Decizia nr. 816 din 10.09.2009

10.09.2009


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. NEWS TELEVISION (ROMÂNIA) S.R.L.
Bucureşti, Str. Cristian Popişteanu nr. 2-4, etaj 2, camera 26, sector 1
C.U.I. R12840044

pentru postul de televiziune B1 TV
Str. Ion Câmpineanu nr. 20 Bucureşti, sector 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 10 septembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat reclamaţiile nr. 12881/08.09.2009 şi nr. 12928/09.09.2009, precum şi raportul întocmit de Direcţia Monitorizare privind ediţiile din 07 şi 08 septembrie 2009 ale emisiunii „Naşul”, difuzate de postul B1 TV.

Postul de televiziune B1 TV aparţine S.C. NEWS TELEVISION (ROMÂNIA) S.R.L. (licenţă audiovizuală nr.S-TV 26/15.06.2000 şi decizia de autorizare nr. 468.0/30.05.2002).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării emisiunii, membrii Consiliului au constatat că S.C. NEWS TELEVISION (ROMÂNIA) S.R.L. a încălcat prevederile art. 42 alin. (1, 2, 3, 4) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate:

"(1) Orice persoană are dreptul la propria imagine.

(2) În cazul în care în emisiunile audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere; dacă acuzaţiile sunt aduse de radiodifuzor, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars.

(3) Realizatorii emisiunilor au obligaţia să respecte dreptul persoanei la propria imagine şi să pună în vedere interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare sau să indice, cel puţin, probele care le susţin; stăruinţa moderatorului trebuie să fie convingătoare, astfel încât să ajute publicul să-şi formeze o opinie corectă.

(4) Realizatorii emisiunilor au obligaţia să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă împotriva altor persoane.„În fapt, postul de televiziune B1 TV a difuzat în zilele de 07 şi 08 septembrie 2009, două ediţii ale emisiunii”Naşul", în cadrul cărora au fost abordate mai multe subiecte, unul dintre ele referindu-se la jurnalistul Victor Ciutacu.

Consiliul a constatat că dl. Radu Moraru, folosind un limbaj suburban, a lansat o serie de acuzaţii de natură morală şi penală nedovedite la adresa d-lui Ciutacu, fapt de natură a prejudicia dreptul la imagine al acestuia.

În partea a doua a ediţiei din 07 septembrie 2009 a emisiunii „Naşul”, difuzate sub titlul: „PREMIERUL EMIL BOC ÎN DIRECT CU ROMÂNII”, a fost invitat în studio Primul-ministru.

La un moment dat, discutând despre presă, dl. Moraru a afirmat:

„Păi presa de astăzi este mai…, presa, nu toată, dar unii ziarişti din presă, sunt mai securistici decât securiştii ăi mai răi. Adică, e adevărat, nu mai dau cu bâta când loveau unu-doi, acuma dau cu scrisul şi omoară poate sau lovesc poate zeci de mii de oameni. N-aţi văzut? Patapievici a ajuns cel mai înjurat om. N-am văzut să fie înjurat un fost bandit care a ciordit, l-am văzut pe unul Victoraş, care a lucrat cu Omar Hayssam si cu Muşetescu. Victoraş, bă tati, voi aţi ciordit acolo, aţi privatizat, ce aţi făcut, vă întreb şi eu? Spune-ne despre ălea, lasă tu părerile tale politice. Cum e posibil? Acolo ne ocupăm noi de curăţenia asta. Domnul Boc, ocupaţi-vă puţin de curăţenia în zona aia, mai multă fermitate, vrem nişte băieţi de ăştia arătaţi cu lanţuri.”

Expunerea unei astfel de idei nu poate fi compatibilă cu cea a statului de drept, a unei societăţi de tip democratic, idee exprimată şi de Primul-ministru - cităm: : „Nu, un prim-ministru nu pune pe nimeni în lanţuri, un prim-ministru se asigură că instituţiile funcţionează şi ele îşi fac datoria, asta este democraţia, instituţiile funcţionează şi ele îşi fac datoria, instituţiile să-şi facă datoria pentru oricine încalcă legea.”

Atitudinea de „justiţiar” pe care d-nul Radu Moraru şi-a arogat-o, lansând o serie de acuzaţii la adresa jurnalistului Victor Ciutacu, fără ca acestea să fie susţinute cu dovezi, a fost de natură a aduce atingere dreptului la propria imagine al persoanei, drept ocrotit şi garantat atât constituţional, cât şi de legislaţia audiovizuală.

