Decizia nr. 886 din 20.10.2009

20.10.2009


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L.
pentru postul OTV

S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. C.U.I. 15994676
Str. Franklin nr. 14, parter, ap. 2, sector 1
BUCUREŞTI

pentru postul de televiziune OTV
B-dul Magheru nr. 28-30, et. 6, sector 1
BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în data de 20 octombrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat reclamaţiile înregistrate la CNA sub nr. 14333/08.10.2009, 14349/08.10.2009, 14365/08.10.2009, 14449/09.10.2009, 14652/14.10.2009 precum şi raportul întocmit de Direcţia Monitorizare referitor la emisiunea ,,Dan Diaconescu Direct’’, ediţiile din zilele de 5, 6, 8 şi 12 octombrie 2009, difuzate de postul OTV.

Postul de televiziune OTV aparţine radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 78/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr.620.0/01.04.2004).

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. a încălcat dispoziţiile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 42 alin. (1) şi (3) şi art. 71 alin. (1) şi (2) din Decizia C.N.A. nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului, toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.

Conform art. 42 din Codul audiovizualului:

(1) Orice persoană are dreptul la propria imagine.

.....

(3) Realizatorii emisiunilor au obligaţia să respecte dreptul persoanei la propria imagine şi să pună în vedere interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare sau să indice, cel puţin, probele care le susţin; stăruinţa moderatorului trebuie să fie convingătoare, astfel încât să ajute publicul să-şi formeze o opinie corectă.

La art. 71 din acelaşi act normativ se prevede:

(1) În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială şi culturală, trebuie să respecte următoarele principii:

a) asigurarea imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică;

........

(2) Prevederile alin. (1) lit. a) sunt respectate şi în cazul în care punctele de vedere exprimate aparţin experţilor, jurnaliştilor, reprezentanţilor partidelor neparlamentare, minorităţilor, organizaţiilor neguvernamentale, sindicatelor şi patronatelor.

În fapt, pornind de la investigaţiile întreprinse de jurnalistul Silviu Alupei cu privire la aditivii alimentari utilizaţi în produsele comercializate de anumiţi producători din România, radiodifuzorul a abordat acest subiect pe parcursul mai multor ediţii ale emisiunii „Dan Diaconescu Direct”, transmise de postul OTV, în zilele de 5, 6, 8 şi 12 octombrie 2009.

Vizionând emisiunile şi analizând raportul de monitorizare, Consiliul a constatat că, prin modalitatea în care a fost prezentat şi dezbătut subiectul propus, radiodifuzorul a încălcat mai multe prevederi din domeniul audiovizualului precum, informarea corectă, pluralitatea de opinii, dreptul la imagine al unor persoane.

Membrii Consiliului au constatat că, deşi subiectul emisiunii viza, în principal, denumirea europeană a aditivilor utilizaţi în produsele alimentare, iar jurnalistul Silviu Alupei a precizat, în ediţia din 5 octombrie 2009 că „legea le permite să spună denumirea categoriei sau cifra în E-uri standardizate european,” titlurile afişate permanent pe ecran ofereau publicului o cu totul altă perspectivă cu privire la legalitatea utilizării unor astfel de aditivi.

Astfel, în a doua parte a emisiunii „Dan Diaconescu Direct” din data de 05.10.2009, începând cu ora 20.42, moderatorul Silviu Alupei l-a avut ca invitat pe Victor Gafiuc, prezentat ca jurist, fost procuror. Pe ecran, în partea de sus, a fost afişat titlul „PRAFURI CU CHIMICALE ÎN HRANA ROMÂNILOR, OFERITE DE NESTLE ŞI TOMI KETCHUP”.

Emisiunea „Dan Diaconescu Direct” din data de 06.10.2009, difuzată de la ora 20.37, l-a avut ca moderator, în prima parte, pe Gabriel Padiu. La această ediţie a participat, în calitate de invitat, Silviu Alupei, jurnalist de investigaţii. Pe ecran, în partea de sus a acestuia, a fost titrat permanent titlul „PRAFURI CU CHIMICALE, ÎN HRANA ROMÂNILOR, OFERITE DE UNILEVER-KNORR-DELICAT ŞI DR. OETKER”.

În cadrul emisiunii „Dan Diaconescu Direct” din data de 08.10.2009, începând cu ora 22.14, au participat, în calitate de invitaţi, Silviu Alupei, jurnalist de investigaţii, şi Gabriel Padiu. Emisiunea a fost moderată de Dan Diaconescu. Pe ecran, în partea de sus, a fost titrat permanent: „NESTLE-MAGGI ŞI UNILEVER-KNORR-DELIKAT NU VOR SĂ-ŞI RECUNOASCĂ E-URILE MASCATE DIN PRAFURI”.

