Decizia nr. 912 din 04.11.2008

04.11.2008


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind somarea S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL,
cu sediul în BUCUREŞTI, B-dul Hristo Botev nr. 23, sector 3

pentru postul de televiziune OTV
B-dul Magheru nr. 28-30, et. 6, sector 1
BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 04 noiembrie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat modul în care au fost respectate normele privind campania electorală, în cadrul emisiunilor „Minunile justiţiei” şi „Caravana romilor”, difuzate în ziua de 02 noiembrie 2008, de postul OTV.

Postul de televiziune OTV aparţine S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. S-TV 78.1/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. a încălcat prevederile art. 9 alin. (1) şi 14 alin. (1) din Decizia CNA nr. 792/2008 privind principiile şi regulile de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale.

Potrivit dispoziţiilor invocate:

  • art. 9 alin. (1) – În perioada campaniei electorale candidaţii au acces la posturile publice şi private de radio şi televiziune, inclusiv la cele prin cablu, numai în emisiunile electorale de promovare – în care candidaţii şi reprezentanţii competitorilor electorali îşi promovează propria candidatură, programele politice şi activităţile de campanie electorală, şi emisiunile electorale de dezbatere – în care radiodifuzorii pun în discuţie programele electorale şi temele de interes public legate de campania electorală, cu participarea candidaţilor, reprezentanţilor competitorilor electorali, jurnaliştilor, analiştilor şi altor invitaţi.
  • art. 14 alin. (1) - Radiodifuzorii privaţi pot difuza spoturi publicitare electorale numai în cadrul emisiunilor electorale, cu respectarea cerinţelor referitoare la publicitate prevăzute în Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, a dispoziţiilor Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 187/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor art. 38 alin. (4) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

În fapt, postul de televiziune OTV a difuzat, în direct, în ziua de 02 noiembrie 2008, începând cu ora 12.34, o ediţie a emisiunii “Minunile justiţiei” la care a participat, ca invitat, dl. Florentin Scaleţchi, candidat PNG-CD la Colegiul 1 pentru Camera Deputaţilor. Emisiunea nu a fost o emisiune electorală în sensul prevăzut de dispoziţiile art. 8 din Decizia nr. 792/2008 privind principiile şi regulile de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale.

Vizionând înregistrarea emisiunii „Minunile Justiţiei”, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a prezentat un candidat pentru alegerea Camerei Deputaţilor, în altă emisiune decât cele electorale, astfel cum sunt definite de art. 8 din Decizia nr. 792/2008, privind principiile şi regulile de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale.

Procedând astfel, radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 9 alin. (1) din actul normativ invocat, care instituie regula potrivit căreia, în perioada campaniei electorale candidaţii au acces la posturile publice şi private de radio şi televiziune, numai în emisiunile electorale de promovare şi emisiunile electorale de dezbatere.

În aceeaşi zi, respectiv 02 noiembrie 2008, postul de televiziune OTV a difuzat, emisiunea “Caravana romilor”, în intervalul orar 15.06-17.08, în care a fost prezent dl. Nicolae Păun - candidatul minorităţii rome “Pro Europa”. Invitatul emisiunii a vorbit despre alegeri şi problemele romilor. Nici această emisiune nu a fost calificată de radiodifuzor ca fiind o emisiune electorală în sensul instituit de dispoziţiile art. 8 din acelaşi act normativ.

Membrii Consiliului au constatat că în cadrul acestei emisiuni, care nu a fost o emisiune electorală, au fost difuzate două spoturi electorale cu dl. Nicolae Păun, candidatul minorităţii rome “Pro Europa” pentru un loc în Camerei Deputaţilor.

Acest fapt contravine prevederilor art. 14 alin. (1) din Decizia nr. 792/2008, potrivit cărora radiodifuzorii privaţi pot difuza spoturi publicitare numai în cadrul emisiunilor electorale. Or, emisiunea “Caravana romilor” nu a fost anunţată de radiodifuzor ca fiind o emisiune electorală.

Faţă de toate aceste aspecte, în temeiul prevederilor art. 20 din Decizia CNA nr. 792/2008 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale şi ale dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. pentru postul OTV şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, radiodifuzorul S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L., pentru postul OTV, are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul OTV cu somaţie publică, întrucât în cadrul emisiunii „Minunile justiţiei”, difuzată în ziua de 02 noiembrie 2008, emisiune care nu a avut caracter electoral, a fost prezent, în calitate de invitat, un candidat pentru alegerea Camerei Deputaţilor, fapt ce contravine prevederilor art. 9 din Decizia privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale. Potrivit acestor dispoziţii, în perioada campaniei electorale, candidaţii au acces la posturile publice şi private de radio şi televiziune, numai în emisiunile electorale de promovare şi emisiunile electorale de dezbatere.

De asemenea, în cadrul emisiunii “Caravana romilor” din 02 noiembrie 2008, emisiune care nu a fost electorală, postul OTV a difuzat două spoturi publicitare electorale ale unui candidat, încălcându-se prin aceasta dispoziţiile art. 14 din actul normativ invocat, potrivit cărora, spoturile publicitare electorale pot fi difuzate numai în cadrul emisiunilor electorale.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.