Decizia nr. 836 din 09.10.2008

09.10.2008


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind amendarea cu 2.500 lei a S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL,
cu sediul în BUCUREŞTI, B-dul Hristo Botev nr. 23, sector 3
CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV
B-dul Magheru nr. 28-30, et. 6, sector 1 BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 09 octombrie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la emisiunea „Dan Diaconescu Direct” difuzată în zilele de 30 septembrie şi 01 octombrie 2008, de postul de televiziune OTV.

Postul de televiziune OTV aparţine S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. S-TV 78.1/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 5 şi ale art. 10 din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual (Codul audiovizualului).

Potrivit dispoziţiilor invocate:

  • art. 5
    alin. (1) - Copilul în vârstă de până la 14 ani nu poate fi prezent în emisiuni audiovizuale care reconstituie infracţiuni, abuzuri sau evenimente dramatice;
    alin. (2) - Radiodifuzorii nu pot difuza interviuri, declaraţii sau relatări luate în mod nemijlocit copilului în vârstă de până la 14 ani în legătură cu evenimente dramatice, din comunitate sau din familie, la care acesta a asistat.
  • art. 10 – Interviurile şi declaraţiile copilului trebuie luate şi difuzate cu responsabilitate şi discernământ, astfel încât acesta să nu fie chestionat pentru a-i fi smulse păreri referitoare la probleme intime de familie sau pentru a-i fi cerute opinii în chestiuni care depăşesc puterea lui de judecată.

În fapt, în ziua de 30 septembrie 2008, postul de televiziune OTV a difuzat emisiunea „Dan Diaconescu Direct”.

În cadrul acestei emisiuni, în intervalul orar 22.03.53-22.21.40 a fost difuzat un material audiovizual filmat la domiciliul familiei Drăgulescu, ce a avut ca subiect trauma suferită de d-na Larisa Drăgulescu ca urmare a lovirii acesteia de către fostul său soţ, dl. Marian Drăgulescu. Reportajul a fost difuzat şi în cadrul emisiunii „Dan Diaconescu Direct”, transmisă în ziua de 01 octombrie 2008, în intervalul orar 19.05-19.23, fiind însoţit de semnul de avertizare „AP”.

Reporterul OTV, d-na Mirela Ceanu, i-a luat un interviu d-nei Larisa Drăgulescu cu privire la neînţelegerile dintre aceasta şi fostul soţ şi împrejurările în care a fost lovită.

În timpul difuzării reportajului, în partea superioară a ecranului a fost afişat textul: „CAMPIONUL MONDIAL MARIAN DRĂGULESCU ŞI-A BĂTUT MĂR SOŢIA ŞI O SCOATE AFARĂ DIN CASĂ CU CEI DOI COPII AI LOR”, precum şi cuvântul „EXCLUSIV”. Emisiunea a fost transmisă fără semn de avertizare.

În timpul difuzării materialului, cei doi copii ai familiei Drăgulescu nu au fost filmaţi, decât accidental, atunci când au trecut prin faţa camerei de filmat, însă s-au auzit vocile acestora şi uneori ţipete şi plânsete.

Deşi nu a fost filmat în mod direct, reporterul OTV l-a interogat pe băieţelul familiei Drăgulescu, în vârstă de 2 ani, în legătură cu evenimentul la care acesta a asistat.

Redăm mai jos dialogul purtat între reporterul OTV, doamna Drăgulescu şi băieţelul acesteia în vârstă de 2 ani:

Mirela Ceanu: Câţi ani are băieţelul mic?
Larisa Drăgulescu: În noiembrie face 2 ani.
Mirela Ceanu: Deci are 2 anişori. Şi spune acum că a bătut tati pe mami, da?
Larisa Drăgulescu: Dacă îl întrebaţi, spune.
Mirela Ceanu: Să nu pui camera pe el dar eu am să-l întreb.
Mirela Ceanu (îl întreabă pe băieţel): Ce a făcut tati, a bătut-o pe mami?
Băieţelul de 2 ani: a bătut-o
Mirela Ceanu: A bătut-o pe mami?
Băieţelul de 2 ani: A bătut-o...
Mirela Ceanu: Rău de tot?
Băieţelul de 2 ani: Rău.
Mirela Ceanu: Dar de ce a bătut-o?
Băieţelul de 2 ani: ... mami.
Mirela Ceanu: Aoleu! Şi tu ai plâns?
Băieţelul de 2 ani: ... (neinteligibil)
Mirela Ceanu: O iubeşti pe mami?
Băieţelul de 2 ani: ... (neinteligibil)
Mirela Ceanu: Da, dar pe tati îl iubeşti?
Băieţelul de 2 ani: ... (neinteligibil)
Mirela Ceanu: (către Larisa): Ce spune?
Larisa Drăgulescu: Îl iubeşte.
Mirela Ceanu: Îl iubeşte şi pe el.”

