exprimări directe ale candidatului, prin sinteza unui comentariu din off şi prin citate subtitrate. Materialul a avut o durată de 78 de secunde.

Potrivit dispoziţiilor invocate mai sus, radiodifuzorii pot difuza spoturi publicitare electorale numai în cadrul emisiunilor electorale, cu respectarea cerinţelor referitoare la publicitate prevăzute în Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, a dispoziţiilor Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 187/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor art. 38 alin. (4) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare. De asemenea, art. 38 alin. (4) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului prevede că este interzisă introducerea spoturilor publicitare electorale în alte emisiuni decât cele electorale.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul prevederilor art. 20 din Decizia 792/2008 şi al art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. REALITATEA MEDIA S.A pentru postul de televiziune REALITATEA TV şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, radiodifuzorul SC Realitatea Media SA, pentru postul Realitatea TV, are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

,,Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune REALITATEA TV cu somaţie publică, întrucât în zilele de 5 şi 7 noiembrie 2008, au fost difuzate ştiri ce cuprindeau şi prezentau intervenţiile publice, în diverse situaţii, ale unor candidaţi, fapt ce contravine reglementărilor electorale potrivit cărora, aceştia au acces numai în cadrul emisiunilor de promovare sau de dezbatere electorală.

De asemenea, în data de 6 noiembrie, un material de promovare cu caracter electoral a fost difuzat după încheierea emisiunii de dezbateri electorale, încălcându-se prin aceasta dispoziţiile Deciziei 792/2008 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, dispoziţii potrivit cărora, publicitatea electorală poate fi inserată numai în cadrul emisiunilor electorale.’’

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.