Decizia nr. 961 din 10.11.2008

10.11.2008


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind somarea S.C. SOTI CABLE NEPTUN S.R.L.,
cu sediul în Constanţa, bd. Mamaia nr. 296, jud. Constanţa

pentru postul TV NEPTUN
cu sediul în Constanţa, bd. Mamaia nr. 296, jud. Constanţa

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 10 noiembrie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la respectarea de către postul de televiziune TV NEPTUN a normelor audiovizuale privind desfăşurarea campaniei electorale şi asigurarea unei informări imparţiale a publicului.

Postul de televiziune NEPTUN TV aparţine S.C. SOTI CABLE NEPTUN S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. S-TV 176/01.03.2007 şi decizia de autorizare nr. 1330.0/02.10.2007).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că S.C. SOTI CABLE NEPTUN S.R.L. a încălcat prevederile art. 71 alin. (1) lit. a) şi b) al Deciziei nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate:

“(1) În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială şi culturală, trebuie să respecte următoarele principii:

a) asigurarea imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică;

b) asigurarea unei distincţii clare între faptele şi opiniile prezentate.”

În fapt, postul de televiziune TV NEPTUN a transmis, joi, 06.11.2008, în cadrul emisiunii informative „Reporter”, difuzată la ora 19,30, un reportaj cu durata de 2 minute şi 24 secunde. Materialul audiovizual a avut ca subiect o confruntare electorală care avusese avut loc cu o seară înainte, în emisiunea de dezbateri electorale „Contraziceri în arena electorală”, difuzată de acelaşi post de televiziune. În cadrul emisiunii de dezbateri electorale, unul dintre participanţi, doamna Manuela Mitrea, candidat PSD la alegerile parlamentare, a afirmat că doamna Paloma Petrescu, candidat PD-L, a fost în trecut şi membră PSD, fapt negat de aceasta.

La începutul reportajului difuzat în emisiunea „Reporter”, crainicii au făcut următorul comentariu: „Minciuni electorale! Pentru a-şi demonstra consecvenţa politică, unii dintre candidaţi merg până la a nega cu vehemenţă că au aparţinut unei alte formaţiuni politice, pentru că traseismul nu dă bine în campanie. În cadrul emisiunii „Contraziceri în arena electorală” difuzată de TV NEPTUN, candidatul PD-L pentru funcţia de deputat Paloma Petrescu, nu a recunoscut că a fost membru cu acte în regula al PSD, deşi de faţă era contracandidata sa din partea social – democraţilor, Manuela Mitrea, care a declarat că are şi dovezi în acest sens.”

A fost difuzat apoi un scurt fragment din emisiunea electorală la care se face referire, respectiv dialogul celor două contracandidate, după care a urmat un alt comentariu al crainicei: „ Dovezile arată altceva” – timp în care sunt vizualizate o serie de documente care ar confirma faptul că d-na Paloma Petrescu a fost membră PSD.

Se continuă cu comentariul: „Punând cap la cap aceste dovezi, concluzia este una singură: traseismul politic şi goana după ciolan nu dau bine la electorat, aşa că unii dintre candidaţi preferă să nege cu vehemenţă evidenţa, în speranţa că vor ocupa un fotoliu călduţ de parlamentar care să-i asigure patru ani lipsiţi de griji şi o imunitate care să-i scape de eventualele dosare incomode.”

Membrii Consiliului au apreciat că materialul audiovizual a reprezentat, în fapt, nu o ştire, ci un punct de vedere al radiodifuzorului, o opinie părtinitoare şi subiectivă a realizatorilor postului de televiziune, opinie care nu poate fi încadrată în prevederile alineatului 2 al art. 71, deoarece nu aparţine unor experţi sau jurnalişti, presupus independenţi şi obiectivi, astfel încât să fie asigurată o pluralitate a punctelor de vedere şi totodată imparţialitatea, echilibrul şi favorizarea liberei formări a opiniilor, condiţii obligatorii ale comunicării audiovizuale.

Astfel, chiar dacă au fost prezentate dovezi care demonstrau că d-na Paloma Petrescu a fost membră PSD, comentariile ulterioare au reprezentat acuze morale la adresa acesteia, au avut caracter denigrator şi au fost de natură a influenţa libera formare a opiniilor publicului.

Or, potrivit legii, radiodifuzorii au un rol de arbitru, de mediator al informaţiei ce se adresează publicului şi, în acest sens, au obligaţia de a reflecta în mod obiectiv, echilibrat şi nepărtinitor, situaţiile, faptele sau evenimentele, astfel încât publicul să-şi poată forma liber opinia, fără a fi influenţat de prezentarea subiectivă realizată de radiodifuzor.

În temeiul dispoziţiilor art. 162 alin. (2) al Deciziei nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de dispoziţiile art. 15 al aceleiaşi legi, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. SOTI CABLE NEPTUN S.R.L. pentru postul de televiziune TV NEPTUN şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit Deciziei CNA nr. 52/2003 S.C. SOTI CABLE NEPTUN S.R.L. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune TV NEPTUN cu somaţie publică, întrucât, o ştire prezentată în cadrul emisiunii informative”Reporter„, din data de 6 noiembrie 2008, a fost difuzată cu încălcarea normelor privind obligaţia radiodifuzorilor de a reflecta în mod imparţial şi echilibrat situaţiile, faptele sau evenimentele, şi de a asigura o pluralitate a punctelor de vedere, astfel încât publicul să-şi poată forma liber opinia.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.