Decizia nr. 912 din 29.10.2009

29.10.2009


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L., pentru postul de televiziune OTV

S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. CUI 15994676
Str. Franklin nr. 14, parter, ap. 2, sector 1
BUCUREŞTI

pentru postul de televiziune OTV
B-dul Magheru nr. 28-30, et. 6, sector 1, BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 29 octombrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare privind emisiunea „Zori de zi’’ – rubrica ,,Telefleanca”, difuzată în 27 octombrie 2009, începând cu ora 07.30, de postul OTV.

Postul de televiziune OTV aparţine S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL (licenţă audiovizuală nr. S-TV 78.1/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004).

Analizând raportul întocmit de Direcţia Monitorizare şi vizionând emisiunea monitorizată, Consiliul a constatat că radiodifuzorul S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. a încălcat prevederile art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 16 alin. (1) şi (3) lit. f), k) şi l) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului, difuzarea în cadrul serviciilor de programe de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare sau datorită mijloacelor tehnice necesare recepţiei, minorii nu au acces audio sau video la programele respective.

Conform dispoziţiilor art. 16 din Codul audiovizualului:

,,alin (1) - Criteriile în funcţie de care se apreciază producţiile difuzate în serviciile de programe au drept scop asigurarea protecţiei copilului şi informarea publicului cu privire la conţinutul acestora.
alin. (3) - Criteriile generale de care titularii de licenţă audiovizuală vor ţine cont în clasificarea producţiilor audiovizuale sunt următoarele:
f) psihologia personajelor şi reperele morale pe care acestea le oferă copiilor sau adolescenţilor;
k) calitatea şi tipologia limbajului;
l) genul sau temele producţiilor audiovizuale.’’

În fapt, în data de 27.10.2009, începând cu ora 07.30, postul OTV a difuzat emisiunea ,,Zori de zi’’, care a conţinut rubrica ,,Telefleanca’’. În cadrul acestei rubrici, începând cu ora 08.16 a fost invitat Dudu Still, un actor debutant în industria pornografică, prezentat cu pseudonimul ,,Agricultorul’’. Pe ecran a fost afişat titlul: ,,Elevul porno şi-a mărit ştiuletele de la 22 la 27 cm’’. În acest context, referindu-se la modificarea dimensiunii organului genital al invitatului lor, prezentatorii au făcut comentarii cu conotaţii sexuale pe marginea acestui fapt.

Redăm din raportul de monitorizare:

Prezentatorul : (reper 31:55-P1) Vine agricultorul. Dudu Still! Deja a venit.
Prezentatorul: Cel care şi-a mărit ştiuletele.
Prezentatoarea: Ţi-ai schimbat pantalonii, ai luat un număr mai mare! Te încadrezi?
Prezentatoarea: O scoţi prin buzunar când nu încape!
Prezentatorul : Agricultorul, iată-l cu ţinuta de mers la câmp.
Prezentatorul : (reper 54:35-P1) Tu ziceai că înainte ştiuletele de porumb era de 22 de cm.
Prezentatorul : Stai, mă, e cam mică! Zice Cristina bine. Unde ai ascuns 22,4, că steluţa e cam mică.

Pe fondul acestei discuţii cu aluzii sexuale, postul OTV a postat pe ecran, în prim plan, o fotografie preluată din ziarul ,,Liberatatea’’ în care Dudu Still este prezentat nud, având organul genital acoperit cu o stea. Imaginea nud cu protagonistul filmelor pentru adulţi a fost prezentată, în prim plan, cu insistenţă, în timp ce dialogul dintre prezentatori şi invitat a continuat, fiind folosite expresii cu conotaţii sexuale.

Exemplificăm din raportul de monitorizare:

Prezentatorul: Că steluţa e de vreo 16, aşa!
Dudu Still: Acolo penisul meu nu era în erecţie.
Prezentatorul: (reper 56:40-P1) Staţi un pic, la 22,4 este foarte bine că media la Români este 16.
Dudu Still: Da, oarecum mă gândeam să intru în cartea recordurilor după 20 de ani.
Prezentatorul: Deci vei mai produce nişte măriri.
Dudu Still: Nu, nu, nu! Păi, va creşte, că o să iau nişte GH.
Prezentatoarea: (00:10-P2) Dudule, tu eşti cam mititel, aşa dacă ţi-o faci prea mare cum o mai cari?
Dudu Still: Cu roaba!
Prezentatoarea: (reper 00.31-P2) Plus că te văd mereu cu blugii franjuraţi, dacă îţi iese printr-o gaură? Doamne fereşte, te împiedici în ea!

Consiliul a constatat că radiodifuzorul a încălcat grav normele audiovizuale privind protecţia copiilor în cadrul serviciilor de programe, întrucât în rubrica ,,Telefleanca’’ a emisiunii "Zori de zi’’, din 27 octombrie 2009, difuzată într-un interval orar în care copiii au acces neîngrădit la programele audiovizuale, au fost făcute comentarii cu conotaţii sexuale, pe ecran fiind postată imaginea nud a invitatului rubricii, fapt de natură a afecta publicul minor.

