Decizia nr. 940 din 05.11.22008

05.11.2008


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind amendarea cu 2.500 lei a S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL
Bucureşti, Bd. Hristo Botev nr. 23, sector 3 CUI 15994676

pentru postul OTV
Bd. Magheru nr. 28-30 et. 6, sector 1, Bucureşti

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 05 noiembrie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat sesizarea, înregistrată sub nr. 13.362/06.10.2008, precum şi raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la emisiunea “Se întâmplă acum”, difuzată de postul de televiziune OTV în perioada 30.09-06.10.2008.

Postul OTV aparţine radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL (licenţa audiovizuală nr. S-TV 78/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr.620.0/01.04.2004).

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul SC Ocram Televiziune SRL a încălcat dispoziţiile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi pe celel ale art. 42 alin. (1) şi (4) din Decizia C.N.A. nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului, toţi radiodifuzorii au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi a evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.

Conform art. 42 alin. (1) şi (4) din Codul audiovizualului: "(1) Orice persoană are dreptul la propria imagine. (4) Realizatorii emisiunilor au obligaţia să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă împotriva altor persoane.”

În fapt, în perioada 30.09-06.10.2008, postul de televiziune OTV a difuzat mai multe ediţii ale emisiunii „Se întâmplă acum”, moderată de d-nul Tudor Barbu, emisiune în care a fost prezentat şi dezbătut, sub forma unui serial, cazul unei tinere din oraşul Horezu, care a fost violată.

În acest context, au fost discutate aspecte cu privire la procesul penal derulat în primă instanţă la Judecătoria Horezu, făcându-se comentarii controversate şi denigratoare cu privire la conţinutul hotărârii judecătoreşti pronunţate în cauză, precum şi a judecătoarei care a pronunţat-o.

Astfel, în ediţia din data de 30 septembrie 2008 a emisiunii „Se întâmplă acum”, difuzată în intervalul orar 16.25-18.00 sub titlul: „CARMEN A FOST VIOLATĂ. BESTIA ŞI-A RECUNOSCUT FAPTA. INSTANŢA L-A GĂSIT NEVINOVAT”, au fost invitaţi Carmen Dumitru, fata care a fost victimă a violului, precum şi tatăl ei. Pe parcursul emisiunii, a fost postată pe ecran şi fotografia lui Nicolae Ţambrea, agresorul minorei, care, aşa cum a rezultat din discuţii, şi-a recunosacut vina.

Prezentându-i pe protagoniştii cazului, moderatorul Tudor Barbu a afirmat că Nicolae Ţambrea a fost condamnat la 2 ani de către instanţă, fapt contrazis de anunţul de pe ecran.

Membrii Consiliului au apreciat că legiuitorul a prezumat că moderatorul trebuie să fie un arbitru echilibrat şi imparţial într-un program audiovizual, iar implicarea sa în derularea emisiunii are ca scop principal informarea corectă a publicului cu privire la subiectele abordate.

Or, sub acest aspect, radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului, în sensul că telespectatorilor li s-au oferit informaţii controversate, neverificate, unele chiar false cu privire la cazul penal în care a fost implicat inculpatul Nicolae Ţambrea.

Membrii Consiliului au constatat că, deşi în ediţia emisiunii din 30 septembrie, la începutul acesteia, pe ecran a apărut, în titlu, informaţia potrivit căreia inculpatul Nicolae Ţambrea a fost găsit nevinovat, pe parcursul emisiunii, moderatorul a precizat că Ţambrea a fost condamnat la doi ani de închisoare.

Consiliul apreciază că astfel de informaţii contradictorii sunt de natură să creeze confuzie în rândul telespectatorilor, care nu pot înţelege ce este adevărat şi ce nu. În consecinţă, publicul nu are posibilitatea să-şi formeze propria opinie cu privire la cazul dezbătut.

De asemenea, pe parcursul tuturor ediţiilor emisiunii „Se întâmplă acum”, care au dezbătut acest caz, moderatorul Tudor Barbu a prezentat sentinţa pronunţată de Judecătoria Horezu ca fiind o hotărâre definitivă, deşi aceasta a fost pronunţată în faza de fond, urmând celelalte căi de atac.

