Decizia nr. 949 din 06.11.2008

06.11.2008


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind somarea S.C. MINISAT TELECOM S.R.L.
Târgovişte, bd. Independenţei, bl. J1, sc. A, et. 8, ap. 29,
jud. Dâmboviţa

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 6 noiembrie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie adresa înregistrată la CNA sub nr. 13387/06.10.2008 prin care radiodifuzorul S.C. MINISAT TELECOM S.R.L. a solicitat amânarea începerii difuzării serviciului de programe în localitatea Răcari.

Radiodifuzorul S.C. MINISAT TELECOM S.R.L. deţine licenţa audiovizuală nr. TV 390.1/23.05.2006 în localitatea Răcari, jud. Dâmboviţa. Luând act de solicitarea radiodifuzorului S.C. MINISAT TELECOM S.R.L. prin adresa menţionată, membrii Consiliului au constatat că S.C. MINISAT TELECOM S.R.L. a încălcat dispoziţiile art. 57 alin. (2) lit. a) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, licenţa audiovizuală pentru difuzarea serviciului de programe pe cale radioelectrică terestră se retrage dacă titularul nu obţine, din motive care îi sunt imputabile, decizia de autorizare audiovizuală în termen de 60 de zile de la data obţinerii autorizaţiei tehnice de funcţionare.

În fapt, prin adresa înregistrată la C.N.A. sub nr. 13387/06.10.2008, radiodifuzorul a solicitat prelungirea termenului de începere a difuzării serviciului de programe pentru mutarea amplasamentului staţiei de emisie din localitatea Găeşti, în localitatea Răcari.

La data de 28.02.2008, S.C. MINISAT TELECOM S.R.L. a mai adresat o astfel de solicitare de prelungire pentru un termen de 6 luni, pentru localitatea Răcari, jud. Dâmboviţa, jud. Teleorman, solicitare care i-a fost aprobată şi comunicată.

Ulterior acestor aprobări, radiodifuzorul nu a început difuzarea serviciului de programe şi, pe cale de consecinţă, nu a solicitat la C.N.A. eliberarea deciziei de autorizare audiovizuală, motiv pentru care Consiliul i-a adresat două somaţii publice cu termene de intrare în legalitate, prin deciziile nr. 1047/29.11.2007 şi nr. 565/24.06.2008, termene care nu au fost respectate.

Potrivit dispoziţiilor art. 57 alin. (2) lit. a) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, licenţa audiovizuală pentru difuzarea serviciului de programe pe cale radioelectrică terestră se retrage dacă titularul nu obţine, din motive care îi sunt imputabile, decizia de autorizare audiovizuală în termen de 60 de zile de la data obţinerii autorizaţiei tehnice de funcţionare.

Ţinând cont de faptul că radiodifuzorul nu a respectat prevederile legale invocate mai sus şi nu a intrat în legalitate în termenele stabilite prin deciziile de sancţionare menţionate, în temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3), cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. MINISAT TELECOM S.R.L. pentru posturile de televiziune din localitatea Răcari, jud. Dâmboviţa şi dispune intrarea în legalitate, în termen de 90 de zile de la comunicarea prezentei somaţii.

În cazul în care radiodifuzorul nu se va conforma prezentei somaţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 57 alin. (2) lit. a) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.