Consiliul apreciază că difuzarea la o oră matinală, accesibilă copiilor, a unei emisiuni în care au fost afişate imagini pentru adulţi şi în care s-a folosit un limbaj cu aluzii sexuale este de natură a afecta dezvoltarea copiilor. O astfel de abordare contravine legislaţiei audiovizuale referitoare la protecţia copiilor în cadrul serviciilor de programe.

Toţi radiodifuzorii au obligaţia de a asigura o protecţie reală a publicului minor, iar difuzarea emisiunilor cu un asemenea conţinut trebuie făcută cu responsabilitate, astfel încât interesul superior al copilului să nu fie prejudiciat.

Astfel, conform prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului, această protecţie se realizează, în principal, fie prin interdicţia de a difuza programe care pot afecta grav dezvoltarea fizică, mentală şi morală a copiilor, fie prin programarea emisiunilor care pot afecta copiii în intervale orare la care aceştia nu pot avea acces la programele respective.

De asemenea, Codul audiovizualului prevede la art. 16 criteriile generale de care radiodifuzorii vor ţine cont în clasificarea producţiilor audiovizuale. Aceste criterii au ca scop asigurarea protecţiei copilului şi informarea publicului cu privire la conţinutul acestora, astfel încât părinţii să aibă posibilitatea să poată interveni în cunoştinţă de cauză cu privire la accesul copilului în ceea ce priveşte vizionarea unui program.

Printre criteriile generale enumerate la art. 16 alin. (3) din Codul audiovizualului sunt prevăzute şi cele referitoare la calitatea şi tipologia limbajului, la psihologia personajelor, precum şi la reperele morale pe care acestea le oferă copiilor sau adolescenţilor. În funcţie de aceste criterii se face şi alegerea intervalului orar de transmitere a producţiilor audiovizuale, astfel încât difuzarea acestora să nu afecteze minorii.

Având în vedere calitatea şi tipologia limbajului folosit în rubrica ,,Telefleanca’’, din 27 octombrie 2009, precum şi reperele morale oferite publicului minor, prin tema şi imaginile cu caracter explicit sexual prezentate, Consiliul a constatat că radiodifuzorul a încălcat grav normele audiovizuale privind protecţia copiilor în cadrul serviciilor de programe.

O emisiune cu un astfel de conţinut, transmisă la o oră matinală, accesibilă copiilor, fără restricţii, încalcă principiul interesului supeior al acestuia statuat de întreaga legislaţie privitoare la drepturile copilului, legislaţie în care normele din domeniul audiovizualului constituie o parte importantă.

În calitate de garant al interesului public, ţinând cont de nevoia de protecţie şi de îngrijire specială a copiilor în cadrul programelor audiovizuale, generată de lipsa acestora de maturitate fizică şi intelectuală, Consiliul consideră că nerespectarea de către radiodifuzor a prevederilor legale în materia protecţiei copiilor este de natură să afecteze dezvoltarea mentală şi morală a acestora.

Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de faptul că radiodifuzorul a fost sancţionat anterior, în mod repetat, pentru încălcarea dispoziţiilor din legislaţia audiovizuală privind protecţia copiilor în cadrul serviciilor de programe, membrii Consiliului au propus amendarea radiodifuzorului cu suma de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 16 alin. (1) şi (3) lit. f), k) şi l) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (2), art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 162 alin. (2) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Articol unic: Radiodifuzorul S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. (titular al licenţei audiovizuale nr. S-TV 78.1/05.02.2004 şi a deciziei de autorizare nr. 620.0/01.04.2004 pentru postul de televiziune OTV) se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 16 alin. (1) şi (3) lit. f), k) şi l) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL CUI 15994676
Str. Franklin nr. 14, parter, ap. 2, sector 1
BUCUREŞTI

pentru postul de televiziune OTV
B-dul Magheru nr. 28-30, et. 6, sector 1
BUCUREŞTI

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 912/29.10.2009 privind amendarea cu 10.000 lei a radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul OTV cu amendă în cuantum de 10.000 lei, întrucât în rubrica ,,Telefleanca’’ a emisiunii ,,Zori de zi’’, din 27 octombrie 2009, difuzată începând cu ora 7.30, oră la care copiii au acces neîngrădit la programele audiovizuale, au fost făcute comentarii cu conotaţii sexuale, iar subtitlul rubricii, afişat permanent pe ecran, a fost: <>.

Potrivit legislaţiei audiovizuale, difuzarea programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai prin alegerea intervalului orar de difuzare şi cu respectarea criteriilor de clasificare a programelor audiovizuale, printre care: calitatea şi tipologia limbajului, psihologia personajelor, precum şi reperele morale pe care acestea le oferă copiilor sau adolescenţilor."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.