Decizia nr. 855 din 29.09.2009

29.09.2009


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind obligaţia radiodifuzorului S.C. NEWS TELEVISION S.R.L. să acorde dreptul la replică S.C. „Media Casa Press” S.R.L.

Către,

S.C. NEWS TELEVISION S.R.L.
Bucureşti, sector 1, Str. Cristian Popişteanu nr. 2-4, etaj 2, camera 26

pentru postul de televiziune B1 TV
Bucureşti, sector 1, str. Ion Câmpineanu nr. 20

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 29 septembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat reclamaţia înregistrată sub nr. 13553/22.09.2009 şi sesizarea înregistrată sub nr. 13823/28.09.2009, formulată de SC „Media Casa Press” SRL, privind neacordarea dreptului la replică de către postul de televiziune B 1 TV. Postul de televiziune B1 TV aparţine radiodifuzorului S.C. NEWS TELEVISION S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 26/15.06.2000 şi decizia de autorizare nr. 468.0/30.05.2002).

Sesizarea se referă la difuzarea, în cadrul emisiunii „Naşul”, ediţiile din 8 şi 15 septembrie 2009, a unor afirmaţii neconforme cu adevărul la adresa publicaţiei „Felicia”, al cărei editor este reclamanta.

Vizionând în şedinţa publică înregistrările din emisiunile cu privire la care s-au formulat reclamaţia şi solicitarea şi analizând raportul de monitorizare al acestora, membrii Consiliului au apreciat că solicitarea privind acordarea dreptului la replică este întemeiată şi îndreptăţită, întrucât la adresa petentei, editor al revistei „Felicia”, au fost făcute afirmaţii de natură a-i prejudicia reputaţia şi imaginea publică, afirmaţii a căror veridicitate nu a fost probată de radiodifuzor, iar reclamanta nu a avut posibilitatea de a-şi exprima punctul de vedere în emisiune.

De asemenea, analizând documentele puse la dispoziţie de S.C. „Media Casa Press” S.R.L., membrii Consiliului au constatat că reclamanta a respectat prevederile audiovizuale incidente în cauză şi s-a adresat Consiliului, deoarece radiodifuzorul S.C. NEWS TELEVISION S.R.L. nu a înţeles să răspundă, conform dispoziţiilor art. 57 din Decizia 187/2006, solicitării privind acordarea dreptului la replică, formulată de petentă.

Faţă de aceste aspecte, apreciind că solicitarea privind acordarea dreptului la replică este îndreptăţită, întrucât SC ”Media Casa Press” S.R.L. i s-a refuzat, cu încălcarea dispoziţiilor legale, dreptul la replică, membrii Consiliului au decis, în temeiul şi cu respectarea prevederilor art. 68 şi 69 din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, şi a art. 15 şi 41 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, ca radiodifuzorul S.C. NEWS TELEVISION S.R.L. să acorde dreptul la replică S.C. „Media Casa Press” S.R.L. în termenul şi condiţiile prevăzute de Decizia 187/2007.