La ediţia din 12.10.2009 a emisiunii „Dan Diaconescu Direct”, începând cu ora 22.20, au participat, alături de moderatorul Dan Diaconescu, domnii Silviu Alupei, Florian Bichir – jurnalist şi Tiberiu Lovin, prezentat ca jurnalist, autorul site-ului „Reporter virtual”. Pe ecran, a fost afişat permanent titlul: „CHIMICALE NOCIVE ŞI E-URI MASCATE ÎN PRAFURILE NESTLE-MAGGI ŞI UNILEVER-KNOR-DELIKAT”.

Membrii Consiliului au apreciat că titlurile:

  • „PRAFURI CU CHIMICALE ÎN HRANA ROMÂNILOR, OFERITE DE NESTLE ŞI TOMI KETCHUP”.
  • „PRAFURI CU CHIMICALE, ÎN HRANA ROMÂNILOR, OFERITE DE UNILEVER-KNORR-DELIKAT ŞI DR. OETKER”. - „NESTLE-MAGGI ŞI UNILEVER-KNORR-DELIKAT NU VOR SĂ-ŞI RECUNOASCĂ E-URILE MASCATE DIN PRAFURI”.
  • „CHIMICALE NOCIVE ŞI E-URI MASCATE ÎN PRAFURILE NESTLE-MAGGI ŞI UNILEVER-KNOR-DELIKAT”, afişate permanent pe ecran, pe parcursul discuţiilor ce au avut ca subiect aditivii alimentari folosiţi la fabricarea unor produse, au fost de natură a afecta, pe de o parte, percepţia publicului cu privire la riscurile consumării unor produse şi, pe de altă parte, posibilitatea acestuia de a-şi forma în mod liber o opinie, telespectatorilor inducându-li-se, în mod tendenţios, ideea potrivit căreia producătorii acestora ar săvârşi ilegalităţi.

Pe de altă parte, membrii Consiliului au constatat că, în cadrul acestor emisiuni, s-a acreditat ideea că, de fapt, producătorii încearcă să eludeze prevederile legale şi pun în pericol sănătatea populaţiei, întrucât nu menţionează pe fiecare etichetă codul numeric CE al aditivilor utilizaţi la fabricarea produselor, deşi legea permite menţionarea acestora fie prin arătarea pe ambalajul produsului a denumirii categoriei de aditivi, urmată de numele specific, fie de codul numeric CE, ambele modalităţi de prezentare a informaţiei fiind corecte şi conforme legislaţiei în vigoare.

Membrii Consiliului au apreciat că, omisiunea informării publicului telespectator cu privire la faptul că aditivii alimentari sunt reglementaţi prin norme specifice adoptate în legislaţia secundară armonizate cu cele ale Uniunii Europene, a fost de natură a afecta imaginea firmelor ale căror produse au fost prezentate în emisiune, inducând publicului ideea că acestea ar utiliza în produsele fabricate componente interzise.

Consiliul a mai apreciat că, în condiţiile în care reprezentanţii firmelor acuzate nu au fost prezenţi în niciuna dintre ediţiile emisiunilor în care a fost dezbătut subiectul, postul avea obligaţia de a asigura o pluralitate de opinii prin invitarea în emisiune a unor specialişti în domeniu, care aveau competenţa de a se pronunţa cu privire la informaţiile aduse la cunoştinţa publicului.

Or, postul, deşi într-o emisiune a prezentat răspunsul primit de la una dintre aceste societăţi la întrebări formulate de jurnalistul Silviu Alupei în cadrul documentării pentru realizarea emisiunii, nu a asigurat efectiv o pluralitate de opinii, şi a înţeles să prezinte în mod preponderent punctul de vedere al jurnalistului care a efectuat investigaţia.

Astfel, Consiliul a apreciat că maniera în care au fost prezentate aceste răspunsuri, în contextul discuţiilor purtate în emisiune, nu îl exonerează pe radiodifuzor de obligaţia de a solicita sau de a prezenta, după caz, probe relevante, susţinute de concluziile unor specialişti autorizaţi în domeniul sănătăţii consemnate în documente emise legal, cu atât mai mult cu cât, concluziile moderatorilor au fost permanent în sensul că produsele despre care se discută sunt foarte periculoase pentru sănătatea consumatorilor.

