Decizia nr. 882 din 15.10.2009

15.10.2009


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind respingerea contestaţiei formulate de S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. împotriva Deciziei C.N.A. nr. 879/08.10.2009

S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. CUI 15994676
Str. Franklin nr. 14, parter, ap. 2, sector 1, BUCUREŞTI

pentru postul de televiziune OTV
B-dul Magheru nr. 28-30, sector 1 Bucureşti

Întrunit în şedinţa publică din data de 15 octombrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat contestaţia formulată de S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L., înregistrată sub nr. 14625/13.10.2009, împotriva Deciziei CNA nr. 879/08.10.2009 prin care această societate a fost sancţionată cu amendă în cuantum de 25.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 16 alin. (1) şi (3) lit. f) şi k) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pe cele ale art. 42 alin. (1) şi (4) din Decizia menţionată.

Analizând motivele invocate în susţinerea contestaţiei de către reprezentantul radiodifuzorului, care a fost prezent în şedinţa publică din data de 15.10.2009, membrii Consiliului au apreciat că acestea nu sunt de natură a atrage revocarea deciziei contestate.

De asemenea, reanalizând motivele de fapt şi de drept care au stat la baza emiterii deciziei de sancţionare, membrii Consiliului au constatat că faptele reţinute în sarcina radiodifuzorului prin decizia contestată au fost foarte grave, de natură a afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor, iar decizia a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de Legea audiovizualului nr. 504/2002.

Astfel, Consiliul a avut în vedere faptul că, în emisiunea ,,Oana Zăvoranu Show’’, ediţia din data de 28.09.2009, difuzată în intervalul orar 17.30-20.50, a fost folosit un limbaj licenţios şi au fost postate pe ecran imagini cu caracter sexual, într-un interval orar în care copiii au acces neîngrădit la programele audiovizuale. În aceeaşi emisiune, radiodifuzorul a încălcat şi prevederile referitoare la respectarea dreptului la imagine, întrucât realizatoarea emisiunii a folosit un limbaj injurios la adresa unei persoane, fapt de natură a afecta imaginea acesteia.

Faţă de aceste argumente, în temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului respinge contestaţia, ca neîntemeiată.