Pe parcursul aceleiaşi ediţii a emisiunii, în partea a treia, a cărei temă afişată pe ecran a fost: „CINE SUNT”SECURIŞTII„DIN PRESĂ”, dialogând cu jurnalistul George Roncea, dl. Radu Moraru a făcut următorul comentariu cu privire la dl. Ciutacu:

„Vă spuneam de acel tânăr care, sigur, nu e tânăr, că omul e trecut de o vârstă, dar are chipul lui angelic, şi e vorba de un băiat, îi spunem Victoraş, care repet, am spus-o de multe ori, e micuţ, e un … mic, nici nu ştiu cum să-i spun, dar când îl vezi cum îşi expune marile idei, când îl vezi cât e de supărat, când îl vezi cum emite el pretenţii, cum emite el analize legate de unii la care nici n-ar trebui să se uite. L-am văzut deunăzi cum vorbea el despre Ion Cristoiu, nişte nenorociri, ca să spun aşa. Ei bine, băiatul ăla, trebuie să vă spun eu, a lucrat cu Muşetescu. Muşetescu a privatizat bucăţi importante, hălci din România. Muşetescu este PSD-ist, asta e, trebuie să îşi asume. Muşetescu a lucrat cu Omar Hayssam. Băiatul ăsta a lucrat şi el pe acolo, ca era şef de gentuţe, îi căra geanta lu’ ăsta. Deci domne, până nu face spovedania, ce furăciuni s-au întâmplat în timpul mandatului său, ce s-a dat, cui s-a dat, ce s-a discutat, cum s-a discutat, cum poate să vină el să se dea mare ziarist?”

Subiectul referitor la jurnalistul Victor Ciutacu a fost reluat atât în partea introductivă, cât şi în partea a treia a emisiunii „Naşul”, difuzată în data de 08.09.2009.

Redăm din raportul de monitorizare:

Radu Moraru: „Victoraş, poate nu de tine era vorba, dar dacă tot te-ai autosesizat şi ai sărit în sus, acum am să spun, Ciutacule, avem probe. Conturile tale nu le avem că nu ne-au interesat dar putem să le găsim dacă tu asta soliciţi. Noi avem însă probe jurnalistice, de bun simţ, probe din guriţa ta, probe pe care o să le prezentăm în această seară şi, dacă vrei, seară de seară, aşa câte o pastilă, deşi nu meriţi, eşti în partea de golănie a presei, eşti în partea de mizerie, tu nu ai ce să cauţi acolo cu noi (...) da, nu poţi tu măi băiatule, care ai fost...vreo 3 sau 4 ani ai supt din banii contribuabilului, ani în care noi făceam emisiuni, făceam anchete. Tu nu poţi măi penalule, că ai fost consilier la 2 miniştri penali, ai avut un subaltern pe care ţi l-au arestat.”

O asemenea abordare din partea realizatorului a condus la inducerea unei presupuse vinovăţii a d-lui Ciutacu, fără prezentarea vreunei probe care să susţină astfel de acuzaţii de natură penală. Publicului i-au fost prezentate informaţii de natură să afecteze imaginea jurnalisului Victor Ciutacu. Or, potrivit prevederilor art. 42 alin. (1) din Codul audiovizualului, postul de televiziune B1 TV avea obligaţia de a respecta dreptul la imagine al acestuia, lucru care nu s-a întâmplat.

A afirma că onestitatea activităţii desfăşurate, la un moment dat, de o persoană, ar putea fi pusă la îndoială de faptul că alte persoane din anturajul profesional al acesteia au fost cercetate penal de organele abilitate ale statului în legătură cu anumite operaţiuni economico-financiare derulate, este un fapt inadmisibil, care contravine ideii de liberă exprimare. De asemenea, o astfel de afirmaţie este cu atât mai gravă cu cât legislaţia protejează chiar şi persoanele cercetate penal care, până la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive, se bucură de prezumţia de nevinovăţie.

Atitudinea manifestată de dl. Radu Moraru a fost de natură să încalce prevederile art. 42 alin. (2) şi (3) din Codul audiovizualului, care impun în sarcina moderatorilor şi realizatorilor emisiunilor obligaţia de a pune în vedere interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare sau să indice, cel puţin, probele care le susţin. Cu atât mai mult se impune respectarea acestei obligaţii de însuşi realizatorul emisiunii care lansează acuzaţiile de natură penală şi morală. Numai o astfel de atitudine poate avea drept consecinţă o informare corectă a publicului, astfel încât acesta să-şi poată forma o opinie corectă despre subiectul dezbătut.

Membrii Consiliului au constatat că, pe parcursul dezbaterii subiectului referitor la dl. Victor Ciutacu, realizatorul emisiunii a folosit un limbaj injurios, iar unul dintre invitaţii săi, dl. Roncea, a instigat la violenţă împotriva d-lui Ciutacu, fără ca dl. Moraru să ia atitudine.