Or, prezentarea unei astfel de teme de interes general, trebuia să servească interesului public, printr-o informare clară, echilibrată şi la obiect, or, cum niciunul dintre invitaţii care au participat la emisiuni nu era expert în domeniu pentru a formula un punct de vedere pertinent, telespectatorii nu au beneficiat de informaţii suficiente astfel încât să-şi poată forma propria opinie în mod liber, neinfluenţaţi de poziţia subiectivă a jurnalistului ce a iniţiat demersul şi care a fost susţinut, cu vehemenţă chiar, de radiodifuzor .

În aceste condiţii, subiectul nu a fost abordat în mod imparţial, iar publicului i-a fost indusă, cu insistenţă, ideea că produsele prezentate îi pun în pericol sănătatea, fără a fi prezentate dovezi clare, concrete care să confirme astfel de concluzii îngrijorătoare.

Redăm spre exemplificare, din raportul de monitorizare al emisiunii difuzate în data de 12 octombrie 2009:

Silviu Alupei: ...... Vă îngroziţi dacă veţi vedea toate buletinele de analiză. Şi avem un subiect ăsta pentru mâine, în paralel, ca să vedeţi mafia cum lucrează, pe ăştia îi lasă să ne ofere tot felul de prafuri, chimicale fără a preciza E-ul exact. Bun şi lasă-i lasă, dar măcar să ştim, vino aici în studio şi ne explică, domnul Alupei, te înşeli, cum aţi spus dumneavoastră nu e adevărat. Uitaţi eu mănânc, îmi pun în pahar şi mănânc. Eu am mai pus. Domnul Diaconescu mai pun o dată dom’le, Cub de Vită să-l vedeţi maro, că poate domnul Tiberiu Lovin, maroul este da, (…) maroul este din caramel amoniacal.
Dan Diaconescu: Otravă da. Nu dom’le, nu înţelegeţi că românii se îmbolnăvesc de cancer şi pe urmă îl întreabă pe doctor de unde au cancerul?

Membrii Consiliului au mai constatat că, pe parcursul emisiunilor, moderatorii nu au solicitat dovezi d-lui Alupei din care să rezulte veridicitatea concluziilor investigaţiei demarate cu privire la conţinutul produselor prezentate, ci au asistat la discursul jurnalistului.

Mai mult decât atât, la un moment dat, dl. Alupei a formulat acuzaţii grave de natură penală cu privire la existenţa unei adevărate mafii în domeniu, acuzaţii nedovedite, dar însuşite de moderator, care nu a avut o atitudine din care să rezulte că îşi cunoaşte obligaţiile ce îi reveneau în calitate de moderator de emisiuni audiovizuale, în sensul de a interveni ferm şi de a solicita dovezi invitatului său. Astfel, conform art. 42 alin. (3) din Codul audiovizualului, realizatorii emisiunilor au obligaţia să respecte dreptul persoanei la propria imagine şi să pună în vedere interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare sau să indice, cel puţin, probele care le susţin; stăruinţa moderatorului trebuie să fie convingătoare, astfel încât să ajute publicul să-şi formeze o opinie corectă.

De exemplu, în emisiunea „Dan Diaconescu Direct” din 12 octombrie 2009, moderată de Dan Diaconescu, acesta nu numai că nu a reacţionat şi nu a solicitat dovezi, ci chiar l-a îndemnat pe ziarist să continue.

Redăm spre exemplificare din raportul de monitorizare:

Silviu Alupei: Am voie să spun mafia la dumneavoastră că la Uniunea Europeană ...
Dan Diaconescu: Da, da, ziceţi.
Silviu Alupei: Mafia din România s-a organizat, caracatiţa, reţeaua, filiera şi nu ştiu ce, aşa, şi dau amendă unor supermarketuri, dintre care unul l-am şi reperat. Avem aici amenda, deci singurul producător românesc de magiun...(...)
Dan Diaconescu: A, deci ăsta corect e amendat?
Silviu Alupei: Nu, l-au amendat fiindcă este un pericol pentru fabricanţii de gem şi magiun care folosesc E-uri......
Silviu Alupei: Pentru faptul că a indicat (...) Acum vorbim de mafiile care prigonesc pe producătorii nu autohtoni, ...

Or, moderatorul acestei emisiuni, care avea obligaţia de a stărui convingător pentru o prezentare obiectivă a situaţiei, astfel încât publicul să-şi poată forma o opinie corectă, a susţinut, prin atitudinea adoptată, concluziile invitatului său cu privire la cele afirmate, fapt ce a dus la afectarea dreptului la imagine al persoanelor.

