Decizia nr. 962 din 10.11.2008

10.11.2008


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind somarea S.C. ANTENA 3 S.A.,
cu sediul în Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 25-27, sector 1
C.U.I. R15971591

pentru postul de televiziune ANTENA 3-NEWS & CURRENT AFFAIRS

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 10 noiembrie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat modul în care au fost respectate normele privind campania electorală, în cadrul emisiunilor difuzate de postul ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS, în perioada 5-7 noiembrie 2008.

Postul ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS aparţine radiodifuzorului S.C. ANTENA 3 S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 76.1/16.12.2003 şi decizia de autorizare nr. 882.0/24.06.2005).

În urma analizării raportului întocmit de Direcţia Monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ANTENA 3 S.A. a încălcat prevederile art. 9 alin. (1), 11 alin. (2) şi 14 alin. (1) din Decizia CNA nr. 792/2008 privind principiile şi regulile de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale.

Potrivit dispoziţiilor invocate:

  • art. 9 alin. (1) – În perioada campaniei electorale candidaţii au acces la posturile publice şi private de radio şi televiziune, inclusiv la cele prin cablu, numai în emisiunile electorale de promovare – în care candidaţii şi reprezentanţii competitorilor electorali îşi promovează propria candidatură, programele politice şi activităţile de campanie electorală, şi emisiunile electorale de dezbatere – în care radiodifuzorii pun în discuţie programele electorale şi temele de interes public legate de campania electorală, cu participarea candidaţilor, reprezentanţilor competitorilor electorali, jurnaliştilor, analiştilor şi altor invitaţi;
  • art. 11 alin. (2) – Ştirile electorale pot fi prezentate numai în emisiuni informative special concepute în acest scop, identificate ca atare;
  • art. 14 alin. (1) - Radiodifuzorii privaţi pot difuza spoturi publicitare electorale numai în cadrul emisiunilor electorale, cu respectarea cerinţelor referitoare la publicitate prevăzute în Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, a dispoziţiilor Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 187/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor art. 38 alin. (4) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

În fapt, în perioada 05-07 noiembrie 2008, postul de televiziune ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS a inserat, cadrul emisiunilor informative, imediat după grupajele de publicitate comercială, mai multe spoturi de publicitate electorală.

Astfel, în ziua de 05 noiembrie 2008, la ora 20.06, postul de televiziune ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS a inserat un spot publicitar electoral pentru Alianţa PSD+PC, înaintea începerii emisiunii de dezbatere electorală „Ştirea zilei”, ce a fost difuzată cu menţiunea „Votul la români”. În cadrul acestei emisiuni, a fost invitat preşedintele fondator al Partidului Conservator, dl. Dan Voiculescu.

Spotul electoral respectiv a fost inserat separat, între ecrane de „publicitate electorală”, şi difuzat după grupajul publicitar comercial de la sfârşitul ediţiei de Ştiri transmisă la ora 20.00.

De asemenea, în cadrul ediţiei informative difuzate în ziua de 06 noiembrie 2008, de la ora 18.00, postul ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS a inserat, separat, prin ecrane de publicitate, după grupajul de publicitate comercială, un spot publicitar electoral pentru Alianţa PSD+PC.

Vizionând înregistrarea emisiunilor difuzate în perioada 05-07 noiembrie 2008, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 14 alin. (1) din Decizia nr. 792/2008, întrucât a difuzat spoturi publicitare electorale în alte emisiuni decât cele electorale, precizate la art. 8 din acelaşi act normativ.

Potrivit dispoziţiilor invocate, radiodifuzorii privaţi pot difuza spoturi publicitare numai în cadrul emisiunilor electorale de promovare şi de dezbatere.

Deşi radiodifuzorul a respectat forma de difuzare a spoturilor publicitare electorale, în sensul că au fost inserate separat prin ecrane neutre de „publicitate electorală”, acestea nu au fost transmise în emisiunile electorale, astfel cum a instituit legiuitorul la art. 14 alin. (1) din Decizia nr. 792/2008, privind privind principiile şi regulile de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale.

De asemenea, în ziua de 06 noiembrie 2008, postul ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS a difuzat, în cadrul ediţiei informative de la ora 09.00, o ştire ce a cuprins secvenţe din emisiunea electorală de dezbatere „Ştirea zilei”, difuzată în data de 05 noiembrie 2008, în care a fost invitat preşedintele fondator al Partidului Conservator, dl. Dan Voiculescu (candidat PSD+PC). Astfel, în cadrul acestei ştiri, au fost difuzate secvenţe în care dl. Dan Voiculescu a afirmat, printre altele, că „PD-L-ul nu are nicio şansă să ia 40 %. Cum nu are nicio şansă să formeze noul guvern” (...). Ştirea respectivă nu a avut menţiunea că ar fi fost o ştire electorală.

Având în vedere acest aspect, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 11 alin. (2) din actul normativ invocat, întrucât ştirea respectivă nu a fost calificată de radiodifuzor ca fiind o ştire electorală, fapt ce contravine dispoziţiilor potrivit cărora ştirile electorale pot fi prezentate numai în emisiuni informative special concepute în acest scop, identificate ca atare.

De asemenea, Consiliul a constatat că radiodifuzorul a încălcat şi dispoziţiile art. 9 alin. (1) din Decizia nr. 792/2008, deoarece în această ştire, a fost prezentat un candidat al Alianţei PSD+PC la alegerile parlamentare din luna noiembrie 2008, fapt interzis de prevederile legale, care instituie regula potrivit căreia, în perioada campaniei electorale candidaţii au acces la posturile publice şi private de radio şi televiziune, numai în emisiunile electorale de promovare şi de dezbatere.

Faţă de aceste considerente, în temeiul prevederilor art. 20 din Decizia CNA nr. 792/2008 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale şi ale dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. ANTENA 3 S.A. pentru postul ANTENA 3-NEWS & CURRENT AFFAIRS şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, radiodifuzorul S.C. ANTENA 3 S.A. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

“Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune ANTENA 3 cu somaţie publică, întrucât în perioada 05-07 noiembrie 2008, a difuzat spoturi publicitare electorale în favoarea unor candidaţi, în alte emisiuni decât cele electorale, încălcându-se prin aceasta dispoziţiile art. 14 din Decizia privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale.

De asemenea, în cadrul ediţiei informative, difuzată în ziua de 06 noiembrie 2008, de la ora 09.00, postul ANTENA 3 a difuzat o ştire cu caracter electoral, fără ca radiodifuzorul să o califice ca atare, iar în cadrul acesteia a fost prezentat un candidat pentru alegerile parlamentare, fapt ce contravine prevederilor art. 9 şi 11 din Decizia nr. 792/2008.

Conform dispoziţiilor invocate, în perioada campaniei electorale candidaţii au acces la posturile publice şi private de radio şi televiziune, numai în emisiunile electorale de promovare şi de dezbatere, iar ştirile electorale pot fi prezentate numai în emisiuni informative special concepute în acest scop şi identificate ca atare.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.