Redăm din raportul de monitorizare:

Radu Moraru: Sunaţi-vă prietenii ca să vedeţi cine este acest tip bălos, cum să spun, care...
Andreea Pora: Cum să spun, hai să păstrăm noi măcar..., eu mă delimitez ca să zic aşa...
Radu Moraru: Nu, nu, stai o secundă, este dreptul meu de a mă oripila la prezenţa acestor indivizi care se consideră ziarişti.
George Roncea: Domnule Moraru, de ce să-l faci bălos, mai bine te vezi cu el într-o seară şi-i arzi o mamă de bătaie, e mai simplu decât să vă înjuraţi la televizor."

O astfel de atitudine încalcă flagrant dispoziţiile alin. (4) al art. 42 din Codul audiovizualului, care prevăd că realizatorii emisiunilor au obligaţia să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă împotriva altor persoane. În aceste condiţii, cu atât mai mult nu poate fi acceptat faptul ca, în cadrul unui program audiovizual, însuşi realizatorul să recurgă la folosirea de expresii jignitoare în cadrul discuţiilor, expresii de natură a afecta demnitatea şi imaginea persoanelor despre care se discută.

Conduita manifestată de dl. Moraru şi de unul dintre invitaţii săi contravine flagrant normelor audiovizuale, prin agresivitatea limbajului utilizat.

Faţă de aceste aspecte, Consiliul a constatat că radiodifuzorul a încălcat grav prevederile din Codul audiovizualului referitoare la respectarea dreptului la propria imagine al persoanei, în cadrul programelor audiovizuale.

Libertatea de exprimare, ca principiu fundamental al statului de drept, presupune respectarea normelor de drept interne şi internaţionale care garantează tuturor persoanelor dreptul de a se manifesta potrivit propriilor opţiuni. Aceste opţiuni nu pot leza, însă, drepturile altor membri ai colectivităţii, aşa cum este şi dreptul la propria imagine, afectat prin astfel de afirmaţii nesusţinute cu dovezi.

De altfel, atât Curtea Constituţională a României, cât şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului, au statuat că între exerciţiul dreptului la liberă exprimare, pe de o parte, şi protecţia intereselor sociale şi ale drepturilor individuale ce aparţin altor persoane, pe de altă parte, trebuie să existe un echilibru, în caz contrar, abuzul în exercitarea libertăţii de exprimare implică necesitatea răspunderii juridice.

S-a stabilit, de asemenea, că orice drept fundamental, consacrat ca atare de norme juridice interne sau internaţionale, are caracter legitim numai în măsura în care este exercitat cu bună credinţă, în limite rezonabile, cu respectarea drepturilor şi intereselor în egală măsură ocrotite ale celorlalte subiecte de drept.

Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au propus amendarea radiodifuzorului S.C. NEWS TELEVISION (ROMÂNIA) S.R.L. cu suma de 10.000 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 42 alin. (1, 2, 3, 4) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare. Supusă la vot, propunerea de amendare a radiodifuzorului S.C. NEWS TELEVISION (ROMÂNIA) S.R.L. a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 162 alin. (2) din Decizia C.N.A. nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu cele ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Articol unic: Radiodifuzorul S.C. NEWS TELEVISION (ROMÂNIA) S.R.L. (titular al licenţei audiovizuale nr. S-TV 26/15.06.2000 şi al deciziei de autorizare nr. 468.0/30.05.2002 pentru postul de televiziune B1 TV) se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor prevederilor art. 42 alin. (1, 2, 3, 4) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.


Către

S.C. NEWS TELEVISION (ROMÂNIA) S.R.L. C.U.I. R12840044
Str. Cristian Popişteanu nr. 2-4 etaj 2, camera 26, sector 1
BUCUREŞTI

pentru postul B1 TV
Str. Ion Câmpineanu nr. 20, BUCUREŞTI

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 816/10.09.2009 privind amendarea cu 10.000 lei a radiodifuzorului S.C. NEWS TELEVISION (ROMANIA) S.R.L. pentru postul de televiziune B1 TV şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune B1 TV cu amendă în cuantum de 10.000 lei, întrucât, în ediţiile din 07 şi 08 septembrie 2009 ale emisiunii „Naşul”, realizatorul acesteia a adus acuzaţii grave, nedovedite, de natură penală şi morală la adresa jurnalistului Victor Ciutacu, folosind un limbaj injurios şi permiţând unui invitat să instige la violenţă împotriva acestuia.

O astfel de atitudine a fost de natură să prejudicieze dreptul la imagine al d-lui Ciutacu, fapt ce contravine prevederilor art. 42 din Codul audiovizualului.

Pentru încălcarea prevederilor referitoare la respectarea dreptului la propria imagine în programele audiovizuale, postul de televiziune B1 TV a fost sancţionat de Consiliul Naţional al Audiovizualului, în perioada septembrie 2008 - septembrie 2009, cu 2 somaţii publice şi 4 amenzi, în cuantum total de 12.500 lei."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.