Sub acest aspect, Consiliul a constatat că, în ediţia din data de 02 octombrie 2008 a emisiunii menţionate, chiar avocatul inculpatului Nicolae Ţambrea, d-nul Marian Şuiu, i-a atras atenţia d-nului Tudor Barbu că sentinţa dată de Judecătorie nu este definitivă şi că emisiunea „Se întâmplă acum” îşi depăşeşte limitele, discutând un caz care încă nu a fost soluţionat definitiv de justiţie. Cu toate astea, moderatorul Tudor Barbu a continuat în acelaşi stil „ancheta” sa.

În afară de nerespectarea prevederilor referitoare la informarea corectă a publicului, membrii Consiliului au constatat că ediţiile din perioada 30 septembrie - 09 octombrie 2008 ale emisiunii s-au desfăşurat şi cu încălcarea dispoziţiilor din legislaţia audiovizuală privind respectarea dreptului la propria imagine.

Consiliul a considerat că aprecierile şi comentariile moderatorului emisiunii au depăşit cadrul permis de reglementările audiovizuale, întrucât, prin folosirea unui limbaj licenţios, au fost afectate dreptul la propria imagine şi demnitatea judecătoarei care a pronunţat sentinţa în cazul Ţambrea.

Prin critica virulentă adusă hotărârii pronunţate în acest dosar, judecătoarea a fost acuzată de neprofesionalism, părtinire şi interes material.

Or, astfel de afirmaţii acuzatoare nedovedite sunt de natură a afecta dreptul la imagine al acestei persoane.

Într-un astfel de context, în emisiunea din data de 06 octombrie 2008, în timpul căreia moderatorul a formulat acuzaţii la adresa doamnei magistrat, a intervenit chiar avocatul inculpatului, d-nul Marian Şuiu, care a purtat un dialog cu d-nul Tudor Barbu.

Redăm din raportul de monitorizare:

"Marian Şuiu: S-au adus nişte cuvinte grave la adresa magistraţilor horezeni. Nu mă transform în avocatul dumnealor.
Tudor Barbu: Daţi-mi un exemplu, cine a...
Marian Şuiu: Dacă ştiţi, aţi amestecat aceşti trecători prin sita cea mai deasă a Consiliului Superior al Magistraturii
Tudor Barbu: Cine a spus ceva urât de magistraţi?
Marian Şuiu: Nu, aţi spus că sunt amestecaţi cercuri politice, economice şi de tot felul...
Tudor Barbu: Cine, cine?
Marian Şuiu: Nu, la Horezu. Nu, nu, ca... S-a spus că s-a întâmplat în jurul acestui caz...
Tudor Barbu: Nu, nu, staţi un pic. Am proprietatea termenilor, am proprietatea termenilor, ştiu ce spun , tocmai ca să nu...
Marian Şuiu: De când e la cazul acesta vorbeam de nişte cercuri de interese.
Tudor Barbu: Acolo există un cerc de interese, mă ascultaţi un pic, o repet acum ca să înţelegeţi exact ce-am vrut să spun."

Membrii Consiliului au constatat că, deşi realizatorul emisiunii nu a pronunţat pe post numele judecătoarei, prin maniera de prezentare a cazului şi prin referirile care au conţinut elemente referitoare la viaţa privată a judecătoarei, această persoană a devenit identificabilă într-o comunitate mică, cum este cea din oraşul Horezu.

