Decizia nr. 948 din 06.11.2008

06.11.2008


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind somarea S.C. ETNO FOLCLOR MEDIA S.R.L.
BUCUREŞTI, Şoseaua Dudeşti-Pantelimon nr. 1-3, etaj 1, sector 3

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 6 noiembrie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie adresa înregistrată la CNA cu nr. 15573/03.11.2008 prin care radiodifuzorul S.C. ETNO FOLCLOR MEDIA S.R.L. a solicitat amânarea începerii difuzării serviciului de programe în localităţile Calafat, jud. Dolj, Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava, Mizil, jud. Prahova.

Radiodifuzorul S.C. ETNO FOLCLOR MEDIA S.R.L. deţine următoarele licenţe audiovizuale, în localităţile:

  • Calafat: licenţa audiovizuală nr. TV 350/22.05.2006
  • Câmpulung Moldovenesc: licenţa audiovizuală nr. TV 357/22.05.2006
  • Mizil: licenţa audiovizuală nr. TV 393/22.05.2006

Luând act de solicitarea radiodifuzorului S.C. ETNO FOLCLOR MEDIA S.R.L. prin adresa menţionată, membrii Consiliului au constatat că S.C. ETNO FOLCLOR MEDIA S.R.L. a încălcat dispoziţiile art. 57 alin. (2) lit. a) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, licenţa audiovizuală pentru difuzarea serviciului de programe pe cale radioelectrică terestră se retrage dacă titularul nu obţine, din motive care îi sunt imputabile, decizia de autorizare audiovizuală în termen de 60 de zile de la data obţinerii autorizaţiei tehnice de funcţionare

În fapt, prin adresa înregistrată la C.N.A. sub nr. 15573/03.11.2008, radiodifuzorul a solicitat prelungirea termenului de începere a difuzării serviciului de programe pentru localităţile Calafat, jud. Dolj, Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava, şi Mizil, jud. Prahova.

La data de 19.06.2008 şi 24.06.2008, S.C. ETNO FOLCLOR MEDIA S.R.L. a mai adresat o astfel de solicitare de prelungire pentru un termen de 6 luni, pentru localităţile Calafat, jud. Dolj, Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava, şi, respectiv Mizil, jud. Prahova solicitare care i-a fost aprobată şi comunicată.

Ulterior acestei aprobări, radiodifuzorul nu a început difuzarea serviciului de programe şi, pe cale de consecinţă, nu a solicitat la C.N.A. eliberarea deciziei de autorizare audiovizuală, motiv pentru care Consiliul i-a adresat trei somaţii publice cu termene de intrare în legalitate (prin deciziile nr. 1044/29.11.2007, nr. 552/19.06.2008 şi nr. 566/24.06.2008), termene care nu au fost respectate.

Potrivit dispoziţiilor art. 57 alin. (2) lit. a) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, licenţa audiovizuală pentru difuzarea serviciului de programe pe cale radioelectrică terestră se retrage dacă titularul nu obţine, din motive care îi sunt imputabile, decizia de autorizare audiovizuală în termen de 60 de zile de la data obţinerii autorizaţiei tehnice de funcţionare.

Ţinând cont de faptul că radiodifuzorul nu a respectat prevederile legale invocate mai sus şi nu a intrat în legalitate în termenele stabilite prin deciziile de sancţionare menţionate, în temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3), cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. ETNO FOLCLOR MEDIA S.R.L. pentru posturile de televiziune din localităţile Calafat, jud. Dolj, Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava, şi Mizil, jud. Prahova şi dispune intrarea în legalitate, în termen de 90 de zile de la comunicarea prezentei somaţii.

În cazul în care radiodifuzorul nu se va conforma prezentei somaţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 57 alin. (2) lit. a) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.