Vizionând înregistrarea materialului respectiv, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a difuzat, cu încălcarea reglementărilor din domeniul audiovizualului, un material în care a fost implicat unul dintre copiii familiei Drăgulescu, în vârstă de 2 ani.

Modalitatea în care reporterul OTV a înţeles să abordeze un astfel de subiect a fost de natură să-l expună pe copil la o stare emoţională intensă, determinată de evenimentul dramatic la care a asistat atunci când mama sa a fost lovită de tatăl său.

Membrii Consiliului au apreciat că interviul luat copilului în vârstă de 2 ani, a depăşit puterea sa de judecată şi de înţelegere, având în vedere vârsta acestuia.

Or, art. 10 din Codul audiovizualului stabileşte regula potrivit căreia interviurile şi declaraţiile copilului trebuie luate şi difuzate cu responsabilitate şi discernământ, astfel încât acesta să nu fie chestionat pentru a-i fi smulse păreri referitoare la probleme intime de familie sau pentru a-i fi cerute opinii în chestiuni ce depăşesc puterea lui de judecată.

Totodată, normele privind protecţia copilului prevăd interzicerea difuzării de către radiodifuzori a interviurilor, declaraţiilor sau relatărilor luate copilului în vârstă de până la 14 ani cu privire la evenimentele dramatice la care acesta a asistat în comunitate sau în familie.

Faţă de modul în care a fost difuzat acest material, Consiliul a constatat că obligaţiile instituite de legiuitor în sarcina radiodifuzorilor cu privire la protecţia copiilor au fost încălcate şi că radiodifuzorul nu a ţinut cont de nivelul de discernământ al copilului şi nici de fragilitatea psihicului lui.

Membrii Consiliului au apreciat că realizarea şi difuzarea unui astfel de material au fost de natură a prejudicia interesele copilului, ţinând cont de vârsta sa extrem de fragedă şi nevoia de protecţie psihică şi morală a acestuia.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au propus amendarea radiodifuzorului cu suma de 2.500 lei pentru încălcarea prevederilor privind protecţia copilului.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 162 alin. (2) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu respectarea prevederilor art. 15 din acelaşi act normativ,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Articol unic: Radiodifuzorul S.C OCRAM TELEVIZIUNE SRL, având licenţa audiovizuală nr. S-TV 78.1/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004, pentru postul de televiziune OTV, se sancţionează cu amendă în cuantum de 2.500 lei pentru încălcarea prevederilor art. 5 şi ale art. 10 din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL
B-dul Hristo Botev nr. 23, sector 3
BUCUREŞTI, CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV
B-dul Magheru nr. 28-30, etaj 6, sector 1 BUCUREŞTI

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 836/09.10.2008 privind amendarea cu 2.500 lei a radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune OTV cu amendă în cuantum de 2.500 lei, întrucât în emisiunea “Dan Diaconescu Direct”, din zilele de 30 septembrie şi 01 octombrie 2008, a fost difuzat un material audiovizual în care a fost implicat un copil în vârstă de 2 ani, ce a fost chestionat în legătură cu un eveniment dramatic petrecut în familia sa, fapt ce contravine reglementărilor privind protecţia copilului.

Potrivit acestor reglementări, radiodifuzorii nu pot difuza interviuri, declaraţii sau relatări luate în mod nemijlocit copilului în vârstă de până la 14 ani în legătură cu evenimente dramatice, din comunitate sau din familie, la care acesta a asistat.

Interviurile şi declaraţiile copilului trebuie luate şi difuzate cu responsabilitate şi discernământ, astfel încât acesta să nu fie chestionat în legătură cu probleme intime de familie care depăşesc puterea lui de judecată.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.