De asemenea, în emisiunea din 5 octombrie 2009, însuşi moderatorul respectivei ediţii, Silviu Alupei, a indus publicului ideea că autorităţile statului nu acţionează şi nu verifică respectarea normelor legale cu privire la utilizarea aditivilor alimentari. Redăm spre exemplificare, din raportul de monitorizare al emisiunii:

20.50 Silviu Alupei: Am mai adus în studio de la compania Nestle România SRL (...) produsele Maggi: Maggi Bors, Maggi Secretul Gustului, ... , Maggi Ideea Zilei bază pentru Pui cu sos de usturoi. Deci, dumneavoastră aveţi sos de usturoi, magia gustului în aceste prafuri. Noi, deocamdată de bună credinţă ca jurnalişti şi ca cetăţeni şi ca oameni care ne încredem în statul de drept, în autorităţile care posibil verifică sau ar trebui să verifice calitatea acestor produse sau periculozitatea lor. Ele se bucură de buna credinţă a noastră, de prezumţia de, cum să spun domnule avocat, de nevinovăţie? Nu.
Victor Gafiuc: De nevinovăţie.
Silviu Alupei: De gust bun. Nu, prezumţia de gust bun.

Membrii Consiliului au constatat că atitudinea moderatorilor de a accepta ca emisiunea să se desfăşoare în termeni precum cei arătaţi mai sus a condus, de asemenea, la încălcarea dreptului la imagine al societăţilor cărora le aparţineau produsele al căror conţinut era pus în discuţie.

Totodată, Consiliul a apreciat că titlurile afişate permanent pe ecran pe parcursul desfăşurării emisiunilor au fost de natură a afecta imaginea producătorilor NESTLE, UNILEVER, DR. OETKER şi TOMI, publicului inducându-i-se ideea că produsele acestora sunt fabricate şi comercializate cu încălcarea normelor legale.

Consiliul a mai considerat că aprecierile şi comentariile moderatorilor emisiunii au depăşit cadrul permis de reglementările audiovizuale, întrucât, prin inducerea permanentă a ideii de pericol iminent în cazul consumului acestor produse, a fost afectat dreptul la imagine al societăţilor producătoare.

De exemplu, concluziile formulate de Dan Diaconescu în ediţia din ziua de 8 octombrie 2009, au fost de natură a induce teamă şi nesiguranţă în rândul publicului telespectator: (22.31) Ajunge pentru seara asta câtă sare ne-aţi dat şi câte E-uri cancerigene; Deja mi-a pierit cheful, m-a apucat durerea de burtă; E nenorocire; E o nenorocire; Cancer la stomac în câţiva ani.

Aceleaşi concluzii au fost exprimate de moderatorul Dan Diaconescu în cadrul emisiunii din 12 octombrie 2009: Otravă da. Nu dom’le, nu înţelegeţi că românii se îmbolnăvesc de cancer şi pe urmă îl întreabă pe doctor de unde au cancerul?

Membrii Consiliului reiterează faptul că obligaţia moderatorului este aceea de a fi un arbitru echilibrat şi imparţial într-un program audiovizual, întrucât sarcina sa în derularea emisiunii este de a asigura, în principal, informarea corectă a publicului cu privire la subiectele abordate.

Faţă de toate aceste aspecte, ţinând cont de faptul că radiodifuzorul a mai fost sancţionat anterior pentru încălcarea aceloraşi prevederi, membrii Consiliului au propus amendarea radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. cu suma de 10.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a radiodifuzorului a fost adoptată în condiţiile şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului, modificată.

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi alin. (3) din Legea audiovizualului coroborate cu cele ale art. 162 alin. (2) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Articol unic: Radiodifuzorul S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 78/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr.620.0/01.04.2004) pentru postul de televiziune OTV se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 42 alin. (1) şi (3) şi art. 71 alin. (1) şi (2) din Decizia C.N.A. nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.


Către

S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL
BUCUREŞTI, Str. Franklin nr. 14, parter, ap. 2, sector 1
CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV
B-dul Magheru nr. 28-30, et. 6, sector 1, BUCUREŞTI

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 886/20.10.2009 privind amendarea cu 10.000 lei a radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul OTV cu amendă în cuantum de 10.000 lei, întrucât, în ediţiile emisiunii „Dan Diaconescu Direct” difuzate în perioada 05-12 octombrie 2009, publicul nu a fost informat corect în legătură cu presupusa nocivitate a unor aditivi alimentari, iar imaginea companiilor care furnizează pe piaţă produse care conţin astfel de aditivi a fost prejudiciată în mod nejustificat.

De asemenea, titlurile afişate permanent pe ecran au fost de natură a crea confuzie în rândul spectatorilor cu privire la legalitatea utilizării unor astfel de substanţe în produsele alimentare.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.