Exemplificăm din raportul de monitorizare:

„Tudor Barbu: Şi în final ca în orice act de justiţie serios făcut în România, dosarul ajunge în instanţă, unde o judecătoare, nu-i dau numele, femeie, un judecător, o femeie care am înţeles că..., dar nu mai dau date despre ea, cei din Horezu, cei din Vâlcea ştiu despre cine vorbesc, a decis că nu a existat niciun act de viol, că n-a existat nicio infracţiune de viol. Păi o recunoaşte, doamna judecător, o recunoaşte inculpatul, n-a contat, sunt elementele constitutive întrunite, scrie în raportul medico-legal, da scrie...şi citeşte din raportul medico-legal...o bestie care a profitat cât a putut de o fată de 16 ani jumate şi o judecătoare care în final spune da, este condamnat la 2 ani, dar nu pentru viol, pentru că nu s-a reţinut fapta de viol şi nu s-a reţinut nici lipsirea de libertate sau...o tâmpenie...de ce spun eu o tâmpenie? Păi mă învaţă domnul Ţambrea, Nicu Ţambrea care spune că s-a simţit vinovat de violul pe care l-a comis şi a fugit. A dispărut...”

Consiliul a apreciat, de asemenea, că limbajul folosit de moderator a fost unul licenţios, vulgar şi suburban.

Exemplificăm din raportul de monitorizare:

"Tudor Barbu: Domnule, e femeie, eu stau şi mă întreb dacă ea ca femeie ajungea să fie peste ea în maşină să fie o huidumă, o slănină nenorocită de o sută şi ceva de kg...
Gheorghe: Exact, exact.
Tudor Barbu: Binenţeles că nu mă refer la domnul Ţambrea, mă refer la o slănină, la un porc slinos şi asudat, era călare pe ea, ca doamnă...
Gheorghe: Domnul Barbu, cu cât timp...
Tudor Barbu: Staţi un pic, ca acum am făcut şi eu o criză uşor de cap, sunt uşor paranoic şi eu, deci dacă slăninosul, nenorocitul asudat, transpirat, o sută şi ceva de kile de carne era călare nu pe fata asta, ci pe doamna judecător
Gheorghe, Bucureşti: Da, da, da.
Tudor Barbu: Cum se dădea, cum se dădea soluţia în instanţă?"

În condiţiile în care Codul audiovizualului prevede la art. 42 alin. (4), obligaţia ce revine realizatorilor de emisiuni de a nu permite invitaţilor prezenţi să folosească un limbaj injurios şi să instige la violenţă, cu atât mai mult acest lucru nu poate fi acceptat în situaţia în care realizatorul însuşi recurge la folosirea de expresii vulgare la adresa persoanelor despre care vorbeşte într-o emisiune, expresii de natură a afecta demnitatea şi imaginea acestor persoane.

Faţă de toate aceste aspecte, membrii Consiliului au propus amendarea radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. cu suma de 2.500 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a radiodifuzorului a fost adoptată în condiţiile şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului, modificată.

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi alin. (3) din Legea audiovizualului coroborate cu cele ale art. 162 alin. (2) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Articol unic: Radiodifuzorul S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 78/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr.620.0/01.04.2004) pentru postul OTV se sancţionează cu amendă în cuantum de 2.500 lei pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi pe cele ale art. 42 alin. (1) şi (4) din Decizia C.N.A. nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.


Către

S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL
B-dul Hristo Botev nr. 23, sector 3
BUCUREŞTI, CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV
B-dul Magheru nr. 28-30, etaj 6, sector 1 BUCUREŞTI

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 940/05.11.2008 privind amendarea cu 2.500 lei a radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul OTV cu amendă în cuantum de 2.500 lei, întrucât, în ediţiile emisiunii „Se întâmplă acum”, difuzate în perioada 30 septembrie - 06 octombrie 2008, a fost dezbătut, sub forma unui serial, cazul unei tinere din Horezu, care a fost violată, comentându-se aspecte cu privire la procesul penal derulat şi făcându-se comentarii controversate, denigratoare şi acuzatoare, cu privire la conţinutul sentinţei civile, precum şi a judecătoarei care a pronunţat-o.

Membrii Consiliului au constatat că, deşi realizatorul emisiunii nu a pronunţat pe post numele judecătoarei, prin maniera de prezentare a cazului (în care a fost folosit un limbaj licenţios) şi prin referirile care au conţinut elemente referitoare la viaţa privată a judecătoarei, această persoană a devenit identificabilă într-o comunitate mică, cum este cea din oraşul Horezu, fiindu-i încălcat dreptul la propria imagine."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.