Decizia nr. 889 din 28.10.2008

28.10.2008


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind somarea S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL, cu sediul în BUCUREŞTI, B-dul Hristo Botev nr. 23, sector 3

pentru postul de televiziune OTV
B-dul Magheru nr. 28-30, et. 6, sector 1
BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 28 octombrie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare în baza reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 13283/06.10.2008, cu privire la ediţiile emisiunii „Caravana romilor”, difuzate în zilele de 5, 12, 19 şi 26 octombrie 2008, de postul de televiziune OTV.

Postul de televiziune OTV aparţine S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. S-TV 78.1/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. a încălcat prevederile art. 18 din Decizia CNA nr. 792/2008 privind principiile şi regulile de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale.

Potrivit dispoziţiilor invocate, în perioada dintre intrarea în vigoare a prezentei decizii şi începerea campaniei electorale, radiodifuzorii nu vor difuza emisiuni electorale şi spoturi electorale, astfel cum acestea sunt definite la art. 8, respectiv la art. 14, şi nici spoturi publicitare comerciale sau alte producţii audiovizuale care transmit sau induc mesaje electorale, iar până la începerea campaniei electorale emisiunile informative şi de dezbatere vor respecta prevederile Codului de reglementare a conţinutului audiovizual şi nu vor avea caracter de propagandă electorală.

În fapt, postul de televiziune OTV a difuzat, în ziua de 5 octombrie 2008, în intervalul orar 15.02 - 17.01, o ediţie a emisiunii “Caravana romilor”.

Sub genericul “DEPUTAŢII LA RAPORT”, a fost prezentat un material audiovizual înregistrat, în care dl. Nicolae Păun, deputat în Parlamentul României şi-a prezentat activitatea desfăşurată în perioada ultimelor două mandate cu privire la: strategia pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor în cadrul comunităţilor de romi, prin iniţierea unor reglementări, convingerea romilor să recunoască că aparţin acestei etnii, organizarea unor grădiniţe estivale pentru a pregăti copii preşcolari pentru clasa I-a, studierea limbii şi istoriei romilor, recuperarea copiilor romi care au abandonat şcoala, organizarea unor olimpiade pentru limba romani şi a unor tabere pentru participanţii la olimpiade, crearea de locuri speciale pentru romi în învăţământul liceal şi cel universitar, etc.).

De asemenea, în acest material, deputatul Nicolae Păun şi-a prezentat programul de guvernare pentru viitorul său mandat.

Redăm câteva fragmente din raportul de monitorizare:

„Intenţionăm ca pentru viitorii ani, sau intenţionez ca pentru viitorii ani, 2008-2012, să organizăm mai multe olimpiade şi mai multe tabere pentru copiii care doresc să se înscrie la olimpiada pentru limba romani.”
(...)
„Pentru viitor, sigur că da, în mod categoric, intenţionăm să crească numărul copiilor care să aibă locuri la licee asigurate.”
(...)
„În următorii ani, numărul studenţilor în cadrul comunităţilor de romi va creşte (...) Aşa că nu putem decât să ne propunem ca pe viitor să creştem numărul locurilor speciale în cadrul universităţilor la nivel naţional.”
(...)

Pe toată durata difuzării materialului înregistrat, pe ecran a fost afişată sigla Partidei Romilor cu însemnul electoral al acesteia şi tricolorul României. În timpul prezentării acestui material, de patru ori a fost titrat pe ecran numele şi calitatea candidatului pentru Parlamentul României, respectiv, Nicolae Păun – preşedinte Partida Romilor Pro Europa.

În aceeaşi manieră au fost difuzate materiale înregistrate cu promovarea candidatului Nicolae Păun, pentru un post de deputat în Parlamentul României, în ediţiile emisiunii „Caravana romilor” din zilele de 12, 19 şi 26 octombrie, cu următoarele teme:

  • ediţia din 12.10.2008 - „Documentele de identitate a romilor”;
  • ediţia din 19.10.2008 – „Locuri de muncă pentru romi”;
  • ediţia din 26.10.2008 – „Necesitatea participării romilor la vot”.

Vizionând înregistrarea emisiunilor menţionate, membrii Consiliului au constatat că acestea au avut caracter de propagandă electorală.

Având în vedere conţinutul ediţiilor emisiunii menţionate, Consiliul a constatat că nu au fost respectate dispoziţiile art. 18 din Decizia nr. 792/2008, potrivit cărora, până la începerea campaniei electorale, radiodifuzorii nu vor difuza emisiuni electorale, spoturi electorale şi nici spoturi publicitare comerciale sau alte producţii audiovizuale care transmit sau induc mesaje electorale, iar emisiunile informative şi de dezbatere vor respecta prevederile Codului de reglementare a conţinutului audiovizual şi nu vor avea caracter de propagandă electorală.

Or, radiodifuzorul a încălcat aceste prevederi, întrucât a prezentat materiale înregistrate, cu caracter de propagandă electorală, în favoarea candidatului pentru Parlamentul României – dl. Nicolae Păun – Preşedintele Partidei Romilor Pro Europa, care şi-a prezentat programul de guvernare propus electoratului.

Reglementările din domeniul audiovizualului instituie regula potrivit căreia în perioada de precampanie radiodifuzorii nu vor difuza emisiuni informative şi de dezbatere cu caracter de propagandă electorală, aceste emisiuni putând fi difuzate numai în perioada legală de campanie, respectiv 31 octombrie – 29 noiembrie 2008.

Faţă de toate aceste aspecte, în temeiul prevederilor art. 20 din Decizia CNA nr. 792/2008 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale şi ale dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. pentru postul OTV şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, radiodifuzorul S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L., pentru postul OTV, are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul OTV cu somaţie publică, întrucât în cadrul ediţiilor emisiunii „Caravana romilor’’, difuzate în zilele de 5, 12, 19 şi 26 octombrie 2008, au fost prezentate materiale cu caracter vădit electoral, în care un candidat pentru Parlamentul României şi-a prezentat programul propus electoratului, fapt ce contravine prevederilor art. 18 din Decizia privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale.

Potrivit acestor dispoziţii, până la începerea campaniei electorale, radiodifuzorii nu vor difuza emisiuni electorale, spoturi electorale şi nici spoturi publicitare comerciale sau alte producţii audiovizuale care transmit sau induc mesaje electorale, iar emisiunile informative şi de dezbatere vor respecta prevederile Codului de reglementare a conţinutului audiovizual şi nu vor avea caracter de propagandă electorală.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.