Decizia nr. 814 din 10.09.2009

10.09.2009


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind respingerea contestaţiei formulate de S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. împotriva Deciziei C.N.A. nr. 718/01.07.2009

S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. CUI 15994676
Str. Franklin nr. 14, parter, ap. 2, sector 1, BUCUREŞTI

pentru postul de televiziune OTV
B-dul Magheru nr. 28-30, sector 1 Bucureşti

Întrunit în şedinţa publică din data de 10 septembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat contestaţia formulată de S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L., înregistrată sub nr. 12756/04.09.2009, împotriva Deciziei CNA nr. 718/01.07.2009, prin care această societate a fost sancţionată cu amendă în cuantum de 30.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 42 alin. (3) şi art. 71 alin. (1) lit. b) din Decizia C.N.A. nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Analizând motivele invocate în susţinerea contestaţiei, membrii Consiliului au apreciat că acestea nu sunt de natură a atrage revocarea deciziei contestate.

Astfel, membrii Consiliului au avut în vedere următoarele aspecte:

  • în raport de conţinutul emisiunilor şi de modul în care au fost difuzate, temeiurile de drept au fost reţinute corect, având în vedere că publicul nu a avut posibilitatea de a-şi forma propria opinie în legătură cu subiectul dezbătut, întrucât jurnalistul Silviu Alupei a formulat acuzaţii grave, care, la acel moment, nu au fost însoţite de un punct de vedere al unei autorităţi a statului competente în domeniul respectiv, iar moderatorii emisiunilor nu au manifestat imparţialitate;
  • CNA a analizat şi a sancţionat conţinutul emisiunilor ,,Dan Diaconescu Direct’’ din perioada 9-11 iunie 2009, iar nu veridicitatea sau seriozitatea concluziilor investigaţiei făcute de d-nul Alupei cu privire la anumite sortimente de bere; constatarea CNA a avut în vedere faptul că publicului i s-a prezentat numai o opinie (cea a postului OTV) cu privire la problema dezbătută, iar nu şi punctul de vedere al unei autorităţi competente a statului;
  • opiniile exprimate de persoane fizice, profesionişti titraţi în diferite domenii, cu funcţii în diferite asociaţii, la care se face referire în contestaţie, nu înlăturau obligaţia postului OTV de a prezenta un punct de vedere oficial de la autoritatea competentă în materie, care să confirme sau să infirme cele susţinute în emisiuni;
  • de altfel, în contestaţie se precizează că a fost prezentată o adresă a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, prin care această instituţie s-ar fi adresat Ministerul Sănătăţii cu privire la subiectul prezentat în emisiune;
  • faptul că a fost sesizat Ministerul Sănătăţii nu echivalează cu prezentatea punctului de vedere al acelei autorităţi, în condiţiile în care postul OTV nu a fost în posesia unui astfel de document;
  • de asemenea, Consilul consideră că afirmaţia din cuprinsul contestaţiei cu privire la faptul că acest subiect a fost analizat şi în presa scrisă nu este de natură să absolve S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL, în calitate de titular de licenţă audiovizuală, de răspunderea ce îi incumbă în calitate de radiodifuzor, în sensul că societatea avea obligaţia de a difuza emisiuni cu respectarea legislaţiei audiovizuale;
  • mai mult decât atât, pe parcursul emisiunii din 11.06.2009, domnul Dan Diaconescu, în calitate de moderator, a făcut afirmaţii grave, nedovedite, referitoare la conţinutul cancerigen al berii, acreditând şi ideea existenţei unei mafii a berii.

Redăm din raportul de monitorizare:

"Dan Diaconescu: Revenim în direct la berea cancerigenă...câteva tipuri de bere, în această seară pe masa noastră, aici în studio, pe care dumneavoastră nu mai trebuie să le beţi de mâine dimineaţă încolo, şi, dacă le-aţi băut, e destul de grav, să vedem ce mai pot face medicii fiindcă au o mulţime de substanţe cancerigene în ele şi mergeţi de urgenţă să vă faceţi câteva controale medicale pentru a scăpa de acest cancer, care ştiţi bine, când e descoperit la timp mai puteţi să vă salvaţi, uneori însă este foarte târziu.
În continuare alături de mine domnul Silviu Alupei, un ziarist plin de curaj care acum se pune şi cu Mafia berii şi s-ar putea să nu-l văd bine, doamne fereşte, se întâmplă atâtea vă daţi seama sunt milioane, sute de milioane de euro la mijloc, că de banii ăştia, în loc să vă dea o bere, măcar bună din punct de vedere medical, vă bagă şi puţină otravă în ea. Despre ce-i vorba, domnu’ Alupei?"

În concluzie, Consiliul a sancţionat postul OTV pentru modul în care au fost difuzate emisiunile ,,Dan Diaconescu Direct’’ din perioada 9-11.06.2009, fapt care rezultă din raportul de monitorizare întocmit de direcţia de specialitate din cadrul CNA.

Pentru aceste considerente, membrii Consiliului consideră că decizia contestată este legală şi întemeiată, aceasta fiind adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de aceste argumente, în temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului respinge contestaţia, ca neîntemeiată.