Decizia nr. 856 din 21.10.2008

21.10.2008


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind amendarea cu suma de 2.500 a S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L.,

cu sediul în Bucureşti, Bd. Hristo Botev nr. 23, sector 3
CUI: 15994676

pentru postul OTV
Bd. Magheru nr. 28-30 et. 6, sector 1, Bucureşti

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 21 octombrie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de Direcţia Monitorizare ca urmare a sesizărilor înregistrate la CNA sub nr. 13375/06.10.2008 şi 13373/ 06.10.2008, sesizări referitoare la încălcarea normelor privind informarea corectă a publicului în cadrul emisiunii „Dan Diaconescu Direct”, difuzată de postul de televiziune OTV, în data de 17 septembrie 2008.

Postul de televiziune OTV aparţine S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. S-TV 78.1/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004).

Analizând cele două sesizări, precum şi raportul de monitorizare al emisiunii arătate mai sus, membrii Consiliului au constatat că S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. a încălcat prevederile art. 3 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit normelor invocate:

“(1) Prin difuzarea şi retransmisia serviciilor de programe se realizează şi se asigură pluralismul politic şi social, diversitatea culturală, lingvistică şi religioasă, informarea, educarea şi divertismentul publicului, cu respectarea libertăţilor şi a drepturilor fundamentale ale omului.

(2) Toţi radiodifuzorii au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor”.

În fapt, radiodifuzorul S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. a difuzat, în ziua de 17 septembrie 2008, emisiunea „Dan Diaconescu Direct”, emisiune în cadrul căreia, începând cu ora 23.53, realizatorul şi moderatorul acesteia, domnul Dan Diaconescu, nu a informat corect publicul în legătură cu scopul real al unei conferinţe de presă organizate de către unii colaboratori ai postului de televiziune OTV. Astfel, în emisiune, domnul Dan Diaconescu a afirmat că, de fapt, conferinţa de presă organizată de domnii Tom Baran, Lucian Ionescu şi Ilie Marinescu a constituit o farsă pusă la cale de radiodifuzor, cu scopul de a testa reacţia presei.

Redăm din raportul de monitorizare:

„........... Dar când colo, ce să vezi, nu mică mi-a fost surpriza să aud că aceşti confraţi mă sunau pentru o conferinţă de presă, sau pentru o întâlnire, mă rog, cu presa, pe care ar fi convocat-o pentru zilele următoare câţiva dintre invitaţii posturilor de televiziune DDTV sau OTV, invitaţi de-a lungul vremii, care vroiau să reclame anumite fapte şi bine, după ce mi-a trecut această surpriză, să aud că distinşii colegi ai mei din presă scrisă mă căutau pentru aşa ceva, ........ fiindcă inclusiv această manifestare tot noi am pus-o la cale, eu i-am rugat pe cei trei prieteni de-ai noştri, acum câteva seri, să facă această conferinţă de presă, în care să povestească chipurile, despre nişte abuzuri de-ale noastre, ........ Ei bine, ca să revin la capcana întinsă acum, de data asta colegilor din presă, a trebuit să recunosc, că tot noi am pus la cale şi asta, evident nişte invitaţi de-ai noştri de aici din studio, pe care poate o să-i şi revedeţi la momentul respectiv prin presă, o să le vedeţi figurile, o să-i recunoaşteţi, de la profesorul Ilie Marinescu până la alţi profesori distinşi, noi i-am rugat serile trecute, ce-ar fi să mergeţi voi să închiriaţi o sală, mă rog, nu mai intru acum în amănunte, ca să nu vă plictisesc şi să ne atacaţi puţin pe noi, pe cei din OTV, să spuneţi că am fi corupţi, că am făcut anumite abuzuri .......... Şi aşa cum v-am spus, am rugat noi pe profesorul Ilie Marinescu, pe impresarul de muzică, atât de îndrăgit de către noi, Lucian Ionescu şi pe distinsul colaborator Tom Baran, să organizeze această conferinţă de presă, în care să spună, ceea ce n-am fi făcut, evident nişte invenţii totale,... Aşa am întins şi această capcană, să vedem dacă mai ţine şi în 2008 şi iată că, din fericire, încă mai ţin asemenea lucruri”.

Având în vedere aspectele prezentate în cele două sesizări înregistrate la CNA, membrii Consiliului au constatat că afirmaţiile moderatorului emisiunii erau contradictorii şi nu prezentau în mod corect şi obiectiv situaţia, astfel încât publicul telespectator să-şi poată forma liber o opinie.

Astfel, Consiliul a apreciat că, în raport de susţinerile persoanelor care au formulat sesizările, afirmaţiile domnului Dan Diaconescu au fost neadevărate şi nu au prezentat realitatea cu privire la iniţiativa şi scopul organizării unei conferinţe de presă, despre care realizatorul emisiunii a afirmat că a fost o capcană, o farsă, şi că informaţiile prezentate în cadrul conferinţei au fost fabricate împreună cu radiodifuzorul, fiind de asemenea neadevărate.

Pe de altă parte, Consiliul a mai constatat, având în vedere susţinerile autorilor sesizărilor, că prin afirmaţiile domnului Dan Diaconescu s-a încercat discreditarea şi decredibilizarea acestora, deoarece demersul lor a fost caracterizat ca fiind o înscenare, având la bază fapte nereale, iar scopul conferinţei nu a fost, aşa cum au susţinut autorii acesteia, cel de a aduce la cunoştiinţa publicului fapte reale, ci de a testa reacţiile presei sau ale unor instituţii.

Membrii Consiliului au apreciat că, prin aceasta, au fost afectate atât dreptul publicului la o informare corectă şi obiectivă, care să favorizeze libera formare a opiniilor, cât şi demnitatea şi imaginea unor persoane, şi că au fost încălcate prevederile Legii audiovizualului potrivit cărora, difuzarea serviciilor de programe se face cu respectarea libertăţilor şi a drepturilor fundamentale ale omului.

Faţă de aceste aspecte şi având în vedere că, anterior, radiodifuzorul a mai fost sancţionat pentru încălcarea normelor privind informarea corectă şi demnitatea persoanelor, membrii Consiliului au propus amendarea acestuia cu suma de 2.500 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Articol unic: Radiodifuzorul S.C OCRAM TELEVIZIUNE SRL, având licenţa audiovizuală nr. S-TV 78.1/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004, pentru postul de televiziune OTV, se sancţionează cu amendă în cuantum de 2.500 lei pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Către

S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL
B-dul Hristo Botev nr. 23, sector 3
BUCUREŞTI, CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV
B-dul Magheru nr. 28-30, etaj 6, sector 1 BUCUREŞTI

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 856/21.10.2008 privind amendarea cu 2500 lei a radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul OTV cu amendă în cuantum de 2500 lei, întrucât, în cadrul emisiunii „Dan Diaconescu Direct”, ediţia din data de 17 septembrie 2008, realizatorul acesteia a făcut o serie de afirmaţii neadevărate, prezentând o conferinţă de presă drept o înscenare, fapt de natură a afecta dreptul publicului la o informare corectă şi obiectivă, precum şi dreptul la propria imagine şi demnitatea unor persoane, ceea ce contravine dispoziţiilor Legii audiovizualului.

Legea invocată prevede că difuzarea serviciilor de programe se face cu respectarea libertăţilor şi a drepturilor fundamentale ale omului, iar radiodifuzorii au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.