Decizia nr. 960 din 10.11.2008

10.11.2008


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind somarea S.C. INSERV MEDIA SRL,
cu sediul în BAIA MARE, Str. Iuliu Maniu nr. 38, jud. Maramureş

pentru postul de televiziune CINEMAR TV
Baia Mare, Str. Victor Babeş nr. 62, jud. Maramureş

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 10 noiembrie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei nr. 16152/07.11.2008, cu privire la emisiunea electorală de promovare „Votează ce contează”, difuzată de postul de televiziune CINEMAR TV în data de 06 noiembrie 2008.

Postul de televiziune CINEMAR TV aparţine radiodifuzorului S.C. INSERV MEDIA SRL (licenţa audiovizuală nr. TV-C 184.4/19.08.2004 şi decizia de autorizare nr. 720.1/23.10.2007).

În urma analizării raportului de inspecţie, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 42 alin. (1) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului, prin difuzarea şi retransmisia serviciilor de programe se realizează şi se asigură pluralismul politic şi social, diversitatea culturală, lingvistică şi religioasă, informarea, educarea şi divertismentul publicului, cu respectarea libertăţilor şi a drepturilor fundamentale ale omului.

Potrivit prevederilor art. 42 alin. (1) din Codul audiovizualului, orice persoană are dreptul la propria imagine.

În fapt, în data de 06 noiembrie 2008, radiodifuzorul a difuzat emisiunea electorală de promovare „Votează ce contează”, începând cu ora 21.02. În cadrul acesteia, a fost prezentat un material electoral realizat de candidatului PSD la alegerile pentru Camera Deputaţilor, dl. Cătălin Cherecheş.

Înregistrarea, cu o durată de 29 de minute, a fost un reportaj în care au fost prezentate întâlnirile d-lui Cătălin Cherecheş cu cetăţenii din mai multe comune aferente colegiului (din judeţul Maramureş) în care candidează.

Printre persoanele intervievate în materialul electoral, au fost şi domnii Ştefan Mihalca Vasile – primar comuna Copalnic Mănăştur (din partea PNL) şi Gheorghe Lupan – primar comuna Groşi (din partea PNL), cărora nu li s-a specificat funcţia pe care o îndeplinesc şi nici calitatea politică.

Faţă de modul în care a fost realizat şi difuzat materialul electoral al d-lui Cătălin Cherecheş, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a asigurat informarea corectă a publicului, fapt ce contravine prevederilor art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului.

Consiliul a avut în vedere faptul că în reportajul prezentat nu a fost făcută nicio precizare cu privire la domnii Mihalca şi Lupan, creându-se impresia că aceştia ar fi simpli cetăţeni interesaţi de problematica pusă în discuţie. Or, cele două persoane sunt primari ai unor comune din judeţul Maramureş, care şi-au exprimat opţiunea politică, candidând din partea PNL la alegerile locale ce au avut loc în luna iunie 2008. Despre acest fapt nu s-a făcut nicio precizare în reportaj.

De asemenea, limitându-se la a lua interviu unor persoane care, aparent nu ar fi implicaţi politic, publicul telespectator putea concluziona faptul că cei doi primari susţin programul politic al candidatului PSD.

Or, în acelaşi colegiu în care şi-a depus candidatura dl. Cherecheş, candidează şi reprezentantul PNL la alegerile pentru Camera Deputaţilor, dl. Radu Stroe. În mod firesc, membrii aceluiaşi partid îşi susţin proprii candidaţi, iar nu candidaţi ai altor partide politice. Din reportajul difuzat se putea concluziona că cei doi primari, reprezentanţi ai PNL, sunt susţinători ai candidatului PSD, iar nu ai candidatului formaţiunii politice din care fac parte.

Membrii Consiliului au apreciat că o astfel de formă de prezentare a reprezentat o formă de manipulare a opiniei publice prin omisiune. În condiţiile în care reprezentantul PSD i-a prezentat pe cei doi primari, domnii Mihalca Vasile şi Gheorghe Lupan, reprezentanţi ai PNL, folosindu-se de imaginea lor pentru a-şi promova propria candidatură, Consiliul a apreciat că a fost încălcat dreptul la propria imagine al acestora, reglementat de prevederile alin. (1) al art. 42 din Codul audiovizualului.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au propus somarea radiodifuzorului pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 42 alin. (1) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 162 alin. (2) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările ulterioare coroborate cu art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. INSERV MEDIA SRL pentru postul de televiziune CINEMAR TV şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18:00-22:00, următorul text:

,,Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune CINEMAR TV cu somaţie publică, întrucât în emisiunea „Votează ce contează”, transmis în ziua de 6 noiembrie 2008, a difuzat un reportaj realizat de un candidat al unei formaţiuni politice pentru alegerile din luna noiembrie 2008, în cadrul căruia au fost prezentate interviurile luate unor primari, reprezentanţi ai altei formaţiuni politice, cu un alt prilej şi fără legătură cu conţinutul reportajului.

Imaginea celor doi primari, cărora nu le-a fost precizată calitatea politică, a fost folosită pentru promovarea candidatului care a realizat materialul audiovizual şi care aparţine unei alte formaţiuni politice, fapt de natură să încalce dreptul la propria imagine al primarilor, ceea ce contravine prevederilor art. 42 alin. (1) din Codul audiovizualului.

Membrii Consiliului au apreciat că o astfel de formă de prezentare a reprezentat o modalitate de manipulare a opiniei publice prin omisiune, publicul telespectator fiind privat de o informare corectă, fapt ce contravine prevederilor art. 3 din Legea audiovizualului."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.